• Đề tài Ngôn ngữ lập trình pythonĐề tài Ngôn ngữ lập trình python

   Module và gói  Các module chuẩn: sys (system) , math (mathematics) , re (regular expressions)  Load module sử dụng từ khóa import  Bạn có thể tự viết module, lưu với tên .py

  pdf20 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 6881 | Lượt tải: 1

 • Đề tài MathematicaĐề tài Mathematica

  V/ Lập trình đơn giản hỗ trợ môn phương pháp tính 1/ Muốn lặp lại các công việc “việc 1, việc 2, , việc k” n lần ta dùng lệnh Do như sau Do[việc 1;việc 2; ; việc k, {n}] 2/ Chừng nào biểu thức lôgic “bt” còn có giá trị đúng thì ta còn thực hiện lặp lại các công việc “việc 1, việc 2, , việc k” . Khi đó ta sẽ dùng lệnh While để lập trình như s...

  pdf18 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 1747 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Ngôn ngữ lập trình rubyĐề tài Ngôn ngữ lập trình ruby

  III.1. Ruby vs C/C++ • Code của Ruby không cần khai báo biến, biến trong Ruby sẽ được tự động nhận dạng về kiểu. • Code của Ruby ngắn gọn và dễ hiểu. • Dễ debug lỗi.

  pdf24 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 1697 | Lượt tải: 2

 • Đề tài Giới thiệu sơ lược về actionscriptĐề tài Giới thiệu sơ lược về actionscript

  Vòng lặp: Khi ta cần làm đi làm lại 1 thao tác nào đó thì ta dùng vòng lập bắt nó làm thao tác đó cho ta, vì nếu ta không dùng vòng lập ta sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức cho việc đó. • Ví dụ về vòng lập: for(var i=0; i<10; i++) { trace(i); }• >> kết quả là hiện ra các số từ 1 đến 9, vòng lập nay được gọi là vòng for

  pdf26 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 1498 | Lượt tải: 2

 • Đề tài Giới thiệu về lập trình matlabĐề tài Giới thiệu về lập trình matlab

  Qua thuộc tính tag của các điều khiển ta sẽ truy xuất đến thuộc tính string của các điều khiển editstr1, editstr2, editstr3 bằng các lệnh get, set. Get(handles.tag_dieu_khien,’ten thuoc tinh’); set(handles.tag_dieu_khien,’ten_thuoc_tinh’,’gia_tri’); và hàm quan trong nữa biến từ string sang số là hàm:str2num và num2str để biến trở lại.

  pdf26 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 1450 | Lượt tải: 2

 • Đề tài Hệ điều hành window mobileĐề tài Hệ điều hành window mobile

  PHIÊN BẢN MỚI NHẤT - Một điểm nổi bật khác của phiên bản 6.5 là dịch vụ MyPhone cho đồng bộ hóa và sao lưu nội dung điện thoại đến trang web dịch vụ. - Windows Mobile 6 còn được trang bi nhiều tính năng thông minh khác - Windows Mobile 6.5 chắc chắn sẽ làm thỏa lòng mong đợi của dân handheld, và hi vọng người dùng sẽ cảm nhận được những tiện ...

  pdf30 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 1546 | Lượt tải: 2

 • Đề tài Hệ Điều Hành SymbianĐề tài Hệ Điều Hành Symbian

  13. Tương lai Symbian  Mặc dù đang chiếm thị phần về OS cao nhất trong các Mobile OS (khoảng 60-70%), nhưng nhiều chuyên gia về Mobile trên thế giới cho rằng thế mạnh nhất, thị phần mạnh nhất của Mobile OS sẽ thuộc về MobiLinux trong những năm tới.  Hãng Symbian đã và đang đẩy mạnh những bước cải tiến về mặt công nghệ, tích hợp hầu hết các...

  pdf55 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 1568 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Ngôn ngữ lập trình CSSĐề tài Ngôn ngữ lập trình CSS

  CÁC THUỘC TÍNH CỦA FONT CHỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA FONT CHỮ CHO VĂN BẢN 1. Đặt font cho đoạn văn bản. Để đặt một loại font chữ nào đó cho đoạn văn bản thì chúng ta sẽ sử dụng thuộc tính font-family: p { font-family: Arial, Tahoma, Verdana, sans-serif; } VD8: 2. Đặt đoạn văn bản sử dụng font nhãn caption. p.caption { font: caption; } VD9: 3. Đặt...

  pdf13 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 1341 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Thuyết trình tổng quan foxproĐề tài Thuyết trình tổng quan foxpro

  Các ưu/nhược điểm khi sử dụng foxpro  Ứng dụng biên dịch bởi VFP có thể chạy trong Windows mà không cần cài đặt ( install), tuy nhiên phải chứa các file thư viện hỗ trợ lúc chạy (run time support library) tùy theo version của VFP và Windows.  Là một hệ biên dịch (compiled), do đó cho phép lập trình viên mềm dẻo trong xử lý mã : chương trình...

  pdf10 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 1977 | Lượt tải: 0

 • Bài thuyết trình môn ngôn ngữ lập trình - chủ đề: AJAXBài thuyết trình môn ngôn ngữ lập trình - chủ đề: AJAX

  Hạn chế của Ajax: Các trang web động không được ghi vào bộ lưu lịch sử lướt web của trình duyệt->nút mất tác dụng->giải pháp khắc phục?!. Người dùng có trình duyệt không hỗ trợ Ajax, JavaScript hay đối tượng XMLHttp được yêu cầu=>Ko sử dụng được Ajax. Công nghệ mới có thể mở ra cách thức tấn công mới!?

  pdf36 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 1758 | Lượt tải: 0