• Đề tài Giới thiệu ngôn ngữ & hàm trong PerlĐề tài Giới thiệu ngôn ngữ & hàm trong Perl

  III.6. Một số hàm cơ bản:  Trong PERL có rất nhiều hàm chuẩn.  Một số hàm thường gặp như: print, chop, chomp, int, oct, ord, .  Trong phần mảng thường dùng các hàm: grep, splice, shift, unshift, push, hay trong phần tệp hay sử dụng các hàm như: open, close, split, .

  pdf35 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 1889 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Cách khai báo biến, xử lý chuỗi và mảng trong PHPĐề tài Cách khai báo biến, xử lý chuỗi và mảng trong PHP

  Mảng một chiều Để khai báo mảng một chiều ta có thể sử dụng cú pháp: $name = array(); //mảng động $name = array(5); //mảng có 5 phần tử $name = array(1,2,3,4,5,6); Để truy cập vào phần tử của mảng, ta sử dụng chỉ mục của phần tử: $name[0] = 1; $name[2] = 10;

  pdf30 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 1546 | Lượt tải: 2

 • Đề tài Tổng quan về lập trình hướng đối tượngĐề tài Tổng quan về lập trình hướng đối tượng

  Ứng dụng OOP  Để phát triển phần mềm trong nhìêu lĩnh vực khác nhau Vd: hệ điều hành Windows  Lĩnh vực ứng dụng chính của kỹ thuật lập trình hướng đối tượng bao gồm:  Hệ thống làm việc thời gian thực, csdl hướng đối tượng, hệ siêu văn bản, multimedia, trí tuệ nhân tạo, lập trình song song và mạng nơron

  pdf21 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 3133 | Lượt tải: 3

 • Đề tài Sơ lược về XMLĐề tài Sơ lược về XML

  Ứng dụng XML • Ứng dụng XML mang ý nghĩa cho biết tập con các thẻ hay tập con XML hoạt động trong riêng một lĩnh vực nào đó. • CML : Ngôn ngữ định dạng hoá học • MathML: Ngôn ngữ định dạng toán học • CDF: Khuôn dạng định nghĩa kênh (Channel Definition Format)

  pdf29 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 2017 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Cơ bản về javaĐề tài Cơ bản về java

  ĐỊNH DẠNG NHẬP  Cú pháp: Scanner input = new canner(System.in);  Input là một đối tượng của lớp Scanner và, System.in là một đối tượng dòng đầu vào.  Lớp Scanner thuộc gói java.util VD: Scanner s=new Scanner(System.in); byte byteValue=s.nextByte(); int intValue=s.nextInt(); System.out.println(“Nhap gia tri bien:”); System.out.println(b...

  pdf29 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 1807 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Nghiên cứu chuẩn ISO/IEC 9126 trong đánh giá chất lượng phần mềmĐề tài Nghiên cứu chuẩn ISO/IEC 9126 trong đánh giá chất lượng phần mềm

  Bản báo cáo thực hiện vấn đề “Nghiên cứu chuẩn ISO/IEC 9126 trong việc đánh giá chất lượng sản phẩm phần mềm”. Sau một thời gian nghiên cứu, nhóm chúng em đã thu được những kết quả sau: - Chất lượng sản phẩm phần mềm, tiêu chí đánh giá của các doanh nghiệp trong nước - Nội dung của tiêu chuẩn ISO/IEC 9126 - Mô hình đánh giá chất lượng sản phầm...

  pdf29 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 2887 | Lượt tải: 3

 • Khóa luận Phát triên ACeLS hướng đến một hệ E-Learning thích nghi trên nền Moodle 2.x (Phân hệ 21)Khóa luận Phát triên ACeLS hướng đến một hệ E-Learning thích nghi trên nền Moodle 2.x (Phân hệ 21)

  Thông qua quá trình làm khóa luận tốt nghiệp, chúng em đã phần nào nâng cao tinh thần trách nhiệm và những kỹ năng c n thiết sót, cụ thể như: kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng tự nghiên cứu nhất là tài liệu bằng tiếng nh, kĩ năng tổng hợp, phân tích và đăng giá v.v. và kỹ năng chuyên môn như kỹ năng lập trình web với php, kỹ năng áp dụng phương ph...

  pdf123 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 1418 | Lượt tải: 1

 • Khóa luận Phát triên ACeLS hướng đến một hệ E-Learning thích nghi trên nền Moodle 2.x (Phân hệ 1)Khóa luận Phát triên ACeLS hướng đến một hệ E-Learning thích nghi trên nền Moodle 2.x (Phân hệ 1)

  Trong giới hạn của một khóa luận tốt nghiệp, hệ thống dù được xây dựng khá hoàn chỉnh nhưng vẫn c n một số vấn đề chưa giải quyết được. Tuy nhiên, với mong muốn hệ thống CeLS – Moodle ngày càng hoàn thiện và phát triển mạnh hơn nữa, em xin đưa ra một số hướng phát triển để những ai quan tâm có thể dễ dàng phát triển, b sung cho đề tài nghiên cứ...

  pdf126 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 1381 | Lượt tải: 2

 • Khóa luận Xây dựng website du lịch trực tuyến sử dụng ASP.NET MVC 4Khóa luận Xây dựng website du lịch trực tuyến sử dụng ASP.NET MVC 4

  (Bản scan) Trong khóa luận này, em đã trình bày những hiểu biết về ASP.NET MVC Framework, những kiến thức cơ bản và xây dựng được một website bán tour du lịch trực truyến * Tài liệu này đưa ra những vấn đề chính sau: - Tổng quan về ASP.NET MVC Framework - Đặc tả yêu cầu hệ thống và phân tích thiết kế hệ thống bán tour du lich trực tuyến - Xây ...

  pdf97 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 1648 | Lượt tải: 1

 • Khóa luận Nghiên cứu engine đa nền tảng Cocos2D-X và phát triển ứng dụng luyện thi Toeic trên thiết bị smart phoneKhóa luận Nghiên cứu engine đa nền tảng Cocos2D-X và phát triển ứng dụng luyện thi Toeic trên thiết bị smart phone

  (Bản scan) Một ứng dụng đến được với người dùng nhanh nhất thì cần phải đưa lên các kho ứng dụng trực tuyến như CHplay và các Apps strore. Đây là những kho trực tiếp để người dùng mua hoặc tải ứng dụng. Ngoài việc đầu tư để đưa ứng dụng lên các kho trực tuyến, trong thời gian đầu cũng cần phải quảng cáo với bạn bè để tạo một cộng đồng người sử dụn...

  pdf91 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 1222 | Lượt tải: 0