• Luận văn Rèn luyện kỹ năng lập luận trong văn nghị luận cho học sinh trung học phổ thôngLuận văn Rèn luyện kỹ năng lập luận trong văn nghị luận cho học sinh trung học phổ thông

  Câu 5: Trong các giờ trả bài văn nghị luận, em thấy GV thường tiến hành những bước nào? A. Luôn tiến hành đủ các bước theo quy định B. Tiến hành linh hoạt, chú ý đặc thù riêng của mỗi giờ trả bài C. Tiến hành qua loa, dành thời gian để làm việc khác Câu 6: GV có thường liên hệ giúp các em rèn luyện KNLL trong các giờ học Tiếng Việt và Đọc – h...

  pdf148 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 14/08/2017 | Lượt xem: 35 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Quá trình đô thị hóa ở thành phố Long xuyên (tỉnh An giang) giai đoạn 1986 - 2010Luận văn Quá trình đô thị hóa ở thành phố Long xuyên (tỉnh An giang) giai đoạn 1986 - 2010

  Đô thị phát triển bền vững trong tương lai phải đạt được sự bền vững về kinh tế. Cần phải tiếp tục duy trì sự chuyển đổi trong cơ cấu các ngành kinh tế theo hướng tăng tỉ trọng các ngành CN – TTCN và TM – DV, tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao trong sản xuất để tạo ra khả năng cạnh tranh của các mặt hàng trên thị trường. Ngoài...

  pdf141 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 14/08/2017 | Lượt xem: 34 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp huyện Lâm hà (tỉnh Lâm đồng): Thực trạng và định hướngLuận văn Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp huyện Lâm hà (tỉnh Lâm đồng): Thực trạng và định hướng

  Một là : Cần giúp huyện hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể và quy hoạch cụ thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện theo các vùng. Đặc biệt là quy hoạch chi tiết về sản xuất nông nghiệp, công nghiệp chế biến nông sản, đặc biệt là vùng trồng cây công nghiệp, vùng sản xuất rau, hoa; vùng thủy sản; vùng chăn nuôi gia súc Xây dựng các vùng sản xuất hà...

  pdf126 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 14/08/2017 | Lượt xem: 38 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Du lịch sinh thái thành phố Cần Thơ – Thực trạng và giải phápLuận văn Du lịch sinh thái thành phố Cần Thơ – Thực trạng và giải pháp

  Tóm lại, du lịch sinh thái thành phố Cần Thơ có nhiều tiềm năng cần đầu tư và phát triển, để thực hiện được điều này cần có sự kết hợp nhiều biện pháp từ các sở, ban, ngành, cơ quan chức năng và cộng đồng địa phương. Trong đó, đặc biệt lưu ý đảm bảo sự phát triển bền vững không chỉ cho du lịch sinh thái mà cả ngành du lịch của thành phố Cần Thơ...

  pdf160 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 14/08/2017 | Lượt xem: 36 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Ảnh hưởng đô thị hóa đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành phố Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang)Luận văn Ảnh hưởng đô thị hóa đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành phố Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang)

  Có chính sách nhập cư vào đô thị ưu tiên cho người có trình độ chuyên môn kĩ thuật nghiệp vụ, người có trình độ học vấn cao (đặc biệt là các chuyên gia tư vấn các mặt công nghệ, kinh tế, thị trường, luật pháp, đào tạo), người có vốn, chuyển dịch nhanh cơ cấu dân số theo hướng phi nông nghiệp. - Mở rộng hợp tác với các cơ sở đào tạo có trang thi...

  pdf126 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 14/08/2017 | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học tiết thực hành hóa học ở trường trung học phổ thôngLuận văn Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học tiết thực hành hóa học ở trường trung học phổ thông

  16. Để hạn chees độc hại trong một số phản ứng sinh ra H2S, SO2, oxit nitơ, người ta thường khử độc bằng cách ngâm toàn bộ ống nghiệm chứa các chất sau phản ứng vào dung dịch: A. H2SO4 hay HCl. B. H2O hay nước javel. C. NaOH hay Ca(OH)2. D. NaCl hay CaCl2.

  pdf172 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 14/08/2017 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phát triên nông thôn trên quan điểm phát triển bền vững ở tỉnh Bạc LiêuLuận văn Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phát triên nông thôn trên quan điểm phát triển bền vững ở tỉnh Bạc Liêu

  Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn là vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, là một nội dung của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, vùng miền, lãnh thổ. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp là yêu cầu cần thiết và khách quan phù hợp với quy luật phát triển kinh tế - xã hội. Trong thời gia...

  pdf175 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 14/08/2017 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Môđun fp - Xạ ảnh và môđun fp - nội xạLuận văn Môđun fp - Xạ ảnh và môđun fp - nội xạ

  Theo cách chứng minh ở trên thì HomR(S, K) ∈ FIS. Vì NR là FP- xạ ảnh, SR và RS là hữu hạn sinh tự do nên HomR(S, N) ∈ FPR, theo Bổ đề 2.1.10 (iii) thì HomR(S, N) ∈ FPS suy ra θ*: HomR(S, N) → HomR(S, M) là tiền phủ FP- xạ ảnh đặc biệt của HomR(S,M). (iii) ⇒ (ii) Giả sử θ*: HomR(S, N) → HomR(S, M) là tiền phủ FP- xạ ảnh đặc biệt của HomR(S,M)....

  pdf43 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 14/08/2017 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Một số định lí điểm bất động trong không gian nón - MetricLuận văn Một số định lí điểm bất động trong không gian nón - Metric

  Năm 2007, Long-Guang và Xian đã đưa ra khái niệm không gian nón mêtric, nhằm thay thế tập các số thực bằng một không gian Banach có thứ tự trong định nghĩa mêtric và tổng quát hóa các khái niệm của không gian mêtric thông thường. Cho nên, không gian này và sự tồn tại điểm bất động và điểm bất động chung của các ánh xạ dạng co, ánh xạ không giãn...

  pdf69 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 14/08/2017 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp tỉnh Thanh HóaLuận văn Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa

  Dự án xây dựng hệ thống các trạm quan trắc kiểm soát tác động các chất thải - bảo vệ môi trường: 27 huyện, thị xã, thành phố 22 Hệ thống quan trắc cảnh báo lũ ống, lũ quyét: 11 huyện miền núi 23 Dự án quy hoạch sử dụng và bảo vệ nguồn nước: 4 hệ thống sông trên địa bàn Tỉnh

  pdf139 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 14/08/2017 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0