• Khóa luận Tình hình kinh doanh sách tham khảo của công ty sách dân tộc trong hai năm 2009 – 2010Khóa luận Tình hình kinh doanh sách tham khảo của công ty sách dân tộc trong hai năm 2009 – 2010

  Trong bài viết này em đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp so sánh Phương pháp thống kê Phương pháp phân tích tổng hợp 5. Kết cấu của khóa luận Ngoài phần mở đầu và kết luận bài viết gồm 3 chương: Chương I. Nhận thức chung về kinh doanh sách tham khảo và ý nghĩa đối với công ty cổ phần sách Dân Tộc. Chương II. Thực trạng ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Tìm hiểu sưu tập cổ vật gốm của nhà sưu tập lê Quang chức – Hội cổ vật thiên trường tỉnh Nam ĐịnhTìm hiểu sưu tập cổ vật gốm của nhà sưu tập lê Quang chức – Hội cổ vật thiên trường tỉnh Nam Định

  Đối tượng của đề tài là sưu tập cổ vật gốm của nhà sưu tầm Lê Quang Chức – Chủ tịch Hội Cổ vật Thiên Trường, Nam Định. Phạm vi nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu về loại hình, kỹ thuật chế tác, nghệ thuật trang trí của cổ vật thuộc sưu tập. 4. Phương pháp nghiên cứu Áp dụng các phương pháp nghiên nghiên cứu lịch sử, phương pháp điều tra khảo...

  pdf9 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Phát triển nguồn lực thông tin tại thư viện học viện chính trịKhóa luận Phát triển nguồn lực thông tin tại thư viện học viện chính trị

  Đối tượng: Đối tượng nghiên cứu của khóa luận là công tác phát triển nguồn lực thông tin ở Học viện Chính trị. - Phạm vi nghiên cứu: Không gian: Thư viện Học viện Chính trị Thời gian: Các vấn đề liên quan đến đề tài từ 2003 đến nay. 4. Phương pháp nghiên cứu Trong quá trình triển khai nghiên cứu, khóa luận sử dụng các phương pháp cụ thế sau...

  pdf9 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Công tác hướng dẫn nghiệp vụ tại thư viện quân đội những năm đầu thế kỉ XXIKhóa luận Công tác hướng dẫn nghiệp vụ tại thư viện quân đội những năm đầu thế kỉ XXI

  Đối tượng nghiên cứu của đề tài là thư viện Quân đội. Đề tài tập trung nghiên cứu công tác hướng dẫn nghiệp vụ ở thư viện Quân đội bao gồm: đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ, hướng dẫn nghiệp vụ, giải đáp thắc mắc, nghiên cứu phổ biến và áp dụng kinh nghiệm tiên tiến, biên soạn các tài liệu nghiệp vụ giai đoạn từ năm 2000 đến nay

  pdf8 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Nguy cơ thất học của trẻ em người hmông ở Mộc châu, Sơn LaKhóa luận Nguy cơ thất học của trẻ em người hmông ở Mộc châu, Sơn La

  Khóa luận góp phần bổ sung tư liệu và cách đánh giá thực tế giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số Việt Nam cụ thể hơn là dân tộc Hmông ở Mộc Châu , Sơn La. Từ đó có cái nhìn sâu hơn, toàn diện hơn về sự nghiệp giáo dục vùng dân tộc thiểu số cũng như của cả nước. - Kết quả của khóa luận có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các cán bộ làm công t...

  pdf10 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp trong doanh nghiệp PH XBP hiện nayKhóa luận Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp trong doanh nghiệp PH XBP hiện nay

  Trong những năm gần đây, công cuộc đổi mới đã làm cho mọi lĩnh vực trong đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi, với chính sách mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế, vai trò của văn hóa đã được thể hiện khá rõ nét. Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường và mở rộng giao lưu quốc tế, Đảng và Nhà nước ta luôn nhấn mạnh phải đặc biệt quan tâm và giữ ...

  pdf124 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Hôn nhân người xtiêng ở xã Lộc an huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình PhướcKhóa luận Hôn nhân người xtiêng ở xã Lộc an huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

  Để hoàn thành bài khóa luận, người viết đã vận dụng nhiều phương pháp khác nhau, trong đó chủ yếu sử dụng phương pháp chính là: Điền dã Dân tộc học:Là phương pháp tiếp cận chính khi nghiên cứu đề tài khóa luận này với các kỹ thuât sử dụng chủ yếu như: quan sát, phỏng vấn, ghi chép,ghi âm, chụp ảnh, quap phim. Phương pháp nghiên cứu tài liệu th...

  pdf12 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Xúc tiến tiêu thụ sách thiếu nhi ở nhà xuất bản kim đồng trong 2 năm (2008 – 2009)Xúc tiến tiêu thụ sách thiếu nhi ở nhà xuất bản kim đồng trong 2 năm (2008 – 2009)

  Trong quá trình nghiên cứu em đã sử dụng một số phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp luận triết học. - Phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh. - Phương pháp điều tra. - Phương pháp quan sát. 4. Đóng góp của đề tài. Đề tài đề cập đến hệ thống hóa lý luận tiêu thụ xuất bản phẩm trong nền kinh tế hội nhập, đặc biệt đi sâu nghiên cứu t...

  pdf7 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Bảo tồn và phát huy văn hoá phi vật thể của tộc người chứt (nhóm mã liềng) ở bản Rào tre, xã Hương liên, huyện Hương khê, tỉnh Hà TĩnhKhóa luận Bảo tồn và phát huy văn hoá phi vật thể của tộc người chứt (nhóm mã liềng) ở bản Rào tre, xã Hương liên, huyện Hương khê, tỉnh Hà Tĩnh

  Cung cấp và bổ sung thêm thông tin về văn hóa phi vật thể của người Mã Liềng ở bản Rào Tre, xã Hương Liên, Hương Khê, Hà Tĩnh. Đồng thời, góp một tiếng nói đáng kể vào việc định hướng bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của người Mã Liềng trong đời sống hiện nay, thực hiện thắng lợi chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đố...

  pdf9 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Hoạt động tiêu thụ sách giáo khoa tại công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Nghệ an trong 2 năm 2010 – 2011Hoạt động tiêu thụ sách giáo khoa tại công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Nghệ an trong 2 năm 2010 – 2011

  Đối tượng nghiên cứu là tìm hiểu hoạt động tiêu thụ Sách giáo khoa ở Công ty CP Sách và TBTH Nghệ An - Phạm vi nghiên cứu: đề tài tập trung nghiên cứu ở Công ty cổ phần Sách và TBTH Nghệ An và các cửa hàng bán lẻ trực thuộc 4. Phương pháp nghiên cứu Trong quá trình nghiên cứu, người viết đã sử dụng một số phương pháp nghiên cứu sau: - Phương...

  pdf7 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0