• Chiến lược kinh doanh tại công ty Vật tư thiết bị AlphaChiến lược kinh doanh tại công ty Vật tư thiết bị Alpha

  Chiến lược KD tại cty Vật tư thiết bị Alpha Mục lục lời nói đầu . . Chương I: Một số vấn đề lý luận về chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp I. Khái niệm về chiến lược kinh doanh và những đặc điểm của nó 1. Khái niệm về chiến lược kinh doanh 2. Đặc đ iểm của chiến lược kinh doanh II. Nội dung, vai trò, vị trí của chiến lược kinh doanh tr...

  doc78 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1793 | Lượt tải: 6

 • Các hình thức trả lương tại công ty dệt kim Thăng LongCác hình thức trả lương tại công ty dệt kim Thăng Long

  Các hình thức trả lương tại cty dệt kim Thăng Long Mục lục Trang Lời mở đầu 4 Chương I : Cơ sở lí luận về tiền lương 5 1. Khái niệm , bản chất và vai trò của tiền lương 5 1.1 Khái niệm tiền lương và tiền công 5 1.2 Bản chất của tiền lương 5 1.3 Vai trò của tiền lương 6 2. Các yêu cầu và nguyên tắc cơ bản của tổ chức tiền lương 6 2.1 C...

  doc61 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 2408 | Lượt tải: 5

 • Quản trị nhân sự tại công ty ĐT xây lắp thương mại Hà NộiQuản trị nhân sự tại công ty ĐT xây lắp thương mại Hà Nội

  Quản trị nhân sự tại cty ĐT xây lắp TM HN Lời mở đầu Ngày nay hầu hết các quốc gia trên thế giới đều nhận thức rõ đường lối phát triển kinh tế là yếu tố đầu tiên quyết định sự thành bại trong quá trình phát triển kinh tế của một đất nước. Thực tế cho thấy Chính phủ các nước Châu á sau nhiều thập kỷ thực hiện chiến lược giảm siêu đã nhận ra được n...

  doc53 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1720 | Lượt tải: 6

 • Hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng nhà nước phát triển nông thôn Thanh XuânHạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng nhà nước phát triển nông thôn Thanh Xuân

  Hạn chế rủi ro tín dụng tại NHNN & PTNT Thanh Xuân MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Chương 1: Rủi ro tín dụng và hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại 2 1.1. Ngân hàng thương mại và các hoạt động chủ yếu 2 1.2. Rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại 5 1.2.1. Bản chất 5 1.2.2. Phân loại rủi ro tín dụng 5 1.3. Hạn chế rủi ro tín dụng 6 1.3.1. Bản ch...

  doc77 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 4106 | Lượt tải: 26

 • Kinh nghiệm CPH tại công ty Vận tải hành khách Hải HưngKinh nghiệm CPH tại công ty Vận tải hành khách Hải Hưng

  Kinh nghiệm CPH tại cty Vận tải hành khách Hải Hưng Luận văn tốt nghiệp Hoàng Việt Hưng MỤC LỤC Lời mở đầu 1 PhầnI: Quá trình hình thành và phát triển của Công ty ô tô vận tải hành khách Hải Hưng 3 I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 3 1. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty 3 2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức 4 3. Tình hình máy móc thiết bị...

  doc37 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1416 | Lượt tải: 0

 • Giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp nhà nước, thực trạng và giải pháp phát triểnGiao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp nhà nước, thực trạng và giải pháp phát triển

  Chương 1 1 Tính tất yếu khách quan của việc chuyển đổi sở hữu một bộ phận DNNN. 1 1.1. Tại sao lại cần thiết phải giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê DNNN? 1 1.2. Thế nào là giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê DNNN? . 3 1.3. Nghị định của chính phủ về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê DNNN. 3 Chương 2 9 Thực trạng về giao, bán, khoá...

  doc26 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 2310 | Lượt tải: 0

 • Phân công lao động trong nông nghiệp – nông thôn trong quá trình Công nghiệp hóa - thực trạng và giải phápPhân công lao động trong nông nghiệp – nông thôn trong quá trình Công nghiệp hóa - thực trạng và giải pháp

  MỞ ĐẦU . 3 Chương I :ThẾ nào là kinh tẾ nong thôn ( KTNT ) 1.1.Khái niệm 4 1.2.Cơ cấu kinh tế . 4 1.3.Vai trò của KTNT 5 Chương II :ThỰc trẠng nỀn KTNT ViỆt Nam HiỆN NAY 2.1.Những thành tựu của nền kinh tế nông thôn Việt Nam 6 2.2.Những tồn tại trong nền kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam . 10 Chương III : QUÁ...

  doc25 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 2603 | Lượt tải: 5

 • Tác động của quy luật giá trị tới sự phân hoá giàu nghèo trong thực tiễn kinh tế xã hội nước ta.Tác động của quy luật giá trị tới sự phân hoá giàu nghèo trong thực tiễn kinh tế xã hội nước ta.

  Lời mở đầu Chương 1: Lý luận chung về quy luật giá trị trong nền kinh tế hàng hóa. 1.1 .Tính lịch sử của quy luật giá trị 1.2. Vị trí, nội dung, yêu cầu và cơ chế hoạt động của quy luật giá trị. 1.3. Tác dụng của quy luật giá trị trong nền kinh tế hàng hóa. 1.4. Tác dụng của quy luật giá trị tới sự phân hoá giàu nghèo. 1.5 Vấn đề giàu nghèo t...

  doc24 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 16818 | Lượt tải: 21

 • Điều kiện ra đời của sản xuất hàng hóa - Quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam.Điều kiện ra đời của sản xuất hàng hóa - Quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam.

  Lời nói đầu 2 Chương 1: Những điều kiện ra đời của sản xuất hàng hóa . 3 I. Sơ lược lịch sử phát triển của sản xuất hàng hoá . 3 II. Điều kiện ra đời, tồn tại và phát triển của sản xuất hàng hoá . 4 1. Có sự phân công lao động xã hội 4 2.Sự tách biệt tương đối về mặt kinh tế của những người sản xuất . 7 Chương 2: Quá trình phát triển nền kin...

  doc31 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 51168 | Lượt tải: 87

 • Vai trò của nhà nước trong điều tiết thu nhập - Thực trạng và giải phápVai trò của nhà nước trong điều tiết thu nhập - Thực trạng và giải pháp

  Chương 1: Điều tiết và vai trò của điều tiết đối với thu nhập 1.1. Điều tiết thu nhập . 1 1.2. Bản chất và vị trí của phân phối 2 1.3. Các hình thức phân phối thu nhập . 3 Chương 2: Thực trạng điều tiết thu nhập 2.1Thực trang điều tiết thu nhập trong những năm qua . 7 2.2 Những tác động tích cực . 9 2.3 Những tác động tiêu cực . 11 C...

  doc26 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 5108 | Lượt tải: 12