• Tiếp cận khái niệm Giới hạnTiếp cận khái niệm Giới hạn

  Mục đích nghiên cứu 2.1. Xác định cơ sở lý luận cơ bản về phát huy TTCNT của học sinh qua học môn Toán . 2.2. Thiết kế xây dựng những phương thức sư phạm thích hợp cho việc dạy học chủ đề Giới hạn theo hướng phát huy TTCNT của học sinh. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu 3.1. Tìm hiểu dạy học chủ đề Giới hạn ở lớp 11-THPT. 3.2. Xác định làm rõ cơ sở lý lu...

  doc100 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 26/01/2013 | Lượt xem: 1915 | Lượt tải: 8

 • Khái niệm xác suất trong dạy - Học toán ở trường THPTKhái niệm xác suất trong dạy - Học toán ở trường THPT

  MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 §I. Lý do chọn đề tài và những câu hỏi ban đầu .1 §II. Khung lý thuyết tham chiếu .2 §III. Trình bày lại các câu hỏi nghiên cứu – Mục đích nghiên cứu .5 §IV. Phương pháp nghiên cứu và cấu trúc của luận văn 6 Chương 1 : ĐẶC TRƯNG KHOA HỌC LUẬN CỦA KHÁI NIỆM XÁC SUẤT 8 §I. Phân tích khoa học luận lịch sử hình thành khái ni...

  pdf130 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 26/01/2013 | Lượt xem: 2869 | Lượt tải: 6

 • Hướng dẫn giải Toán bằng sơ đồ đoạn thẳng cho học sinh khá - Giỏi khối lớp 4Hướng dẫn giải Toán bằng sơ đồ đoạn thẳng cho học sinh khá - Giỏi khối lớp 4

  ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: HƯỚNG DẪN GIẢI TOÁN BẰNG SƠ ĐỒ ĐOẠN THẲNG CHO HỌC SINH KHÁ - GIỎI KHỐI LỚP 4. Người thực hiện: Trịnh Thị Cẩm Vân Lớp: CĐ Tiểu học 3E Trường CĐSP Hải Dương A - PHẦN KHÁI QUÁT I, Lý do chọn đề tài: Tiểu học là cấp học nền tảng đặt cơ sở ban đầu cho việc hình thành và phát triển nhân cách của con người, đặt nền móng vững...

  doc38 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 26/01/2013 | Lượt xem: 10049 | Lượt tải: 27

 • Chuyên đề Về bồi dưỡng học sinh khá giỏi môn Toán ở Tiểu học các bài toán về chia hếtChuyên đề Về bồi dưỡng học sinh khá giỏi môn Toán ở Tiểu học các bài toán về chia hết

  PHẦN I: MỞ ĐẦU I- LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI: 1. Xuất phát từ chủ trương của Đảng và Nhà nước ta trong việc nâng cao dân trí đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Trong thời đại công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, cùng với nền kinh tế thị trường, đất nước ta đang trên đà phát triển. Đảng và Nhà nước ta không ngừng nâng cao dân trí, đào t...

  doc24 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 26/01/2013 | Lượt xem: 2386 | Lượt tải: 9

 • Idean nguyên tố đối liên kết và Đồng điều địa phươngIdean nguyên tố đối liên kết và Đồng điều địa phương

  Iđêan nguyên tố đối liên kết với môđun đồng điều địa phương. Chương này nghiên cứu các tính chất của iđêan nguyên tố đối liên kết và sự hữu hạn của tập các iđêan nguyên tố đối liên kết với môđun đồng điều địa phương H (M ). Phần đầu tiên của chương này dành cho việc nghiên cứu các tính chất của iđêan nguyên tố đối liên kết trên phạm trù các m...

  pdf58 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 26/01/2013 | Lượt xem: 2410 | Lượt tải: 2

 • Một số vấn đề về không gian SobolevMột số vấn đề về không gian Sobolev

  Phương trình đạo hàm riêng ra đời vào khoảng thế kỉ thứ XVII do nhu cầu của cơ học và các ngành khoa học khác. Nó ngày càng có vai trò quan trọng, được ứng dụng rộng rãi trong khoa học và công nghệ. Ngày nay, phương trình đạo hàm riêng trở thành một bộ môn toán học cơ bản vừa mang tính lí thuyết cao vừa mang tính ứng dụng rộng. Trước sự phát triển ...

  doc65 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 26/01/2013 | Lượt xem: 4045 | Lượt tải: 10

 • Một số bài tập lý thuyết nhómMột số bài tập lý thuyết nhóm

  CHƯƠNG I. NHÓM VÀ NHÓM CON . 1 A. Lý thuyết 1 B. Các phương pháp chứng minh thường gặp 2 C. Một số bài tập có lời giải 3 D. Một số bài tập rèn luyện . 10 CHƯƠNG II. NHÓM HỮU HẠN SINH 11 A. Lý thuyết . 11 B. Các phương pháp chứng minh thường gặp . 12 C. Một số bài tập có lời giải . 12 D. Một số bài tập rèn luyện . 21 CHƯƠNG III. ĐỒNG CẤU NHÓ...

  doc88 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 26/01/2013 | Lượt xem: 28133 | Lượt tải: 48

 • Phương trình PellPhương trình Pell

  Mục đích nghiên cứu là tập hợp và hệ thống lại một số kiến thức cơ bản của liên phân số. Đồng thời vận dụng kiến thức này vào nghiên cứu phương trình Pell có đặc điểm gì? Phương pháp giải và ứng dụng của nó trong Số học? Xây dựng hệ thống ví dụ nhằm bổ sung làm sáng tỏ phần lý thuyết và các bài tập giúp người đọc hiểu sâu hơn. Đồng thời đưa ra một...

  doc89 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 26/01/2013 | Lượt xem: 5438 | Lượt tải: 17

 • Giải một số phương trình vi phân bằng phương pháp chuỗiGiải một số phương trình vi phân bằng phương pháp chuỗi

  Chương 1 CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. CHUỖI LŨY THỪA 6 1.1 Định nghĩa . 6 1.2 Khoảng hội tụ . 6 1.3 Các tính chất của chuỗi lũy thừa . 7 1.4 Khai triển hàm số thành chuỗi lũy thừa . 7 1.5 Một vài khai triển cơ bản 8 2. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN . 9 2.1 Khái niệm về phương trình vi phân 9 2.2 Phương trình vi phân cấp một . 9 2.3 Phương trình vi phân cấp hai...

  doc91 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 26/01/2013 | Lượt xem: 4851 | Lượt tải: 4

 • Một số tính chất của trường hữu hạnMột số tính chất của trường hữu hạn

  CHƯƠNG I. KIẾN THỨC CHUẨN BỊ . 8 1. MỘT SỐ KIẾN THỨC VỀ NHÓM 8 1.1 Nhóm con 8 1.2 Nhóm hữu hạn sinh 8 1.3 Cấp của nhóm - cấp của phần tử 9 2. MỘT SỐ KIẾN THỨC VÀNH VÀ TRƯỜNG 9 2.1 Định nghĩa . 9 2.2 Trường con 9 2.3 Đồng cấu vành 10 2.4 Đặc số của vành . 11 3. MỘT SỐ KIẾN THỨC VỀ ĐA THỨC 12 3.1 Bậc của đa thức 12 3.2 Nghiệm của đa thức ...

  doc45 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 26/01/2013 | Lượt xem: 5814 | Lượt tải: 10