• Thực trạng vấn đề vốn và huy động vốn cho công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn ở nước ta hiện nayThực trạng vấn đề vốn và huy động vốn cho công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn ở nước ta hiện nay

  LỜINÓIĐẦU Nông nghiệp, nông thôn từ lâu đãđóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của Việt Nam. Đểđẩy nhanh sự phát triển trong nông nghiệp và kinh tế nông thôn nói riêng Đảng và Nhà nước ta đã chủ trương tiến hành Công nghiệp hoá nông nghiệp ,nông thôn. Đây là một bước đi dúng đắn nhằm phát triển kinh tế nông nghiệp ,nông thôn thúc đẩy q...

  docx41 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1644 | Lượt tải: 1

 • Lợi ích kinh tế và phân phối thu nhập trong thời kỳ quá độ lên Chủ Nghĩa Xã HộiLợi ích kinh tế và phân phối thu nhập trong thời kỳ quá độ lên Chủ Nghĩa Xã Hội

  Một số lý luận cơ bản về lợi ích kinh tế: 1. Bản chất vàđặc trưng của lợi ích kinh tế: a. Khái niệm, bản chất lợi ích kinh tế: Trước khi tìm hiểu khái niệm lợi ích kinh tế chúng ta cần hiểu khái niệm nhu cầu: - Hoạt động của con người nói chung bao giờ cũng nhằm thảo mãn những nhu cầu nhất định như là nhu cầu ăn, mặc, ở, đi lại, vui chơi, giải trí...

  docx30 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 5302 | Lượt tải: 12

 • Nguồn gốc và bản chất của giá trị thặng dưNguồn gốc và bản chất của giá trị thặng dư

  LỜIMỞĐẦU Giá trị thăng dư là mục tiêu của các nhà tư bản, làđiều kiện tồn tại và phát triển của tư bản. Bất kỳ một nền sản xuất nào muốn phát triển được, muốn đáp ứng nhu cầu của con người vềđiều kiện sống đều phải tái sản xuất, mở rộng và phải tạo ra được sản phẩm thặng dư. Bởi mức độ giàu có của xã hội tuỳ thuộc vào khối lượng sản phẩm thặng d...

  docx25 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 37399 | Lượt tải: 47

 • Lý luận giá trị của C.Mác và sự vận dụng vào nền kinh tế Việt Nam hiện nayLý luận giá trị của C.Mác và sự vận dụng vào nền kinh tế Việt Nam hiện nay

  LỜI NÓI ĐẦU Từ sau Đại hội Đảng lần thứ IX đến nay, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục phát triển theo những chiều hướng cơ bản màĐại hội và Hội nghị Trung ương 8 đã nhận định, nổi lên một số vấn đề sau: Tình hình thế giới biến động rất phức tạp sau sự kiện ngày 11-9-2001 ở Mỹ; các hoạt động “khủng bố” và “chống khủng bố” trở thành vấn đề th...

  docx36 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 12598 | Lượt tải: 54

 • Một số giải pháp thu hút vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam hiện nayMột số giải pháp thu hút vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam hiện nay

  LỜINÓIĐẦU Thời đại hiện nay kà thời đại của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật và công nghệđiện tử, với xu hướng quốc tế hoá mạnh mẽ các dòng vốn đầu tư và sự phân công lao động quốc tế ngày càng sâu sắc. Các quốc gia muốn phát triển kinh tế không thể thực hiện chính sách "Đóng cửa" mà phải đề ra chính sách kinh tế hợp lý, kết hợp một các...

  docx44 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 2740 | Lượt tải: 19

 • Vai trò kinh tế của nhà nước đối với nền kinh tế thị trường ở Việt NamVai trò kinh tế của nhà nước đối với nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

  PHẦNI: MỞĐẦU Đại hội VI của Đảng đã khẳng định: Quá trình chuyển từ sản xuất nhỏ lên sản xất lớn của nước ta là quá trình chuyển hóa nền kinh tế còn mang nhiều tính chất tự túc, tự cấp thành nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần; khẳng định sự cần thiết của quan hệ hàng hóa tiền tệ CNXH, coi tính kế hoạch làđặc trưng số một, sử dụng đúng đắn quan...

  docx22 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 2378 | Lượt tải: 2

 • Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế tư bản nhà nước ở nước ta hiện nayThực trạng và giải pháp phát triển kinh tế tư bản nhà nước ở nước ta hiện nay

  Lý do chọn đề tài Thành phần kinh tế tư bản nhà nước là một nội dung của kinh tế chính trị Mác-Lênin. Nhưng trước đây chúng ta chỉ mới nghiên cứu nó trong khuôn khổ giáo trình nhằm trang bị lý luận kinh tế chính trị cho người đọc. Đến nay, trước yêu cầu của công cuộc đổi mới ở nước ta, thành phần kinh tế tư bản nhà nước được coi là một vấn đề th...

  docx48 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 2861 | Lượt tải: 8

 • Quản lý nhà nước trong vấn đề nông sản - Thực phẩmQuản lý nhà nước trong vấn đề nông sản - Thực phẩm

  QL NN trong vấn đề nông sản - thực phẩm Lời nói đầu Ngày nay chất lượng có một vai trò rất quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội. Nó là một nhân tố quyết định tới sự thành bại của bất cứ doanh nghiệp nào, quốc gia nào khi tham gia vào phân công lao động quốc tế. Để có thể phát triển kinh tế và hoà nhập vào nền kinh tế thế giới đối với nư...

  doc56 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1435 | Lượt tải: 1

 • Khách hàng Mar trong công ty TNHH 1 thành viên Điện cơ Thống Nhất (VINAWIND)Khách hàng Mar trong công ty TNHH 1 thành viên Điện cơ Thống Nhất (VINAWIND)

  KH Mar trong cty TNHH 1 thành viên Điện cơ Thống Nhất (VINAWIND) Lời nói đầu Chủ trươơng của Đảng và Nhà nơước ta trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá bao gồm cả việc phát triển ngành điện- điện tử .Công ty trách nhiệm hưũ hạn nhà nước một thành viên Điện cơ thống nhất đã nhận được sự cổ vũ từ Trung ơương và Thành phố về mọi mặt. Công...

  doc68 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1581 | Lượt tải: 0

 • Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Nhà xuất bản Giao thông vận tảiNâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Nhà xuất bản Giao thông vận tải

  Nâng cao hiệu quả SXKD tại NXB GTVT MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 Chương I: Những lý luận chung về marketing trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 3 I/ Hoạt động marketing trong doanh nghiệp 3 1. Các khái niệm cơ bản về marketing 3 2. Vai trò và vị trí của marketing hoạt động kinh doanh 4 3. Chiến lược marketing hỗn hợp (marketing - mix) 6 II...

  doc51 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 2371 | Lượt tải: 6