• Tìm hiểu công nghệ sản xuất axit sunfuric và các dòng thải đặc trưngTìm hiểu công nghệ sản xuất axit sunfuric và các dòng thải đặc trưng

  MỤC LỤC GIỚI THIỆU 3 A. ĐẶC ĐIỂM VÀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT AXIT SUNFURIC 4 B. VẤN ĐỀ SỬ DỤNG NGUYÊN NHIÊN VẬT LIỆU VÀ NĂNG LƯỢNG 10 C. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT AXIT SUNFURIC 16 D.1 VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG CỦA CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT 33 D.2 GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT Ô NHIỄM 41 Tài liệu tham khảo 49 GIỚI THIỆU Axit sunfuric là một loại hóa chất đã được biết ...

  doc49 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 4036 | Lượt tải: 20

 • Tổng hợp diesel sinh học từ bã cà phêTổng hợp diesel sinh học từ bã cà phê

  Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá tiềm năng tận dụng bã cà phê làm nguyên liệu tổng hợp diesel sinh học. Để đạt được mục đích này, quá trình hai giai đoạn gồm este hóa xúc tác acid và sau đó là transester xúc tác base, đã được thực hiện để tổng hợp diesel sinh học từ dầu cà phê có chỉ số acid cao (IA = 21,19 mgKOH/g). Những thông số cho p...

  pdf8 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 1943 | Lượt tải: 5

 • Tổng hợp chất hoạt động bề mặt anionsodium amidopropoxyacetate từ mỡ Cá BasaTổng hợp chất hoạt động bề mặt anionsodium amidopropoxyacetate từ mỡ Cá Basa

  TÓM TẮT Chất hoạt động bề mặt anion sodium amidopropoxyacetate (7b) đã được tổng hợp thành công từ mỡ cá basa với hiệu suất toàn phần đạt 38%. Quy trình tổng hợp trải qua bốn giai đoạn: (a) Transester hóa triglyceride có trong mỡ cá tạo hỗn hợp methyl ester (2b) (b) Amide hóa hỗn hợp (2b) bởi propanolamine thu được N-(3-hydroxypropyl)carboxamide (...

  pdf5 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 2090 | Lượt tải: 5

 • Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ tiền chất lên kích thước và từ tính hạt Nano oxide sắt từ Fe3O4Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ tiền chất lên kích thước và từ tính hạt Nano oxide sắt từ Fe3O4

  TÓM TẮT Mục đích của chúng tôi là khảo sát ảnh hưởng nồng độ tiền chất vào kích thước và tính chất từ của các hạt nano oxide sắt từ Fe3O4 bằng phương pháp đồng kết tủa. Chúng tôi nhận thấy rằng kích thước tinh thể và từ tính của các hạt gần như không phụ thuộc vào sự thay đổi hệ số đương lượng, và nồng độ các muối sắt ban đầu. Sản phẩm có tính ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 1979 | Lượt tải: 2

 • Mô phỏng quy trình công nghệ nhà máy lọc dầu Nam Việt bằng phần mềm HysysMô phỏng quy trình công nghệ nhà máy lọc dầu Nam Việt bằng phần mềm Hysys

  KẾT LUẬN Luận văn tốt nghiệp với đề tài “Mô phỏng quy trình công nghệ nhà máy lọc dầu Nam Việt bằng phần mềm Hysys” sau một thời gian tìm hiểu, nắm bắt và cũng cố kiến thức về: - Tổng quan về phần mềm Hysys. - Các thao tác để tiếp cận Hysys trong mô hình hoá tĩnh. - Sơ lược về nhà máy lọc hóa dầu Nam Việt. Qua luận văn này chúng em thấy rằn...

  doc54 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 4847 | Lượt tải: 10

 • Đề tài Xử lí nước nhiễm dầuĐề tài Xử lí nước nhiễm dầu

  Lời nói đầu Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của nền công ghiệp nước ta, tình hình ô nhiễm môi trường cũng gia tăng đến mức báo động. Do đặc thù của nền công nghiệp mới phát triển, chưa có sự quy hoạch tổng thể và nhiều nguyên nhân khác nhau như: điều kiện kinh tế của nhiều xí nghiệp còn khó khăn, hoặc do chi phí xử lý ảnh hưởng ...

  doc57 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 8629 | Lượt tải: 63

 • Quá trình tổng hợp, phân giải glucidQuá trình tổng hợp, phân giải glucid

  LỜI MỞ ĐẦU Hóa sinh thực phẩm nghiên cứu về cấu tạo, tính chất của các chất tạo nên thực phẩm và sự chuyển hóa của các chất, chuyển hóa năng lượng trong quá trình bảo quản, chế biến thực phẩm. Đây là bộ môn quan trọng, giữ vai trò nền tảng, cơ sở cho những môn học chuyên ngành. Cùng với protein và lipid, glicid là một hợp chất hữu cơ giữ vai tr...

  docx41 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 15776 | Lượt tải: 34

 • Công nghệ mới Meyers, Handbook Petroleum Refining ProcessesCông nghệ mới Meyers, Handbook Petroleum Refining Processes

  Alkylation, first commercialized in 1938, experienced tremendous growth during the 1940s as a result of the demand for high-octane aviation fuel during World War II. During the mid-1950s, refiners’ interest in alkylation shifted from the production of aviation fuel to the use of alkylate as a blending component in automotive motor fuel. Capacity...

  pdf847 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 1959 | Lượt tải: 4

 • Đồ án Thiết kế phân xưởng sản xuất MTBEĐồ án Thiết kế phân xưởng sản xuất MTBE

  MỞ ĐẦU 3 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ XĂNG VÀ PHỤ GIA PHA XĂNG 4 1.1. Xăng động cơ. 4 1.1.1. Thành phần và phân loại xăng. 4 1.1.1.1. Thành phần của xăng. 4 1.1.1.2. Phân loại xăng. 5 1.1.2. Một số tính chất kỹ thuật đặc trưng của xăng. 7 1.1.3. Phụ gia cho xăng. 7 1.1.3.1. Phụ gia chì 10 1.1.3.2. Hợp chất chứa Mangan. 11 1.1.3.3. Hợp chất chứa sắt 13 1....

  doc59 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 3144 | Lượt tải: 25

 • Nghiên cứu phương pháp chuẩn độ oxi hóa khử trong hóa học phân tích định lượngNghiên cứu phương pháp chuẩn độ oxi hóa khử trong hóa học phân tích định lượng

  . Lý do chọn đề tài: Hóa học phân tích là môn khoa học về các phương pháp xác định thành phần định tính và định lượng các chất và hỗn hợp của chúng. Phân tích định lượng cho phép xác định thành phần về lượng các hợp phần của chất cần phân tích. Như vậy hóa học phân tích đóng vai trò qua trọng đối với sự phát triển của các môn hóa học khác cũng nh...

  docx33 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 20038 | Lượt tải: 10