• Tổng hợp Cordierite bằng phương pháp hóa họcTổng hợp Cordierite bằng phương pháp hóa học

  MỤC LỤC Trang MỤC LỤC 1 MỞ ĐẦU 4 PHẦN I : TỔNG QUAN LÝ THUYẾT .5 I.CƠ SỞ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU .5 I.1.Ô nhiễm khí thải : tổng quan .5 I.1.1.Các thành phần gây ô nhiễm từ khí thải 5 I.1.2.Tình hình ô nhiễm không khí .6 I.2.Phương pháp xử lý ô nhiễm không khí 7 I.2.1.Xử lý NOx 8 I.2.2.Xử lý hydrocacbon .9 I.2.3.Xử lý CO 9 I.2.3.1.2.4. Xử...

  pdf59 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 3049 | Lượt tải: 13

 • Thiết kế phân xưởng sản xuất etylenThiết kế phân xưởng sản xuất etylen

  Đề tài: Thiết kế phân xưởng sản xuất etylen PHẦN I: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT Chương I. Giới thiệu chung vế khí tự nhiên và ứng dụng của nó 2 I. Giới thiệu chung . 2 II. Chế biến sử dụng khí thiên nhiên trên thế giới . 4 III. Chế biến sử dụng khí thiên nhiên ở Việt Nam 4 Chương II. Giới thiệu chung về Etylen 6 I. Sơ lược về lịch sử phát triển ...

  doc5 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 2690 | Lượt tải: 7

 • Quá trỉnh khử hóa trong tổng hợp hữu cơ & hóa dầuQuá trỉnh khử hóa trong tổng hợp hữu cơ & hóa dầu

  Bài tiểu luận môn học: KĨ THUẬT TỔNG HỢP HỮU CƠ Quá trỉnh khử hóa trong tổng hợp hữu cơ & hóa dầu! Nội dung chính Đại cương Tác nhân khử hóa Các phản ứng phụ - sản phậm phụ Phạm vi sử dụng Một số ví dụ

  ppt54 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 6160 | Lượt tải: 2

 • Nghiên cứu phản ứng của ion amoni NH+4 bằng phương pháp lý thuyết hoá học lượng tửNghiên cứu phản ứng của ion amoni NH+4 bằng phương pháp lý thuyết hoá học lượng tử

  Mục lục 1 Danh mục kí hiệu, chữ viết tắt 3 MỞ ĐẦU .4 I. Lý do chọn đề tài .4 II. Nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu đề tài. 5 II.1. Mục đích của đề tài. 5 II.2. Nhiệm vụ của đề tài. 5 II.3. Phương pháp nghiên cứu đề tài. 5 III. Cấu trúc luận văn. .6 NỘI DUNG .7 Chương I: Cơ sở lý thuyết hoá học lượng tử 7 I.1. Phương trình Schrödinger...

  pdf99 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 2179 | Lượt tải: 3

 • Tổng hợp vật liệu gamma-Al2O3 MQTB theo phương pháp sử dụng Beomit làm tiền chất vô cơ và axit cacboxylic làm chất định hướng cấu trúcTổng hợp vật liệu gamma-Al2O3 MQTB theo phương pháp sử dụng Beomit làm tiền chất vô cơ và axit cacboxylic làm chất định hướng cấu trúc

  MỞ ĐẦU 2 CHƯƠNG I : TỔNG QUAN LÝ THUYẾT 4 I.1. NHÔM HYDROXYT 4 I.1.1. Sự phân hủy nhiệt của các dạng nhôm hydroxyt 4 I.1.2. Cấu trúc và tính chất của Beomite. 5 I.2. CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT CỦA g-AL2O3: 8 I.2.1. Cấu trúc của g-Al2O3: 8 I.2.2. Tính chất bề mặt của g-Al2O3: 11 I.2.3. Cấu trúc xốp của g-Al2O3: 11 I.3. VẬT LIỆU MESOPOROUS...

  doc51 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 4609 | Lượt tải: 10

 • Nghiên cứu và so sánh ảnh hưởng của chất độn muội than và cacbon nanotubes lên tính chất và cấu trúc các vật liệu polyme tổ hợp trên cơ sở cao su thiên nhiên NR và cao su tổng hợp SBR, PPNghiên cứu và so sánh ảnh hưởng của chất độn muội than và cacbon nanotubes lên tính chất và cấu trúc các vật liệu polyme tổ hợp trên cơ sở cao su thiên nhiên NR và cao su tổng hợp SBR, PP

  Đề tài: Nghiên cứu và so sánh ảnh hưởng của chất độn muội than và cacbon nanotubes lên tính chất và cấu trúc các vật liệu polyme tổ hợp trên cơ sở cao su thiên nhiên NR và cao su tổng hợp SBR, PP MỞ ĐẦU Vấn đề gia cường với cacbon kích thước nano ngày nay đang được quan tâm chú ý đến trong lĩnh vực công nghệ vật liệu, đặc biệt là vật liệu p...

  doc50 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 3071 | Lượt tải: 7

 • Nghiên cứu phản ứng khâu mạch epoxy rắn DER 663U với tác nhân đóng rắn phenolic DEH84Nghiên cứu phản ứng khâu mạch epoxy rắn DER 663U với tác nhân đóng rắn phenolic DEH84

  Đề tài: Nghiên cứu phản ứng khâu mạch epoxy rắn DER.663U với tác nhân đóng rắn phenolic DEH.84 CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU. Việc nghiên cứu vật liệu mới có các tính năng ưu việt, có khả năng chịu tác động của các điều kiện khắc nghiệt của khí hậu nhiệt đới là những vấn đề thời sự của ngành khoa học vật liệu, trong đó có các loại vật liệu trên cơ s...

  doc53 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 3307 | Lượt tải: 10

 • Vấn Đề An Toàn Bức Xạ Trong Lò Phản Ứng Hạt NhânVấn Đề An Toàn Bức Xạ Trong Lò Phản Ứng Hạt Nhân

  Mục lục I. Các thế hệ lò phản ứng hạt nhân2 I.1. Thế hệ lò phản ứng hạt nhân đầu tiên2 I.2. Lò hạt nhân thế hệ II2 I.3. Lò hạt nhân thế hệ III3 I.4. Lò hạt nhân thế hệ III+3 I.5. Lò hạt nhân thế hệ IV4 I.6. Các công nghệ lò phản ứng hạt nhân đang được sử dụng phổ biến5 I.6.1. Công nghệ lò nước áp lực PWR5 I.6.2. Lò phản ứng nước sôi BWR5...

  doc27 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 2349 | Lượt tải: 2

 • Trường neutronTrường neutron

  MỤC LỤC 1.TƯƠNG TÁC CỦA NEUTRON VỚI VẬT CHẤT2 1.1.Sự suy giảm chùm neutron khi đi qua vật chất2 1.2.Sự làm chậm neutron do tán xạ đàn hồi2 1.2.1.Tham số va chạm 4 1.2.2.Số va chạm S5 1.3.Hấp thụ neutron6 2.ĐẶC TRƯNG CỦA TRƯỜNG NEUTRON7 2.1.Thông lượng ,mật độ và dòng neutron7 2.2.Độ dài làm chậm và độ dài khuếch tán neutron...

  doc15 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 2827 | Lượt tải: 2

 • Nguồn phóng xạNguồn phóng xạ

  LỜI MỞ ĐẦU Trong vật lý hạt nhân, các nguồn phóng xạ có vai trò đăc biệt quan trọng, chính là cơ sở ban đầu để chúng ta nghiên cứu và phát triển ngành vật lý hạt nhân. Cho đến ngày hôm nay, như chúng ta đã biết, có rất nhiều hạt nhân phát ra tia phóng xạ. Như vậy, sẽ có nhiều loại nguồn phóng xạ. Trong đề tài này, chúng tôi sẽ trình bày về một s...

  doc14 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 2090 | Lượt tải: 0