Đề tài Thăm dò ảnh hưởng của việc thay thế bột lá chè đại (trichantera gigantea) trong thức ăn hỗn hợp tới sinh trưởng và hiệu quả chăn nuôi gà broiler từ 1 - 42 ngày tuổi

Từ những kết quả thu được của đề tài, chúng tôi sơ bộ rút ra những kết luận sau: - Sử dụng bột lá Chè đại thay thế một phần thức ăn hỗn hợp không làm ảnh hưởng tới tỷ lệ nuôi sống của gà Broiler, kết thúc thí nghiệm ở 6 tuần tuổi gà đạt tỷ lệ nuôi sống 94 - 96 % tương đương như lô đối chứng không thay thế. - Với tỷ lệ thay thế bột lá Chè đại đã dùng từ 1 - 3% và 3 - 5% trong thức ăn hỗn hợp t­¬ng øng víi 2 giai ®o¹n nuôi gà Broiler từ 1 - 42 ngày tuổi đã có ảnh hưởng tốt tới sinh trưởng của gà: với tỷ lệ thay thế 3 - 5% lô thí nghiệm 2 đã cho khối lượng cơ thể cao hơn đối chứng 295g/con, tương ứng cao hơn 11,3%, đạt độ tin cậy (P<0,05); tốt hơn tỷ lệ thay thế 1 - 3% ở lô thí nghiệm 1 chỉ có chênh lệch so với lô đối chứng 68g/con, tương ứng cao hơn 2,8% (P>0,05).

rtfChia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/06/2013 | Lượt xem: 2171 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thăm dò ảnh hưởng của việc thay thế bột lá chè đại (trichantera gigantea) trong thức ăn hỗn hợp tới sinh trưởng và hiệu quả chăn nuôi gà broiler từ 1 - 42 ngày tuổi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • rtfaaaaaaaaaaaa.rtf
Luận văn liên quan