• Vấn đề thất nghiệp và việc làm ở Việt NamVấn đề thất nghiệp và việc làm ở Việt Nam

  Lời mở đầu: Trong công cuộc đổi mới nước ta hiện nay, vấn đề thất nghiệp và các chính sách giải quyết việc làm đang là vấn đề nóng bỏng “và không kém phần bức bách” đang được toàn xã hội đặc biệt quan tâm. Đất nước ta đang trong quá trình chuyển sang kinh tế phát triển, chúng ta đang từng bước đổi mới, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho...

  doc24 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 2811 | Lượt tải: 15

 • Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minhDân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh

  A. Mở đầu:Vì sao chúng ta chọn chủ nghĩa xã hội (CNXH)? Đây là vấn đề trọng đại nhiều người muốn làm sáng tỏ vì chỉ có thật sự làm rõ vấn đề này thì trong đám sương mù dày đặc về tư tưởng và lý luận hiện nay và trong cơn phong ba bão táp chúng ta mới có thể tự giác, kiên định duy trì và phát triển CNXH. Và cũng chỉ khi làm rõ vấn đề này, chúng ta m...

  doc26 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 7607 | Lượt tải: 1

 • Kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt NamKinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  PHẦN MỞ ĐẦU Vai trò chủ đạo, dẫn dắt, điều tiết nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần của kinh tế Nhà nước luôn được Đảng quan tâm, coi trọng và đã đạt được những thành tựu rất khả quan cả trong lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, cả đường lối đối nội và đối ngoại của đất nước.Để phát triển nền kinh tê theo định hướng XHCN trong Nghị quyết Đại hội...

  doc19 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 1987 | Lượt tải: 4

 • Mâu thuẫn biện chứng trong quá trình xây dựng nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phầnMâu thuẫn biện chứng trong quá trình xây dựng nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần

  DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO -Văn kiện đại hội Đảng VI -Văn kiện đại hội Đảng IX -Văn kiện đại hội Đảng X -Tap chí cộng sản điện tử -Báo điện tử Đảng cộng sản VIỆT NAM -Báo nhân dân online -Gíao trình triết học MÁC –LÊNIN -Giáo trình kinh tế chính trị MáC LÊNIN A.GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI Mâu thuẫn là hiện tượng có trong tất cả các lĩnh vực:c...

  doc44 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 1360 | Lượt tải: 3

 • Đề tài Phân tích sự vận động của vốn chủ sở hữu vào loại hình doanh nghiệpĐề tài Phân tích sự vận động của vốn chủ sở hữu vào loại hình doanh nghiệp

  Đề bài : phân tích sự vận động của vốn chủ sở hữu vào loại hình doanh nghiệp 1)chọn vấn đề và nêu giả thiết: Vốn chủ sở hữu là thành phần không thể thiếu của mỗi doanh nghiệp,một doanh nghiêp từ khi mới hình thành hay khi đã đi vào hoạt động lâu dài đều cần đến nguồn vốn chủ sở hữu. ta có thể thấy thông qua các số liệu thống kê nguồn vốn chủ lở h...

  doc9 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 1685 | Lượt tải: 0

 • Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo hướng Công nghiệp hóa - hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nayChuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo hướng Công nghiệp hóa - hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay

  LỜI MỞ ĐẦUViệt Nam đi lên CNXH từ một nước nông nghiệp lạc hậu, cơ sở vật chất-kỹ thuật thấp kém, trình độ của lực lượng sản xuất chưa phát triển, quan hệ sản xuất mới được thiết lập, chưa được hoàn thiện. Vì vậy, quá trình công nghiệp hoá chính là quá trình xây dựng cơ sở vật chất- kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dân. Mỗi bước tiến của quá trình CNH...

  doc20 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 9375 | Lượt tải: 23

 • Kinh tế nhà nước và vai trò chủ đạo của nó trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩaKinh tế nhà nước và vai trò chủ đạo của nó trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

  Lời nói đầu Nước ta hiện nay đang ở trong giai đoạn đầu cho sự cất cánh của nền kinh tế. Lựa chọn con đường mô hình kinh tế để bảo đảm cho nền kinh tế phát triển theo hướng công nghiệp hoá,hiện đại hoá, định hướng xã hội chủ nghĩa là vấn đề không hề đơn giản. Nước ta còn có nhiều hạn chế trong quản lý nhà nước nói chung và trong cơ chế chính sá...

  doc28 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 1263 | Lượt tải: 1

 • Nội dung ôn tập môn kinh tế chính trị về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt NamNội dung ôn tập môn kinh tế chính trị về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

  MỤC LỤC 1. Khái quát về chế độ sở hữu và mô hình doanh nghiệp trong “CNXH cổ điển”? 2. Khái quát về Cơ chế kế hoạch hoá trong “CNXH cổ điển”? 3. Thực chất của Đổi mới kinh tế ở Việt Nam? 4. Các giai đoạn chủ yếu, những thành công cơ bản và những vấn đề đặt ra (hạn chế) của CPH-DNNN ở Việt Nam hiện nay? Suy nghĩ của anh chị về giải pháp...

  doc28 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 1968 | Lượt tải: 4

 • Thực trạng Cải cách Hành chính ở Việt Nam hiện nayThực trạng Cải cách Hành chính ở Việt Nam hiện nay

  LỜI MỞ ĐẦU Trong thời kỳ hội nhập phát triển kinh tế hiện nay công cuộc cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ cấp thiết để thực hiện mục tiêu xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch vững mạnh, chuyên nghiêp lấy nhân dân làm gốc. Hành chính học là khoa học lấy quản lý hành chính làm đối tượng nghiên cứu chính, nghiên cứu các quy ...

  doc25 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 17480 | Lượt tải: 103

 • Thực trạng và giải pháp ngăn chặn buôn lậu và gian lận thương mại ở thành phố Hà NộiThực trạng và giải pháp ngăn chặn buôn lậu và gian lận thương mại ở thành phố Hà Nội

  A - lời mở đầu Đất nước ta, trong điều kiện hiện nay đang ra sức tập trung thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước từng bước đưa đất nước vào thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước thì nhiệm vụ chống buôn lậu và gian lận thương mại rất quan trọng và có ý nghĩa thiết thực. Là một sinh viên trường Quản Lý kinh doanh - một nhà quản lý ...

  doc13 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 1245 | Lượt tải: 2