• Một số vấn đề kinh tế thị trường định hướng xà hội chủ nghĩa ở Việt NamMột số vấn đề kinh tế thị trường định hướng xà hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  Mở bài Sau 15 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng , bằng sự nỗ lực sáng tạo của quần chúng , các nghành, các cấp, chúng ta đã vượt qua được khủng hoảng, đạt được những thành tựu to lớn và rất quan trọng trong hoạt động thực tiễn trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội: kinh tế tăng trưởng nhanh, chính trị ổn định, mở rộng quan hệ kinh tế đối...

  doc21 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 1163 | Lượt tải: 1

 • Sự điều tiết kinh tế của nhà nước tư sản hiện đạiSự điều tiết kinh tế của nhà nước tư sản hiện đại

  c hủ nghĩa tư bản với tư cách là một phương thức sản xuất xã hội từ khi ra đời cho đến nay, nó đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển. Mỗ giai đoạn phát triển nó đều dựa trên nền tảng của giai đoạn trước nó, nó vừa kế thừa của giai đoạn trước, vừa là sự vươn lên hoặc phủ định lại giai đoạn trước. Trong quá trình phát triển đó ta đã thấy rằng sự can...

  doc35 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 1445 | Lượt tải: 0

 • Giải pháp kinh tế cho các doanh nghiệp làm ăn thua lỗGiải pháp kinh tế cho các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ

  LờI Mở ĐầU Công cuộc đổi mới nền kinh tế ở nước ta từ Đại hội Đảng lần thứ VI (1986) đến nay đã đem lại những thành quả tốt đẹp,trong đó đổi mới và phát triển doanh nghiệp là một trong những nội dung cơ bản,trọng tâm nhất khi nền kinh tế nước ta chuyển sang cơ chế thị trường theo định hướng XHCN. Sự ra đời của cơ chế kinh tế mới, một mặt tạo ra...

  doc29 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 1241 | Lượt tải: 0

 • Vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nayVai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay

  LỜI MỞ ĐẦU Nền kinh tế nước ta trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội là nền kinh tế nhiều thành phần. Đó là một tất yếu khách quan và cần thiết. Đại hội Đảng lần thứ VI- đại hội đánh dấu bước ngoặt của công cuộc đổi mới- đã khẳng định: thực hiện nhất quán, lâu dài chính sách kinh tế nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý...

  doc23 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 16711 | Lượt tải: 50

 • Thưc trạng vận dụng quy luật giá trị vào nền kinh tế nước ta thời gian qua và những giải pháp đề ra nhằm vận dụng quy luật giá trị vào nền kinh tế Viêt NamThưc trạng vận dụng quy luật giá trị vào nền kinh tế nước ta thời gian qua và những giải pháp đề ra nhằm vận dụng quy luật giá trị vào nền kinh tế Viêt Nam

  LờI NóI ĐầU Đứng trước xu thế phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thế giới thì nước Việt Nam ta còn là một trong những nước có nền kinh tế chậm phát triển, nghèo nàn và lạc hậu. Cơ sở hạ tầng thấp kém, trình độ quản lý lạc hậu, khoa học kỹ thuật kém phát triển . hơn nữa nạn thất nghiệp, tham ô lạm phạt, ô nhiễm môi trường . vẫn luôn là một trong nh...

  doc22 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 1477 | Lượt tải: 3

 • Tín dụng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt NamTín dụng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  Lời nói đầu -Tín dụng được hiểu theo nghĩa đơn giản đó là mối quan hệ vay mượn, nhưng nó lại có vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế thị trường nói chung và trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam nói riêng. - Mục đích của bài viết là mong một phần làm sáng tỏ, nêu bật nên được tầm quan trọng của quan hệ tín dụng ...

  doc31 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 1265 | Lượt tải: 0

 • Mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuấtMối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất

  Lời nói đầu Theo Chủ nghĩa Mac-Lênin thì loài người từ trước đến nay đã trải qua 5 hình thái kinh tế xã hội. Từ thời kỳ mông muội đến hiện đại như ngày nay, đó là : Thời kỳ công xã nguyên thuỷ , thời kỳ chiếm hữu nô lệ , thời kỳ phong kiến , thời kỳ tư bản chủ nghĩa và thời kỳ xã hội chủ nghĩa . Trong mỗi hình thái kinh tế xã hội được quy định bởi...

  doc17 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 3488 | Lượt tải: 12

 • Khoa học và công nghệ là lực lượng sản xuất hàng đầu trong quá trình công nghiệp hoá - Hiên đại hoá ở nước taKhoa học và công nghệ là lực lượng sản xuất hàng đầu trong quá trình công nghiệp hoá - Hiên đại hoá ở nước ta

  Lời mở đầu Tính cấp thiết của đề tài: Bước vào thiên niên kỷ thứ ba, khoa học và công nghệ đã trở thành yếu tố cốt tử của sự phát triển, là lực lượng sản xuất trực tiếp của nền kinh tế toàn cầu. Điều này được phản ánh rõ trong việc hoạch định các chính sách và chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và kinh tế của nhiều nước trên thế giới. Tuy n...

  doc40 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 1372 | Lượt tải: 2

 • Quá trình hình thành và phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt NamQuá trình hình thành và phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  Năm 1986 trở về trước nền kinh tế nước ta là nền kinh tế sản xuất nhỏ, mang tính tự cung tự cấp vận hành theo cơ chế tập trung quan liêu bao cấp. Mặt khác do những sai lầm trong nhận thức về mô hình kinh tế xã hội chủ nghĩa. Nền kinh tế nước ta ngày càng tụt hậu, khủng hoảng trầm trọng kéo dài, đời sống nhân dân thấp. Muốn thoát khỏi tình trạng đó ...

  doc28 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 1629 | Lượt tải: 7

 • Lãi suất và vai trò của lãi suất trong việc huy động vốnLãi suất và vai trò của lãi suất trong việc huy động vốn

  Mở Bài Trong nền kinh tế hiện đại, chính sách tiền tệ của chính phủ sử dụng lãi suất như một công cụ quan trọng để tác động vào nền kinh tế, kiểm soát lượng tiền cung ứng. Lãi suất là một phạm trù kinh tế, phản ánh mối quan hệ giữa người cho vay và người đi vay, phản ánh mối quan hệ giữa cung và cầu về tiền tệ, thực trạng kinh tế của một nước. Thô...

  doc13 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 1541 | Lượt tải: 2