• Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bế mạc Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XPhát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bế mạc Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X

  Thưa các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương, Thưa các đồng chí tham dự Hội nghị, Sau 9 ngày làm việc khẩn trương, Hội nghị toàn thể lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X đã hoàn thành chương trình đề ra. Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thảo luận dân chủ, sôi nổi và tích cực, đóng ...

  doc7 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 31/01/2013 | Lượt xem: 1721 | Lượt tải: 0

 • Tìm hiểu về côn đường đi lên CNXH và con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọnTìm hiểu về côn đường đi lên CNXH và con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 16:43', 2/11/ 2003 (GMT+7) Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, những đặc trưng bản chất của chủ nghĩa xã hội (CNXH) bao gồm:Một là, CNXH là một chế độ do nhân dân làm chủ, Nhà nước phải phát huy quyền làm chủ của nhân dân để huy động được tính tích cực và sáng tạo của n...

  doc12 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 31/01/2013 | Lượt xem: 1924 | Lượt tải: 0

 • Cảm tưởng về con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở nước taCảm tưởng về con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta

  Có lẽ là đối với mỗi một người dân Việt Nam khi được hỏicảm nghĩ của họ về những thành quả phát triển của đất nước sau 20 năm đổi mớinhư thế nào, thì câu trả lời mà chúng ta nhận được từ tất cả mọi người đó là chúngta đã, đang và sẽ đạt được những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng vàphát triển đất nước. Còn đối với em, em hẳn sẽ không bao g...

  doc7 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 31/01/2013 | Lượt xem: 8939 | Lượt tải: 13

 • Phân tích mối quan hệ giữa phẩm chất và năng lực của sĩ quan? Liên hệ đến quá trình rèn luyện, phấn đấu của bản thânPhân tích mối quan hệ giữa phẩm chất và năng lực của sĩ quan? Liên hệ đến quá trình rèn luyện, phấn đấu của bản thân

  LỜI NÓI ĐẦU Nhà nước và pháp luật là những hiện tượng đặc biệt thuộc kiến trúc thượng tầng xã hội, giữ vai trò trung tâm trong đời sống đấu tranh chính trị của mỗi quốc gia . Trong xã hội hiện đại nhà nước và pháp luật càng có vai trò đặc biệt, lien quan trực tiếp đến quá trình kinh tế xã hội , an ninh trật tự kỉ cương, môi trường sinh thái và qua...

  doc13 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 31/01/2013 | Lượt xem: 2478 | Lượt tải: 2

 • Tiểu luận Về các hàm thông dụng trong excelTiểu luận Về các hàm thông dụng trong excel

  Đề tài: hàm cơ sở dữ liệu trong Excel I. Giới thiệu: 1. Tìm hiểu về excel và hàm dữ liệu cơ sở trong excel 2. Dạng hàm dữ liệu cơ sở trong excel 3. Các cách sử dụng hàm: II. Một số hàm thông dụng 1. Một số hàm thống kê a. Hàm AVERAGE b. Hàm COUNT c. Hàm COUNTA d. Hàm COUNTIF e. Hàm RANK 2. Một số hàm toán học a. Hàm ABS b. Hàm SQRT c. Hàm INT d....

  doc18 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 31/01/2013 | Lượt xem: 2667 | Lượt tải: 6

 • Chính sách nông nghiệp và ảnh hưởng của nó trong phát triển nông thônChính sách nông nghiệp và ảnh hưởng của nó trong phát triển nông thôn

  Nông nghiệp là ngành sản xuất vật chất cơ bản của xã hội cung cấp nhiều loại sản phẩm thiết yếu cho đời sống xã hội, là thị trường rộng lớn của nền kinh tế, cung cấp nguồn nhân lực và tạo nên tích luỹ ban đầu cho sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước. Nông thôn là địa bàn sinh sống chủ yếu của hộ gia đình nông dân, có chức năng quan trọng là sả...

  doc13 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 31/01/2013 | Lượt xem: 9782 | Lượt tải: 55

 • Vị trí, tính chất, chức năng của Chính phủ qua bốn bản hiến phápVị trí, tính chất, chức năng của Chính phủ qua bốn bản hiến pháp

  PHẦN MỞ ĐẦU Trong bộ máy nhà nước, Chính phủ là cơ quan được lập ra để tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước trên thực tế, tiến hành hoạt động quản lý, điều hành và đứng đầu hệ thống cơ quan hành chính nhà nước. Tuy nhiên, vị trí, tính chất, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cũng như mô hình tổ chức và hình thức hoạt động của Chính phủ của các nhà nướ...

  doc9 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 31/01/2013 | Lượt xem: 16615 | Lượt tải: 23

 • Phương pháp sai phânPhương pháp sai phân

  Mục Lục A. Tổng kết các vấn đề lý thuyết 2 1. Mục tiêu của phương pháp:. 2 2. Cách làm:. 3 B. Các dạng phương trình vi phân thường sử dụng phương pháp sai phân để giải 3 I. Bài toán truyền nhiệt 3 1. Truyền nhiệt dừng 1 chiều ( tức là biểu thức [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/TRUNGD%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.png[/IMG]=0) 3 2. Tru...

  docx27 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 31/01/2013 | Lượt xem: 5263 | Lượt tải: 5

 • Vai trò của mỹ thuật trong việc giáo dục toàn diện cho học sinh phổ thôngVai trò của mỹ thuật trong việc giáo dục toàn diện cho học sinh phổ thông

  Lý do chọn đề tài Bác Hồ nói "Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có con người xã hội chủ nghĩa" và không phải ngẫu nhiên mà sự nghiệp giáo dục nước ta hiện nay được coi là quốc sách hàng đầu, con người xã hội chủ nghĩa đã trở thành mục tiêu hàng đầu quan trọng của cách mạng Việt Nam trong thời đại ngày nay thời đại của công ngh...

  doc15 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 31/01/2013 | Lượt xem: 13122 | Lượt tải: 29

 • Vấn đề về quản lý và thu chi quỹ bảo hiểm xã hội ở Việt NamVấn đề về quản lý và thu chi quỹ bảo hiểm xã hội ở Việt Nam

  Quản lý và thu chi quỹ bảo hiểm xã hội ở Việt Nam: I. Lý luận chung về bảo hiểm xã hội. 1.Bản chất của bảo hiểm xã hội. 2.Đối tượng cính chất chức năng của bảo hiểm xã hội. 3.Những quan điểm cơ bản về bảo hiểm xã hôi. II.Quỹ bảo hiểm xã hội nguồn hình thành và sử dụng quỹ bhxh. 1.Nguồn hình thành quỹ bảo hiểm xã hội. 2.Mục đích sử dụng quỹ bảo hiểm...

  rarChia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 31/01/2013 | Lượt xem: 2773 | Lượt tải: 2