• Mâu thuẫn biện chứng trong quá trình xây dựng nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phầnMâu thuẫn biện chứng trong quá trình xây dựng nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần

  DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO -Văn kiện đại hội Đảng VI -Văn kiện đại hội Đảng IX -Văn kiện đại hội Đảng X -Tap chí cộng sản điện tử -Báo điện tử Đảng cộng sản VIỆT NAM -Báo nhân dân online -Gíao trình triết học MÁC –LÊNIN -Giáo trình kinh tế chính trị MáC LÊNIN A.GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI Mâu thuẫn là hiện tượng có trong tất cả các lĩnh vực:c...

  doc44 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 1462 | Lượt tải: 3

 • Đề tài Phân tích sự vận động của vốn chủ sở hữu vào loại hình doanh nghiệpĐề tài Phân tích sự vận động của vốn chủ sở hữu vào loại hình doanh nghiệp

  Đề bài : phân tích sự vận động của vốn chủ sở hữu vào loại hình doanh nghiệp 1)chọn vấn đề và nêu giả thiết: Vốn chủ sở hữu là thành phần không thể thiếu của mỗi doanh nghiệp,một doanh nghiêp từ khi mới hình thành hay khi đã đi vào hoạt động lâu dài đều cần đến nguồn vốn chủ sở hữu. ta có thể thấy thông qua các số liệu thống kê nguồn vốn chủ lở h...

  doc9 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 1809 | Lượt tải: 0

 • Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo hướng Công nghiệp hóa - hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nayChuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo hướng Công nghiệp hóa - hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay

  LỜI MỞ ĐẦUViệt Nam đi lên CNXH từ một nước nông nghiệp lạc hậu, cơ sở vật chất-kỹ thuật thấp kém, trình độ của lực lượng sản xuất chưa phát triển, quan hệ sản xuất mới được thiết lập, chưa được hoàn thiện. Vì vậy, quá trình công nghiệp hoá chính là quá trình xây dựng cơ sở vật chất- kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dân. Mỗi bước tiến của quá trình CNH...

  doc20 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 9590 | Lượt tải: 23

 • Kinh tế nhà nước và vai trò chủ đạo của nó trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩaKinh tế nhà nước và vai trò chủ đạo của nó trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

  Lời nói đầu Nước ta hiện nay đang ở trong giai đoạn đầu cho sự cất cánh của nền kinh tế. Lựa chọn con đường mô hình kinh tế để bảo đảm cho nền kinh tế phát triển theo hướng công nghiệp hoá,hiện đại hoá, định hướng xã hội chủ nghĩa là vấn đề không hề đơn giản. Nước ta còn có nhiều hạn chế trong quản lý nhà nước nói chung và trong cơ chế chính sá...

  doc28 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 1369 | Lượt tải: 1

 • Nội dung ôn tập môn kinh tế chính trị về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt NamNội dung ôn tập môn kinh tế chính trị về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

  MỤC LỤC 1. Khái quát về chế độ sở hữu và mô hình doanh nghiệp trong “CNXH cổ điển”? 2. Khái quát về Cơ chế kế hoạch hoá trong “CNXH cổ điển”? 3. Thực chất của Đổi mới kinh tế ở Việt Nam? 4. Các giai đoạn chủ yếu, những thành công cơ bản và những vấn đề đặt ra (hạn chế) của CPH-DNNN ở Việt Nam hiện nay? Suy nghĩ của anh chị về giải pháp...

  doc28 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 2090 | Lượt tải: 4

 • Thực trạng Cải cách Hành chính ở Việt Nam hiện nayThực trạng Cải cách Hành chính ở Việt Nam hiện nay

  LỜI MỞ ĐẦU Trong thời kỳ hội nhập phát triển kinh tế hiện nay công cuộc cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ cấp thiết để thực hiện mục tiêu xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch vững mạnh, chuyên nghiêp lấy nhân dân làm gốc. Hành chính học là khoa học lấy quản lý hành chính làm đối tượng nghiên cứu chính, nghiên cứu các quy ...

  doc25 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 17830 | Lượt tải: 104

 • Thực trạng và giải pháp ngăn chặn buôn lậu và gian lận thương mại ở thành phố Hà NộiThực trạng và giải pháp ngăn chặn buôn lậu và gian lận thương mại ở thành phố Hà Nội

  A - lời mở đầu Đất nước ta, trong điều kiện hiện nay đang ra sức tập trung thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước từng bước đưa đất nước vào thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước thì nhiệm vụ chống buôn lậu và gian lận thương mại rất quan trọng và có ý nghĩa thiết thực. Là một sinh viên trường Quản Lý kinh doanh - một nhà quản lý ...

  doc13 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 1364 | Lượt tải: 2

 • Lý luận về tiền lương của MácLý luận về tiền lương của Mác

  Lời mở đầu Lý luận về tiền lương đã được các nhà kinh tế nghiên cứu từ rất lâu bắt đầu là W.Petty. Chính William Petty là người đầu tiên trong lịch sử đặt nền móng cho lý thuyết "quy luật sắt về tiền lương". Lý thuyết mức lương tối thiểu phản ánh trình độ phát triển ban đầu của CNTB. Lúc này, sản xuất chưa phát triển, để buộc công nhân l...

  doc19 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 1783 | Lượt tải: 5

 • Phân tích một dự án chi tiêu công cộng của chính phủ về sức khỏe, y tếPhân tích một dự án chi tiêu công cộng của chính phủ về sức khỏe, y tế

  SỰ CẦN THIẾT ĐỂ CÓ CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG CHỐNG HÚT THUỐC LÁ Hút thuốc lá là một hiện tượng phổ biến ở hầu hết các nước trên thế giới trong đó có Việt Nam, nó là một vấn đề cần được giải quyết vì hầu hết người hút thuốc mặc dù biết tác hại của nó đối với sức khỏe nhưng vẫn sử dụng. Vì sao? Nó ảnh hưởng như thế nào đối với cộng đồng? Cho đến nay ảnh hư...

  doc11 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 1931 | Lượt tải: 7

 • Thời gian lưu thôngThời gian lưu thông

  MỤC LỤC 1. Bản chất của lưu thông 2. Mối quan hệ giữa thời gian lưu thông và thời gian sản xuất 3. Các giai đoạn của quá trình lưu thông 4. Lưu thông được nghiên cứu về mặt chu chuyển

  doc11 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 4079 | Lượt tải: 6