• Luận văn Áp dụng thương mại điện tử trong kinh doanh hàng lâm sản của Việt NamLuận văn Áp dụng thương mại điện tử trong kinh doanh hàng lâm sản của Việt Nam

  So với Website của đồ gỗ Hoàng Phỏt, thỡ Website của cụng ty TNHH Cụng thương Hưng Long có đầy đủ các ưu điểm của đồ gỗ Hoàng Phát. Ngoài ra, Website của đồ gỗ Hưng Long có thêm các ưu điểm đó là: - Thụng tin và hỡnh ảnh sản phẩm rất rừ ràng với thụng tin chi tiết về chất liệu, màu sắc, kích thước sản phẩm, giá cả sản phẩm. - Có chức năng than...

  pdf17 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Ngày: 25/09/2020 | Lượt xem: 182 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp huyện Krông ana, tỉnh Đăk lăkLuận văn Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp huyện Krông ana, tỉnh Đăk lăk

  Mục tiêu đến năm 2020 Chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng những ngành có giá trị, có thị trường như chăn nuôi heo, gia cầm, trồng cây công nghiệp lâu năm, cây lúa. b. Mục tiêu đến năm 2025 Duy trì tốc độ tăng trưởng GDP nông, lâm, thủy sản tương đương với giai đoạn 2016 - 2020. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ...

  pdf26 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Ngày: 25/09/2020 | Lượt xem: 185 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng NgãiLuận văn Phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

  Các lĩnh vực công nghiệp gia công kim loại, đóng tàu biển, điện tử, công nghệ thông tin đã có sự phát triển đáng kể, tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 36,2%/năm. Năm 2015, giá trị sản xuất các ngành này đạt 6.330 tỷ đồng, chiếm 5,9% tổng giá trị sản xuất công nghiệp. Đối với công nghiệp dệt may, da giày, giá trị sản xuất năm 2015 đạt 661 tỷ đồn...

  pdf26 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Ngày: 25/09/2020 | Lượt xem: 164 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện đăk tô, tỉnh Kon TumLuận văn Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện đăk tô, tỉnh Kon Tum

  Trong những năm tiếp theo, để phát triển thị trường cho ngành nông nghiệp, huyện ðăkTô cần làm thực hiện các giải pháp sau đây: - Vận dụng linh hoạt và phù hợp các chính sách của Nhà nước trong phát triển bền vững nông nghiệp. - Tăng cường quản lý, kiểm soát giá cả thị trường, đấu tranh chống đầu cơ, tích trữ, buôn lậu, kinh doanh hàng giả. -...

  pdf26 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Ngày: 25/09/2020 | Lượt xem: 173 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Nghiên cứu tác động của vốn đầu tư đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh Ðắk LắkLuận văn Nghiên cứu tác động của vốn đầu tư đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh Ðắk Lắk

  Việc đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội là điều kiện cần thiết cho thu hút các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước. Nâng cao khả năng đáp ứng và chất lượng của các khu công nghiệp địa phương; mở rộng và nâng chất lượng hệ thống giao thông; giảm chi phí đồng thời với nâng cao độ tin cậy của các dịch vụ công phục vụ nhân dâ...

  pdf26 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Ngày: 25/09/2020 | Lượt xem: 182 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Giải quyết việc làm cho lao động nữ trên địa bàn quận Sơn trà, thành phố Đà NẵngLuận văn Giải quyết việc làm cho lao động nữ trên địa bàn quận Sơn trà, thành phố Đà Nẵng

  Đẩ mạnh phát triển kinh tế, chu ển dịch c cấu kinh tế và đ dạng hoá các thành ph n kinh tế là ti n đ qu n trọng để giải qu ết việc làm cho người l o động, trong đó có l o động n . * Khuyến khích đầu tƣ phát triển kinh tế nhằm tạo việc làm Để khu ến khích các nguồn vốn đ u tư phát triển trên đị bàn quận thì trước hết c n phải rà soát và l chọn...

  pdf26 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Ngày: 25/09/2020 | Lượt xem: 156 | Lượt tải: 1

 • Luận văn Nghiên cứu tình trạng bỏ học của trẻ em tại huyện Hòa vang – thành phố Đà NẵngLuận văn Nghiên cứu tình trạng bỏ học của trẻ em tại huyện Hòa vang – thành phố Đà Nẵng

  Trẻ bỏ học là hệ quả của rất nhiều nguyên nhân mà chủ yếu do lỗi của người lớn và của xã hội. Cho dù trẻ bỏ học do học kém thì cũng là do người lớn chưa quan tâm nhắc nhở trẻ hoặc hướng cho trẻ một khát vọng vươn lên và do hệ thống trường lớp không thân thiện với học sinh, đảm bảo mọi học sinh đều có cơ hội được bày tỏ nhu cầu và được hỗ trợ k...

  pdf26 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Ngày: 25/09/2020 | Lượt xem: 188 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Hoàn thiện công tác an sinh xã hội trên ðịa bàn huyện Kon plông tỉnh Kon TumLuận văn Hoàn thiện công tác an sinh xã hội trên ðịa bàn huyện Kon plông tỉnh Kon Tum

  Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến ñến người dân hiểu rõ và ủng hộ các chế ñộ, chính sách của Nhà nước về ưu ñãi xã hội ñối với người có công. - Hoàn thiện tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, cải cách thủ tục, thường xuyên tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ chuyên môn. - Tăng cường công tác tham mưu, công tác phối hợp giữa các ngành t...

  pdf26 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Ngày: 25/09/2020 | Lượt xem: 173 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Phát triển nguồn nhân lực ngành y tế tỉnh Quảng NgãiLuận văn Phát triển nguồn nhân lực ngành y tế tỉnh Quảng Ngãi

  Ước tính nhu cầu ngành nhân lực y tế đến năm 2020 là 5.992 người, trong đó tuyển thêm so với năm 2015 là 542 người. Bình quân mỗi năm sẽ cần tuyển dụng số nhân lực y tế mới khoảng 108 người. Ước tính nhu cầu bác sỹ ngành y tế năm 2020 là 4.312 người, trong đó tuyển thêm so với năm 2015 là 340 người (chưa kể số bác sỹ bỏ việc, chuyển công tác r...

  pdf26 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Ngày: 25/09/2020 | Lượt xem: 196 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh Đăk NôngLuận văn Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh Đăk Nông

  Xây dựng và tổ chức bộ máy quản lý thuế theo mô hình quản lý thuế kết hợp hợp lý giữa quản lý thuế theo chức năng với quản lý thuế theo đối tượng. - Tổ chức bộ máy quản lý thu thuế phù hợp với yêu cầu quản lý thu thuế theo chức năng, sắp xếp bố trí ổn định theo từng chức năng nhiệm vụ trong công tác quản lý thu thuế đối với DNTN - Tăng cường ...

  pdf26 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Ngày: 25/09/2020 | Lượt xem: 203 | Lượt tải: 0