• Luận văn Phát triển trang trại trồng trọt tại thị xã Gia nghĩa, tỉnh Ðắk NôngLuận văn Phát triển trang trại trồng trọt tại thị xã Gia nghĩa, tỉnh Ðắk Nông

  Phát triển đa dạng các loại hình trang trại trồng trọt, trong đó đặc biệt quan tâm phát triển trang trại gia đình. Phát triển trang trại trồng trọt theo hướng tập trung hoá, chuyên môn hoá nhằm phát huy lợi thế của từng vùng sinh thái, từng địa bàn trong thị xã Gia Nghĩa. Phát triển kinh tế trang trại theo sự quản lý của Nhà nước. c. Mục tiêu...

  pdf26 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Ngày: 25/09/2020 | Lượt xem: 152 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện Đắk hà, tỉnh Kom TumLuận văn Phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện Đắk hà, tỉnh Kom Tum

  Xây dựng và triển khai chỉ đạo thực hiện đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển đổi mùa vụ chuyển đổi cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn. - Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về chuyển đổi tích tụ ruộng đất gắn với quy hoạch. - Phát triển cụm công nghiệp xã Đăk La, Đăk Mar theo đồ án...

  pdf26 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Ngày: 25/09/2020 | Lượt xem: 151 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Đào tạo nguồn nhân lực ngành giáo dục huyện Đăk hà tỉnh Kon TumLuận văn Đào tạo nguồn nhân lực ngành giáo dục huyện Đăk hà tỉnh Kon Tum

  Để xác định nhu cầu GD-ĐT NNL cho huyện Đắk Hà trong tương lai, Huyện cần thực hiện các bước như sau: Bước 1: Dựa trên nguồn kinh phí từ UBND tỉnh cấp cộng với kinh phí tại huyện chi cho công tác đào tạo NNL ngành GD. Từ đó, giao cho phòng Giáo dục lập kế hoạch đào tạo cho từng năm học. Thông báo cho các đơn vị trực thuộc về yêu cầu số lượng v...

  pdf26 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Ngày: 25/09/2020 | Lượt xem: 151 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp của huyện An nhơn, tỉnh Bình ĐịnhLuận văn Phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp của huyện An nhơn, tỉnh Bình Định

  Thị xã An Nhơn phát huy nội lực, thực hiện CNH-HĐH nông nghiệp- nông thôn, xây dựng một nền kinh tế toàn diện, theo hướng sản xuất hàng hóa và tăng nhanh tỷ trọng CN- TTCN- DV. Phát triển CN-TTCN trên cơ sở kết hợp yếu tố hiện đại và yếu tố truyền thống. Duy trì và mở rộng đầu tư phát triển sản xuất tại các làng nghề đã có theo hướng bền vững...

  pdf26 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Ngày: 25/09/2020 | Lượt xem: 160 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá thành phố Đà NẵngLuận văn Phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá thành phố Đà Nẵng

  Xây dựng kế hoạch phát triển tàu thuyền nghề cá định kỳ hàng năm gắn với quy hoạch phát triển khai thác thủy sản của thành phố và của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. - Tăng cường cán bộ kỹ thuật có chuyên môn, kinh nghiệm và trang bị các thiết bị kỹ thuật hiện đại để đảm bảo thực hiện công tác đăng ký, đăng kiểm tàu cá nhằm đảm bảo an ...

  pdf26 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Ngày: 25/09/2020 | Lượt xem: 159 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Đào tạo nguồn nhân lực hành chính huyện Duy xuyên, tỉnh Quảng NamLuận văn Đào tạo nguồn nhân lực hành chính huyện Duy xuyên, tỉnh Quảng Nam

  Một phương pháp mà hiện nay được các nước phương tây áp dụng rất hiệu quả: Đó là phương pháp cùng tham gia (trao đổi) thực hiện cả bốn loại mục đích cơ bản gần như đồng thời là kiến thức nghiệp vụ, phương pháp, đạo đức công vụ và kỹ năng giao tiếp. Phương pháp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng theo phương pháp cùng tham gia có ưu điểm nổi trội so với...

  pdf26 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Ngày: 25/09/2020 | Lượt xem: 143 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đến tăng trưởng kinh tế thành phố Đà NẵngLuận văn Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đến tăng trưởng kinh tế thành phố Đà Nẵng

  Trong gần 20 năm qua kể từ khi thành phố trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng đã thu được những kết quả ấn tượng về thu hút FDI. Cùng với sự tăng trưởng nhanh về GDP chung của cả nền kinh tế, khu vực có vốn FDI chiếm tỷ trọng ngày càng tăng trong GDP. Thành quả trên được đánh giá là kết quả của cải cách chính sách ở Việt Nam nói ...

  pdf26 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Ngày: 25/09/2020 | Lượt xem: 177 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng BìnhLuận văn Phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  Quy hoạch chi tiết và ñầu tư xây dựng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp nhằm tạo những ñiểm tựa và ñòn bẩy thúc ñẩy phát triển kinh tế xã hội. - Dành quỹ ñất, ñầu tư cơ sở hạ tầng ñáp ứng nhu cầu mở rộng mặt bằng các cơ sở sản xuất công nghiệp và dịch vụ, thu hút các nguồn lực ñầu tư, khoa học công nghệ và phát triển sản xuất, gắn sản xuất...

  pdf26 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Ngày: 25/09/2020 | Lượt xem: 160 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Nghiên cứu tác động của tăng trưởng kinh tế tới bất bình đẳng thu nhập tại thành phố Đà NẵngLuận văn Nghiên cứu tác động của tăng trưởng kinh tế tới bất bình đẳng thu nhập tại thành phố Đà Nẵng

  Khi mối quan hệ giữa tăng trưởng và bất bình đẳng càng gắn kết thì vai trò của an sinh xã hội đối với quá trình tăng trưởng và giảm bất bình đẳng cần đặc biệt chú trọng. Chính quyền địa phương nên tìm cách đảm bảo cho người dân được hưởng chính sách ưu đãi. Tăng đầu tư các dự án công vào khu cực kém phát triển. Xây dựng các công trình công cộn...

  pdf26 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Ngày: 25/09/2020 | Lượt xem: 165 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Phát triển trang trại chăn nuôi huyện Đại lộc, tỉnh Quảng NamLuận văn Phát triển trang trại chăn nuôi huyện Đại lộc, tỉnh Quảng Nam

  Ngành chăn nuôi trên địa bàn huyên Đại Lộc những năm gần đây mặc dù dịch bệnh có xảy ra nhưng tổng đàn gia súc, gia cầm vẫn tương đối ổn định về số lượng, các hình thức chăn nuôi gia đình từng bước được cải tiến theo hướng nuôi bán công nghiệp, từ chăn nuôi, nhỏ lẻ, lạc hậu ở các hộ gia đình đang dần thay thế bởi các gia trại, trang trại để ng...

  pdf26 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Ngày: 25/09/2020 | Lượt xem: 143 | Lượt tải: 0