• Luận văn Hoàn thiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện Hòa vang, thành phố Đà NẵngLuận văn Hoàn thiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện Hòa vang, thành phố Đà Nẵng

  Số lượng lao động trên địa bàn được hưởng hỗ trợ đào tạo nghề và việc làm tăng cao qua các năm, năm 2011 số lượng lao động được hỗ trợ đào tào nghề trên địa bàn là 454 lao động, đến năm 2014 con số này là 2.124 lao động, tăng thêm đến 1.670 lao động . - Đặc biệt, tại các xã miền núi trên địa bàn các lao động có nhu cầu đều được hỗ trợ đào tạo ...

  pdf26 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Ngày: 25/09/2020 | Lượt xem: 235 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Quản lý chi thường xuyên tại thành phố Buôn ma thuột, tỉnh Ðăk LăkLuận văn Quản lý chi thường xuyên tại thành phố Buôn ma thuột, tỉnh Ðăk Lăk

  Công tác quyết toán chi thường xuyên ngân sách phải chính xác, trung thực, ñúng thời gian quy ñịnh - Kiểm tra, ñối chiếu số liệu hạch toán, kế toán trong năm ñảm bảo khớp ñúng giữa ñơn vị sử dụng NS và KBNN nơi giao dịch, rà soát các khoản thu, nộp kịp thời vào NSNN. Tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng ñơn vị sử dụng NS, cơ quan quản lý NS t...

  pdf26 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Ngày: 25/09/2020 | Lượt xem: 189 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Hoàn thiện công tác quản lý chi nsnn tại phòng tài chính - Kế hoạch thị xã Gia nghĩa, tỉnh Đắk NôngLuận văn Hoàn thiện công tác quản lý chi nsnn tại phòng tài chính - Kế hoạch thị xã Gia nghĩa, tỉnh Đắk Nông

  Giải pháp liên quan đến thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính và biên chế đối với các cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập Thứ nhất, rà soát chức năng, nhiệm vụ của các Phòng, Ban chuyên môn của thị xã, cho phép các đơn vị đủ năng lực, điều kiện về quản lý tài chính được mở tài khoản dự toán tại Kho bạc để thực hiện giao dự...

  pdf26 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Ngày: 25/09/2020 | Lượt xem: 192 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành công nghiệp trên địa bàn thành phố Đồng HớiLuận văn Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành công nghiệp trên địa bàn thành phố Đồng Hới

  Những năm qua thành phố đã có nhiều cố gắng trong việc hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa nghành công nghiệp. Tuy nhiên trên thực tế các doanh nghiệp nhỏ và vừa nghành công nghiệp vẫn gặp không ít khó khăn trong quá trình tồn tại và phát triển của mình. Để có thể phát triển nhanh hơn các doanh nghiệp nhỏ và vừa nghành công nghiệp tr...

  pdf25 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Ngày: 25/09/2020 | Lượt xem: 196 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại thành phố Quy NhơnLuận văn Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại thành phố Quy Nhơn

  Bên cạnh việc công khai minh bạch quy hoạch, quy trình, thủ tục tiếp cận đất đai (chung cho các doanh nghiệp), cần nghiên cứu ban hành cơ chế ưu đãi (về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và hỗ trợ tín dụng đầu tư) nhằm khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp dành cho DNNVV. - Nghiên cứu ban hành văn bản hướ...

  pdf26 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Ngày: 25/09/2020 | Lượt xem: 230 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại huyện Bắc trà my, tỉnh Quảng NamLuận văn Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại huyện Bắc trà my, tỉnh Quảng Nam

  Hiện nay có nhiều Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Tài chính quy định cho cùng một đối tượng, cùng một chế độ như: Chế độ cho giáo viên vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, chế độ cho học sinh bán trú làm khó hiểu, khó thực hiện đối với đội ngũ kế toán và cán bộ quản lý ngân sách cấp cơ sở. Đề nghị Bộ rà soát tham mưu Chính phủ...

  pdf26 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Ngày: 25/09/2020 | Lượt xem: 255 | Lượt tải: 1

 • Luận văn Giải quyết việc làm cho thanh niên trên địa bàn thành phố Buôn ma thuột, tỉnh Đắk LắkLuận văn Giải quyết việc làm cho thanh niên trên địa bàn thành phố Buôn ma thuột, tỉnh Đắk Lắk

  Khuyến khích phát triển các doanh nghiệp đến đầu tư tại địa phương có sử dụng nhiều lao động tại chỗ, đặc biệt ưu đãi về giá thuê đất cho doanh nghiệp có chính sách đào tạo nghề lao động địa phương. - Hỗ trợ các doanh nghiệp đang sử dụng và có khả năng sử dụng nhiều lao động như chế biến, may mặc, thủ công nghiệp với cam kết giải quyết việc là...

  pdf26 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Ngày: 25/09/2020 | Lượt xem: 230 | Lượt tải: 1

 • Luận văn Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn siêu thị làm điểm mua hàng của khách hàng tại thành phố HuếLuận văn Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn siêu thị làm điểm mua hàng của khách hàng tại thành phố Huế

  - Mục tiêu của các doanh nghiệp luôn mong muốn khách hàng quan tâm và lựa chọn những sản phẩm của mình. Đặc biệt là đối với doanh nghiệp siêu thị, thu hút và giữ chân khách hàng là một trong những yếu tố hàng đầu mà doanh nghiệp luôn hướng đến. Để phát triển vững mạnh các siêu thị cần hợp tác và xây dựng làm việc trên những nguyên tắc nhất định...

  pdf111 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Ngày: 25/09/2020 | Lượt xem: 295 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Phát triển sản phẩm thủ công mỹ nghệ của ðồng bào dân tộc tỉnh Kon TumLuận văn Phát triển sản phẩm thủ công mỹ nghệ của ðồng bào dân tộc tỉnh Kon Tum

  Doanh thu: Một thực trạng chung cho cả hai ngành hàng dệt thổ cẩm là tăng trưởng doanh thu hàng năm không ñáng kể do sự chậm thay ñổi của giá cũng như do năng suất lao ñộng không ñược cải thiện. Về thị trường tiêu thụ: Phần lớn các sản phẩm dệt thổ cẩm - trang phục truyền thống của buôn làng ñược sử dụng trong các dịp lễ tết, cưới hỏi phục vụ...

  pdf26 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Ngày: 25/09/2020 | Lượt xem: 213 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Krông bông, tỉnh Đăk LăkLuận văn Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Krông bông, tỉnh Đăk Lăk

  Những mặt thành công Mặt dù gặp nhiều khó khăn tuy nhiên giá trị ngành nông nghiệp vẫn tăng lên. Thu nhập và đời sống người dân được cải thiện. 2.3.2. Những mặt hạn chế Tốc độ tăng trưởng thấp và không ổn định, quy mô kinh tế hộ còn nhỏ lẽ, hợp tác xã và doanh nghiệp nông nghiệp chưa phát triển. 2.3.3. Nguyên nhân của các hạn chế - Điều kiện...

  pdf26 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Ngày: 25/09/2020 | Lượt xem: 198 | Lượt tải: 0