• [Tóm tắt] Luận án Xã hội internet và văn hóa Việt Nam đương đại[Tóm tắt] Luận án Xã hội internet và văn hóa Việt Nam đương đại

  Văn hoá Internet đã trở thành một bộ phận quan trọng của văn hoá Việt Nam đương đại. Xã hội Internet Việt Nam phát triển với tốc độ rất nhanh trong những năm gần đây, các năng lực người dùng Internet Việt cũng tăng trưởng đáng kể khiến cho các kết nối xã hội trong môi trường Internet càng ngày càng trở nên phổ biến. Văn hoá Internet Việt định vị mộ...

  doc28 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 04/08/2018 | Lượt xem: 307 | Lượt tải: 2

 • Luận án Xã hội hóa hoạt động sân khấu kịch công lập ở Việt NamLuận án Xã hội hóa hoạt động sân khấu kịch công lập ở Việt Nam

  Những giải pháp được trình bày ở chương 3 của luận án, dù là những bài học kinh nghiệm hay là các giải pháp cụ thể, đều được tác giả đúc rút ra từ tình hình thực tiễn của đất nước nói chung, thực tiễn của ngành văn hóa nghệ thuật cả nước trong mấy chục năm qua nói riêng, để đề xuất. Điều quan trọng là các giải pháp này có giá trị khả thi, cần ...

  pdf27 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 04/08/2018 | Lượt xem: 312 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Xã hội hóa hoạt động giáo dục ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh: thực trạng và giải phápLuận văn Xã hội hóa hoạt động giáo dục ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh: thực trạng và giải pháp

  Để thúc đẩy hơn nữa hoạt động xã hội hóa giáo dục, mỗi trường học cần nâng cao vai trò chủ động, trung tâm và nòng cốt của Minh. lôi cuốn các lực lượng trong xã hội tham gia công tác giáo dục. Trong tình hình chung hiện nay, khi chất lượng giáo dục đang là vấn khiến dư luận xã hội đặc biệt lo lắng, mỗi trường học cần nâng cao chất lượng và hiệu...

  pdf106 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 04/08/2018 | Lượt xem: 277 | Lượt tải: 3

 • [Tóm tắt] Luận án Việt Nam tranh thủ nguồn viện trợ quân sự của các nước xã hội chủ nghĩa trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 -1975)[Tóm tắt] Luận án Việt Nam tranh thủ nguồn viện trợ quân sự của các nước xã hội chủ nghĩa trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 -1975)

  Việt Nam đã tổ chức tiếp nhận, khai thác và sử dụng, phát huy hiệu quả các nguồn viện trợ quân sự vào công cuộc kháng chiến, kiến quốc; chuyển hoá thành nội lực, lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh thâm độc của đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn trên chiến trường Việt Nam, đặc biệt là đánh bại chiến lược Chiến tranh cục bộ - nỗ lực cao nhất...

  doc27 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 04/08/2018 | Lượt xem: 326 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Về cấu trúc “vị từ + tên gọi bộ phận của cơ thể người” (kiểu như mát tay, lên mặt, nóng ruột…)Luận văn Về cấu trúc “vị từ + tên gọi bộ phận của cơ thể người” (kiểu như mát tay, lên mặt, nóng ruột…)

  Kết hợp “vị từ + tên bộ phận cơ thể người” cho phép người viết thấy người Việt đã tri nhận những quá trình phức tạp như thế nào: họ đơn giản hóa quá trình đó, đó cũng là cách tri nhận phổ biến phản ánh trong các ngôn ngữ khác trên thế giới. Nói chung, qua những kết hợp “vị từ + tên bộ phận cơ thể người” có thể thấy người Việt nhìn thế giới với ...

  pdf112 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 04/08/2018 | Lượt xem: 278 | Lượt tải: 0

 • [Tóm tắt] Luận án Văn xuôi Trương Tửu trong tiến trình văn học Việt Nam đầu thế kỷ XX[Tóm tắt] Luận án Văn xuôi Trương Tửu trong tiến trình văn học Việt Nam đầu thế kỷ XX

  Tóm lại, trong những thập niên ba mươi, bốn mươi của thế kỷ XX,Trương Tửu là cây bút văn xuôi có đóng góp đối với diện mạo hiện đại của nền Văn học Việt Nam. Những giá trị trong việc sáng tạo và cách tân của ông từ những tác phẩm văn xuôi đã mở ra cái nhìn mới đối với văn học đương thời. Sự nghiên cứu, đánh giá về Trương Tửu với những đóng góp...

  pdf27 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 04/08/2018 | Lượt xem: 269 | Lượt tải: 0

 • [Tóm tắt] Luận án Vạn kiếp trong lịch sử chống ngoại xâm từ thế kỷ X đến thế kỷ XIII[Tóm tắt] Luận án Vạn kiếp trong lịch sử chống ngoại xâm từ thế kỷ X đến thế kỷ XIII

  1. Vạn Kiếp là nơi có vị trí địa lý hiểm yếu về quân sự, là đầu mối huyết mạch giao thông thuỷ, bộ trấn giữ cửa ngõ phía Đông kinh thành Thăng Long. Núi ở Vạn Kiếp là dãy núi cuối cùng về phía Tây Bắc của hệ thống núi Yên Tử thuộc cánh cung Đông Triều đổ về. Núi ở Vạn Kiếp ở thế liền dải, tạo thành nhiều hình vòng cung chạy ra tận bờ sông Lục Đ...

  pdf28 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 04/08/2018 | Lượt xem: 267 | Lượt tải: 1

 • [Tóm tắt] Luận án Văn hóa tư tưởng phật giáo qua tư liệu văn bia Lý – Trần[Tóm tắt] Luận án Văn hóa tư tưởng phật giáo qua tư liệu văn bia Lý – Trần

  Có thể thấy, văn hóa tư tưởng Phật giáo thời Lý – Trần thể hiện trọn vẹn tinh thần dung hợp, hài hòa tất cả những giá trị tốt đẹp trong và ngoài Phật giáo. Song, sự dung hợp đó chủ yếu dựa trên nền tảng giáo điển nguyên điển của Phật giáo Ấn, phù hợp và thiết thực với đời sống tu học, đời sống thường nhật của văn hóa Việt, không sa đà vào hình thức...

  doc39 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 04/08/2018 | Lượt xem: 272 | Lượt tải: 0

 • [Tóm tắt] Luận án Văn hóa nước của người Mường ở tỉnh Hòa Bình[Tóm tắt] Luận án Văn hóa nước của người Mường ở tỉnh Hòa Bình

  Hướng tiếp cận này hoàn toàn phù hợp trong trường hợp văn hóa nước của người Mường ở tỉnh Hòa Bình và đặt ra sự cần thiết phải bảo tồn và phát huy nền văn hóa đó như một tổng thể hữu cơ của tư tưởng, tri thức và khuôn mẫu hành vi liên quan tới nước của tộc người này. Những đề xuất để phát huy giá trị văn hóa nước của người Mường, vì vậy, cũng ...

  pdf27 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 04/08/2018 | Lượt xem: 272 | Lượt tải: 0

 • Luận án Văn hóa kinh doanh của doanh nghiệp thương mại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tếLuận án Văn hóa kinh doanh của doanh nghiệp thương mại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

  Nhìn chung, việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp ở các doanh nghiệp thương mại Việt Nam còn nặng về hình thức, thiếu thực chất, chưa tạo được bước đà chắc chắn cho sự phát triển bền vững. Nghiên cứu này đã đưa ra cách tiếp cận văn hoá kinh doanh của riêng các doanh nghiệp thương mại Việt Nam, từ đó, xây dựng mô hình “Cây văn hoá kinh doanh của doanh ...

  docx220 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 04/08/2018 | Lượt xem: 251 | Lượt tải: 0