• [Tóm tắt] Luận án Thành phố Thanh Hóa -Quá trình hình thành và phát triển từ năm 1804 đến nay (2010)[Tóm tắt] Luận án Thành phố Thanh Hóa -Quá trình hình thành và phát triển từ năm 1804 đến nay (2010)

  Trên tinh thần kế thừa và phát huy những mặt tích cực của đô thị cổ truyền, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý và hoạch định những chính sách phát triển bền vững toàn diện từ kinh tế, văn hoá, xã hội của thành phố Thanh Hoá trong giai đoạn hiện nay và tương lai. Chúng tôi bước đầu đưa ra một số kiến giải sau: Thứ nhất, về mặt khoa học, n...

  docx27 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 03/08/2018 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Luận án Tham nhũng và tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia chuyển đổiLuận án Tham nhũng và tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia chuyển đổi

  Tham nhũng là một trong những vấn đề luôn nhận được sự quan tâm của giới học giả cũng như những nhà hoạch định chính sách. Đặc biệt ở các quốc gia chuyển đổi khi mà tình trạng tham nhũng luôn ở mức cao cùng với đó là chất lượng thể chế còn nhiều hạn chế. Theo các nghiên cứu trước đây của các cá nhân và các tổ chức, khái niệm cũng như việc đo lư...

  pdf222 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 03/08/2018 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • [Tóm tắt] Luận án Tham nhũng và tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia chuyển đổi[Tóm tắt] Luận án Tham nhũng và tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia chuyển đổi

  Như vậy, so với các nghiên cứu cùng chủ đề, kết quả nghiên cứu của luận án có những đóng góp mới:  Luận án lần đầu tiên ứng dụng các phương pháp định lượng bằng các ước lượng GLS và 2SLS để đo lường hiệu ứng từng phần của các chỉ số tự do kinh tế (thể chế kinh tế) và tự do dân chủ (thể chế chính trị) lên mức độ tham nhũng và xác định điểm ngư...

  pdf26 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 03/08/2018 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Luận án Thái độ và hành vi tái sinh sản của người dân Hà NộiLuận án Thái độ và hành vi tái sinh sản của người dân Hà Nội

  Mặc dù địa vị kinh tế - xã hội có ảnh hƣởng đến mức sinh và thái độ, hành vi tái sinh sản, song phƣơng pháp đo lƣờng trong các nghiên cứu là không đơn giản. Cơ chế ảnh hƣởng này không phải lúc nào cũng rõ ràng. Cụ thể là, chƣa thể đƣa ra một lời giải đáp rõ ràng cho câu hỏi về ảnh hƣởng của các yếu tố kinh tế đến nguyện vọng về số con trong gia...

  pdf177 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 03/08/2018 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • [Tóm tắt] Luận án Tác động của rủi ro tín dụng đến hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam[Tóm tắt] Luận án Tác động của rủi ro tín dụng đến hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam

  Kết quả nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến RRTD: - Tỷ lệ nợ xấu năm trước có sẽ làm gia tăng RRTD trong năm sau đó. Dự phòng RRTD cao cũng làm tăng RRTD tại các NHTM. Kiểm soát trích lập dự phòng là biện pháp cần thiết nhằm hạn chế được RRTD của NHTM. - NH quản lý chi phí hoạt động không hiệu quả có thể tăng RRTD. - RRTD xảy ra thực sự làm g...

  pdf24 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 03/08/2018 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Luận án Tác động của nợ công và lạm phát lên tăng trưởng kinh tế ở các nước đang phát triểnLuận án Tác động của nợ công và lạm phát lên tăng trưởng kinh tế ở các nước đang phát triển

  Hướng nghiên cứu trong tương lai  Khi có đầy đủ số liệu ở gần như tất cả các nước đang phát triển thì nghiên cứu nên mở rộng ra cho tất cả các quốc gia này. Khi đó số mẫu nghiên cứu sẽ rộng hơn, gồm mẫu tổng thể ở tất cả các nước đang phát triển trên thế giới và ba mẫu nghiên cứu cho ba châu lục (Châu Á, Châu Phi, và Châu Mỹ Latin). Ngoài ra, ...

  pdf163 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 03/08/2018 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • [Tóm tắt] Luận án Tác động của nợ công và lạm phát lên tăng trưởng kinh tế ở các nước đang phát triển[Tóm tắt] Luận án Tác động của nợ công và lạm phát lên tăng trưởng kinh tế ở các nước đang phát triển

  Luận án đã làm rõ mối quan hệ giữa nợ công và lạm phát cũng như đánh giá thực nghiệm các tác động của nợ công, lạm phát, và tương tác của chúng lên tăng trưởng kinh tế cho 60 quốc gia đang phát triển trên thế giới. Cụ thể: (1) Luận án đã xác định được khoảng trống nghiên cứu (research gap) đến từ tác động của biến tương tác giữa nợ công và lạm...

  pdf27 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 03/08/2018 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Luận án Tác động của đầu tư đến tăng trưởng kinh tế và hội tụ thu nhập tại Việt NamLuận án Tác động của đầu tư đến tăng trưởng kinh tế và hội tụ thu nhập tại Việt Nam

  Phát hiện của luận án là trong dài hạn, đầu tư tư nhân trong nước có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế. Điều này gợi lên cho các nhà làm chính sách trong việc cơ cấu lại nguồn đầu tư cho nền kinh tế, khi mà trong thời gian qua đầu tư trực tiếp nước ngoài luôn luôn rất được quan tâm thu hút, mặc dù nghiên cứu cũng cho thấy có sự đóng góp...

  pdf185 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 03/08/2018 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • [Tóm tắt] Luận án Tác động của đầu tư đến tăng trưởng kinh tế và hội tụ thu nhập tại Việt Nam[Tóm tắt] Luận án Tác động của đầu tư đến tăng trưởng kinh tế và hội tụ thu nhập tại Việt Nam

  Trên cơ sở đặc tính dữ liệu, kế thừa từ các phương pháp nghiên cứu thực nghiệm của Wei (2008), Nguyễn Minh Tiến (2014), luận án sử dụng mô hình PMG (Pooled Mean Group) để xem xét sự tác động của các yếu tố đến tăng trưởng kinh tế trong ngắn hạn và dài hạn, luận án đã tiến hành hồi quy theo dạng dữ liệu bảng (panel data) tại Việt Nam gồm 63 tỉnh...

  pdf27 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 03/08/2018 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • [Tóm tắt] Luận án Sự thể hiện trang phục thời Lê – Trịnh trên sân khấu Việt Nam hiện nay[Tóm tắt] Luận án Sự thể hiện trang phục thời Lê – Trịnh trên sân khấu Việt Nam hiện nay

  Từ trang phục thời Lê - Trịnh, cùng văn hóa mặc trong tiến trình lịch sử của đất nước tới nghệ thuật thể hiện trang phục trên sân khấu biểu diễn, đối với sân khấu hiện nay là cả một chặng đường với nhiều công sức tìm tòi, nghiên cứu và phát triển, phản ánh trình độ sáng tạo của các tác giả, nghệ sỹ và trình độ thưởng thức của người xem. Trong ...

  pdf27 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 03/08/2018 | Lượt xem: 36 | Lượt tải: 0