• Luận án Tìm hiểu tư tưởng giáo dục của Khổng TửLuận án Tìm hiểu tư tưởng giáo dục của Khổng Tử

  Từ kết quả nghiên cứu cụ thể nêu ở các phần trên, đối chiếu với mục đích và mục tiêu nghiên cứu, người viết xin đề xuất mấy kết luận như sau: a) Những tư tưởng giáo dục của Khổng tử tuy rời rạc nhưng có thể kết lại thành một hệ thống tư tưởng nhất quán. Thí dụ: do quan điểm xây dựng xã hội dựa trên tam cương mà coi thường việc giáo dục phụ nữ. ...

  pdf101 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 04/08/2018 | Lượt xem: 217 | Lượt tải: 0

 • Luận án Tìm hiểu quan niệm thơ cổ Việt NamLuận án Tìm hiểu quan niệm thơ cổ Việt Nam

  Quan niệm thi ca cổ Việt Nam là một bộ phận then chốt của quan niệm văn chƣơng, rộng ra là quan niệm mỷ học của dân tộc ta thời trung đại. Nắm đƣợc lý luận thơ ngày xƣa, chúng, ta mới có điều kiện hiểu đúng cái hay, cái đẹp của thơ trong quá khứ, mới đánh giá đúng di sản thi ca thời trƣớc. Lý luận thơ xƣa đồng thời là một trong những căn cứ để h...

  pdf181 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 04/08/2018 | Lượt xem: 182 | Lượt tải: 0

 • Luận án Tìm hiểu những khó khăn tâm lý trong quá trình giải bài tập hình học của học sinh phổ thông trung học cơ sởLuận án Tìm hiểu những khó khăn tâm lý trong quá trình giải bài tập hình học của học sinh phổ thông trung học cơ sở

  Để khắc phục những khó khăn trên trong quá trình giảng dạy hình học cần lưu ý những điểm sau: 1- Do đặc điểm của sự phát triển tư duy của HS, đặc điểm và yêu cầu của chương trình hình học lớp 7 mà khi giảng dạy phải chú ý đến con đường biện chứng trong nhận thức trong việc lĩnh hội khái niệm. Cụ thể khi hình thành khái niệm hình hình học phải bắ...

  pdf91 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 04/08/2018 | Lượt xem: 176 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Thực trạng nhận thức và thái độ của học sinh PTTH ở một số trường nội thành thành phố Hồ Chí Minh đối với nội dung giáo dục giới tínhLuận văn Thực trạng nhận thức và thái độ của học sinh PTTH ở một số trường nội thành thành phố Hồ Chí Minh đối với nội dung giáo dục giới tính

  2. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ 2.1. Đối với các cơ quan chức năng thuộc ngành giáo dục: - Cần có những văn bản qui định cụ thể, rõ ràng về nội dung, chương trình giáo dục giới tính cho từng lứa tuổi, đặc biệt với học sinh PTTH, lứa tuổi bước vào ngưỡng cửa phức tạp của đời sống giới tính, đời sống gia đình. - Cần đào tạo những giáo viên giảng dạy chuyên...

  pdf187 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 04/08/2018 | Lượt xem: 221 | Lượt tải: 0

 • Luận án Thực trạng lối sống của học sinh, sinh viên thành phố Hồ Chí Minh và phương hướng giáo dục lối sống đóLuận án Thực trạng lối sống của học sinh, sinh viên thành phố Hồ Chí Minh và phương hướng giáo dục lối sống đó

  Để giáo dục lối sống phù hợp yêu cầu phát triển lãnh tế và đặc điểm lứa tuổi của học sinh, sinh viên cần phải theo phương hướng: giáo dục lối sống phải gắn chặt với giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, đặc biệt là tư tưởng, đạo đức, lối sống Hồ Chí Minh, phải xây dựng môi trường sư phạm để tạo điều kiện thuận lợi trong công tác giáo dục lối số...

  pdf124 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 04/08/2018 | Lượt xem: 171 | Lượt tải: 0

 • Luận án Thơ Tú Xương trong tiến trình hiện đại hóa văn học Việt NamLuận án Thơ Tú Xương trong tiến trình hiện đại hóa văn học Việt Nam

  1. Cuộc đời ông Tú tuy ngắn ngủi nhưng sự nghiệp để đời của ông Tú lại có một tầm vóc cực kì to lớn và có một sức sống lâu bền. Là một nhà thơ lớn của dân tộc, tiếng thơ của ông Tú là tiếng lòng tha thiết của kẻ sĩ thị dân thất bại, là tiếng cười dài nấc nghẹn tăm tức của người dân mất nước trong buổi li loạn nước mất nhà tan. Với nhiều chuyển b...

  pdf293 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 04/08/2018 | Lượt xem: 235 | Lượt tải: 0

 • Luận án Thơ Nôm đường luật (từ Hồ Xuân Hương đến Trần Tế Xương)Luận án Thơ Nôm đường luật (từ Hồ Xuân Hương đến Trần Tế Xương)

  Tóm lại, đối với thể loại thơ Nôm Đường luật, khi khảo sát giai đoạn từ Hồ Xuân Hương đến Trần Tế Xương, Luận án đã hệ thống hóa, so sánh, phân tích và lý giải : Thơ Nôm Đường luật thế kỷ XIX là một chỉnh thể nghệ thuật, tạo nên được một thế giới nghệ thuật riêng, bộc lộ một quan niệm nghệ thuật riêng về con người. Nhìn chung, có một sự thống n...

  pdf220 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 04/08/2018 | Lượt xem: 220 | Lượt tải: 0

 • Luận án Thị trường sức lao động trong nền kinh tế hàng hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt NamLuận án Thị trường sức lao động trong nền kinh tế hàng hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  Luận án đã bước đầu giải đáp vấn đề phát huy vai trò của thị trường sức lao động để tạo điều kiện cho các cơ hội việc làm trong xã hội, giải quyết tình trạng thất nghiệp một cách có hiệu quả nhất Việc giảm dần sức ép của cung sức lao động về lâu dài chỉ có thể thực hiện thông qua chính sách dân số. Duy trì mức lương thấp để góp phần giải quyết n...

  pdf192 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 04/08/2018 | Lượt xem: 184 | Lượt tải: 0

 • Luận án Thi pháp tứ tuyệt của Hồ Chí MinhLuận án Thi pháp tứ tuyệt của Hồ Chí Minh

  Nghiên cứu hệ thống thi pháp thơ tứ tuyệt Hồ Chí Minh, thực chất chúng tôi phần nào đã chật sự tiếp cận với bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam - từ trong cội nguồn của nó đã là một hiện tượng tích hợp và dung hóa. ở đó "tính mở" và tính "thiết thực" là một trong những nguyên tắc biểu hiện của tinh thần khoan dung văn hóa Việt Nam. Vì thế, thơ tứ t...

  pdf224 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 04/08/2018 | Lượt xem: 169 | Lượt tải: 0

 • Luận án Thác triển Riemann-Hartogs ánh xạ chỉnh hình và hàm chỉnh hình theo từng biếnLuận án Thác triển Riemann-Hartogs ánh xạ chỉnh hình và hàm chỉnh hình theo từng biến

  Cuối cùng, chúng tôi nghiên cứu được tính chỉnh hình của những hàm chỉnh hình theo từng biến trên các tập mở, xem như một mở rộng kết quả nghiên cứu gần đây của Shiffman. Mặt khác, chúng tôi tiếp tục dùng các bất biến tôpô tuyến tính để nghiên cứu tính chỉnh hình của các hàm chỉnh hình theo từng biến trên các tập compact trong vô hạn chiều, là ...

  pdf134 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 04/08/2018 | Lượt xem: 179 | Lượt tải: 0