• Luận văn So sánh hình tượng anh hùng Từ Hải và Lục Vân Tiên dưới góc nhìn văn hóaLuận văn So sánh hình tượng anh hùng Từ Hải và Lục Vân Tiên dưới góc nhìn văn hóa

  Không chỉ trong hoạt động nghiên cứu, phê bình hay hoạt động sáng tác mà trong hoạt động dạy học Ngữ văn ở nhà trường chúng ta cần có sự tiếp cận, thay đổi trong cách giảng dạy hai trích đoạn liên quan đến Từ Hải và Lục Vân Tiên. Cần đặt nhân vật, đoạn trích vào không gian văn hóa vùng miền, gắn chặt với bối cảnh lịch sử xã hội, xem xét các biểu tư...

  doc106 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 03/08/2018 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • [Tóm tắt] Luận án So sánh đối chiếu phương thức danh hóa trong tiếng Anh và tiếng Việt[Tóm tắt] Luận án So sánh đối chiếu phương thức danh hóa trong tiếng Anh và tiếng Việt

  Qua việc nghiên cứu phương thức danh hóa trong tiếng Việt và tiếng Anh, trên định hướng so sánh đối chiếu, chúng tôi rút ra một số kết luận như sau: a. Danh hóa là một hiện tượng, một phương thức cấu tạo từ có tính phổ quát biểu hiện sự vận hành, sự hoạt động của cơ chế ngôn ngữ, bộ máy ngôn ngữ với chức năng là công cụ giao tiếp và phản ánh hi...

  pdf23 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 03/08/2018 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Số Lelong và lý thuyết cắtLuận văn Số Lelong và lý thuyết cắt

  Luận văn trình bày các tính chất của số Lelong suy rộng và một số ứng dụng của chúng. Các kết quả được nêu như những ứng dụng của số Lelong trong Lý thuyết số và Lý thuyết cắt là: 1. Bổ đề Schwarz 2. Định lý Bombieri 3. Định lý về tích các ước của không của các hàm chỉnh hình 4. Định lý xấp xỉ các dòng gần dương 5. Bất đẳng thức về lớp tự cắ...

  pdf69 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 03/08/2018 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Số âm trong dạy học toán ở trường phổ thông: một nghiên cứu so sánh giữa Lào và Việt NamLuận văn Số âm trong dạy học toán ở trường phổ thông: một nghiên cứu so sánh giữa Lào và Việt Nam

  Các nghiên cứu ở chương 1, 2, 3 cho phép chúng tôi tìm ra câu trả lời cho các câu hỏi nghiên cứu đặt ra trước đó. Sau đây là những kết quả nghiên cứu chính đã đạt được: 1. Phân tích khoa học luận lịch sử của khái niệm số âm, chúng tôi đã chỉ ra tính phức tạp về nghĩa của dấu “-”. Cụ thể là nó có ba nghĩa khác nhau như: dấu “-” để chỉ phép trừ đ...

  pdf100 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 03/08/2018 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Luận án Rèn luyện kỹ năng phát triển chương trình giáo dục cá nhân trẻ khuyết tật cho sinh viên cao đẳng sư phạm mầm non ngành giáo dục đặc biệtLuận án Rèn luyện kỹ năng phát triển chương trình giáo dục cá nhân trẻ khuyết tật cho sinh viên cao đẳng sư phạm mầm non ngành giáo dục đặc biệt

  Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực tiễn, luận án đề xuất các biện pháp rèn luyện kỹ năng PTCT GDCN TKT bao gồm: - Đưa các nội dung thành phần rèn luyện kỹ năng vào các môn trong chương trình đào tạo: Tâm lý trẻ em, Giáo dục mầm non; các học phần phương pháp GDMN, KHGDCN, Tổ chức thực hiện CT - Hướng dẫn tư vấn xây dựng và PT CTGDCN - Thiế...

  pdf194 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 03/08/2018 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Luận án Rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học kiến tạo môn khoa học cho sinh viên ngành giáo dục tiểu họcLuận án Rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học kiến tạo môn khoa học cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học

  1.1. TKBHKT và kĩ năng TKBHKT là một trong những vấn đề cụ thể có ý nghĩa quan trọng nhưng chưa được quan tâm đầy đủ. Luận án đã xác định bản chất của kĩ năng, kĩ năng dạy học, bài học, bài học kiến tạo, thiết kế bài học, những đặc trưng của bài học kiến tạo, nội dung và cấu trúc của kĩ năng TKBHKT cho môn Khoa học ở tiểu học. Luận án đã mô tả ...

  pdf218 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 03/08/2018 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • [Tóm tắt] Luận án Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu văn bản kí cho học sinh phổ thông[Tóm tắt] Luận án Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu văn bản kí cho học sinh phổ thông

  Bởi vậy, để phát huy đƣợc hiệu quả của nghiên cứu, chúng tôi có một số khuyến nghị sau: 1. Về nội dung chương trình, tài liệu học tập - Nội dung CT nên có tính chất mở để GV và HS có thể lựa chọn những nội dung học tập phù hợp, trong đó có việc lựa chọn các loại văn bản gần gũi, phù hợp với từng đối tượng HS. - Tài liệu học tập nên định hướng...

  pdf27 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 03/08/2018 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • [Tóm tắt] Luận án Quyết định quản lý nhà nước của chính phủ[Tóm tắt] Luận án Quyết định quản lý nhà nước của chính phủ

  Một số kết luận chính của Chương 3 có thể được tóm tắt như sau: Một là, tính hợp pháp trong QĐQLNN của CP chỉ ra ranh giới giữa hợp pháp và không hợp pháp. Trong khi tính hợp lý của QĐQLNN của CP thể hiện tính khả thi và hiệu quả cao nhất về kinh tế, chính trị - xã hội. Sức sống và khả năng tồn tại của các QĐQLNN của CP phụ thuộc rất nhiều vào ...

  pdf25 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 03/08/2018 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • [Tóm tắt] Luận án Quyền học tập của người thuộc dân tộc ít người ở Việt Nam[Tóm tắt] Luận án Quyền học tập của người thuộc dân tộc ít người ở Việt Nam

  1. Quyền học tập của người thuộc DTIN là quyền cơ bản của công dân thuộc DTIN được tiếp nhận, thụ hưởng một cách bình đẳng việc giảng dạy, đào tạo, hướng dẫn từ cơ bản đến nâng cao; được học mọi lúc, mọi nơi, thường xuyên, suốt đời mà không một ai có thể ngăn cản hay hạn chế, không bị giới hạn bởi lứa tuổi, giới tính, tôn giáo, thành phần xuất ...

  pdf31 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 03/08/2018 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Quy hoạch nguyên với mô hình tuyến tính bất kỳLuận văn Quy hoạch nguyên với mô hình tuyến tính bất kỳ

  Luận văn đã trình bày chi tiết một số kết quả đã có của quy hoạch tuyến tính nguyên và cũng thu được một số kết quả mới trong việc nghiên cứu quy hoạch nguyên với mô hình tuyến tính bất kỳ. Bài toán quy hoạch nguyên với mô hình tuyến tính bất kỳ chưa được giải quyết một cách trọn vẹn. Như các ví dụ 4.8,4.9 cho thấy thuật toán nhánh cận đã khảo ...

  pdf66 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 03/08/2018 | Lượt xem: 215 | Lượt tải: 0