Xử lý khí thải nồi hơi đốt than

Đề tài: Xử lý khí thải nồi hơi đốt than MỤC LỤC Chương I: Yêu cầu thiết kế 1 I.1.Số liệu đầu vào 1 I.2.Số liệu đầu ra 1 I.3.Đề xuất và thuyết minh quy trình công nghệ . 2 I.3.1.Đề xuất quy trình công nghệ xử lý . 2 I.3.2.Thuyết minh quy trình công nghệ 3 Chương II: Tính toán và thiết kế . 3 II.1.Tính toán và thiết kế buồng lắng bụi 3 II.2.Tính toán và thiết kế xiclon 5 II.3.Tính toán và thiết kế tháp hấp thụ 6 II.3.1.Xác định các dòng vật chất . 6 II.3.2.Xác định suất lượng pha lỏng cho quá trình hấp thụ,đường làm việc,đường cân bằng 7 II.3.3.Xác định các kích thước cơ bản của tháp hấp thụ 9 II.3.3.1.Xác định đường kính tháp hấp thụ . 9 II.3.3.2.Xác định chiều cao lớp đệm 11 II.4.Tính toán cơ khí . 15 II.4.1.Chọn vật liệu 15 II.4.2.Tính bề dày thân tháp . 15 II.4.3.Tính đáy và nắp 17 II.4.4.Tính toán ống dẫn khí,lỏng vào và ra khỏi tháp 17 II.4.4.1.Tính toán ống dẫn khí . 17 II.4.4.2.Tính đường ống dẫn lỏng 17 II.4.5.Tính bích 18 II.4.5.1.Bích nối đáy và nắp với thân . 18 II.4.5.2.Bích nối thân và ống dẫn lỏng . 18 II.4.5.3.Bích nối thân và ống dẫn khí . 18 II.4.6.Tính các thiết bị phụ khác . 18 II.4.6.1.Ống tháo đệm 18 II.4.6.2.Lưới đỡ đệm . 19 II.4.6.3.Bộ phận phân phối lỏng 19 II.4.6.4.Ống nhập liệu 19 II.4.7.Tính quạt và bơm . 19 II.4.7.1.Bơm 19 II.4.7.2.Quạt 20 II.5.Tính toán và thiết kế ống khói 20 II.6.Tính toán bể lắng ngang . 21 II.7.Tính toán kích thước bể trộn 23 Tài liệu tham khảo . 24 Mục lục 25

dwgChia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 09/01/2013 | Lượt xem: 2921 | Lượt tải: 20download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Xử lý khí thải nồi hơi đốt than, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • dwgsodomatcat(in).dwg
  • dwgmatbang(in).dwg
  • pdfPham Hong Hai_XL khi thai noi hoi.pdf
  • dwgthap hap thu_01_20.dwg
Luận văn liên quan