• Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho khu công nghiệp An Tây công suất 18000 m3/ngày đêmTính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho khu công nghiệp An Tây công suất 18000 m3/ngày đêm

  Mục tiêu đề tài: · Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải của khu công nghiệp. · Tính toán chi phí xây dựng, vận hành. · Bản vẽ sơ đồ công nghệ, mặt bằng trạm xử lý và bản vẽ chi tiết công trình đơn vị.

  pdf81 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 11/01/2013 | Lượt xem: 7469 | Lượt tải: 52

 • Đề tài DTM của dự án nhà máy thực phẩm Tân HiệpĐề tài DTM của dự án nhà máy thực phẩm Tân Hiệp

  MỤC LỤC MỞ ĐẦU 5 1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN 5 2. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐTM 5 3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐTM 6 CHƯƠNG 1 5 MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 5 1.1 TÊN DỰ ÁN 5 1.2 CHỦ ĐẦU TƯ 5 1.3 VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN 6 1.4 NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN 6 1.4.1 Tổng vốn đầu tư và nguồn vốn 6 1.4.2 Chế độ làm việc của Công ty 6 1.4.3 Các hạng mục của ...

  doc79 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 11/01/2013 | Lượt xem: 1907 | Lượt tải: 1

 • DTM dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa sinh thái Hoàng QuốcDTM dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa sinh thái Hoàng Quốc

  MỤC LỤC MỤC LỤC 1 MỞ ĐẦU 4 I. XUẤT XỨ DỰ ÁN 4 II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM) 5 III. PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐTM 7 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 8 Chương 1 9 MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 9 1.1. TÊN DỰ ÁN 9 1.2. CHỦ DỰ ÁN 9 1.3. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN 9 1.4. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN 9 1.4.1. ...

  doc112 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 11/01/2013 | Lượt xem: 4777 | Lượt tải: 25

 • Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải sinh hoạt của công ty TNHH VMC Hoàng Gia, công suất 205 m3/ngày đêmTính toán thiết kế trạm xử lý nước thải sinh hoạt của công ty TNHH VMC Hoàng Gia, công suất 205 m3/ngày đêm

  1 Đặt vấn đề (84 trang) Trong quá trình phát triển không ngừng của xã hội, loài người đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội với một trình độ khoa học kỹ thuật hiện đại, nhưng đồng thời cũng gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng cho môi trường, đặc biệt là môi trường nước. Cùng với việc bảo vệ và cung cấp nguồn nước sạch...

  doc84 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 11/01/2013 | Lượt xem: 6257 | Lượt tải: 71

 • Thiết kế công nghệ hệ thống xử lý nước thải cho công ty TNHH thực phẩm Hồng Thải trong điều kiện phù hợp với thực tế của công tyThiết kế công nghệ hệ thống xử lý nước thải cho công ty TNHH thực phẩm Hồng Thải trong điều kiện phù hợp với thực tế của công ty

  Nội dung: (67trang) 1. Khảo sát hiện trạng môi trường nhà máy 2. Thu thập và xử lý số liệu đầu vào 3. Đề xuất công nghệ xử lý nước thải của nhà máy 4. Tính toán các công trình đơn vị 5. Khái toán giá thành xây dựng, giá thành xử lý.

  pdf67 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 11/01/2013 | Lượt xem: 6475 | Lượt tải: 44

 • Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải dệt nhuộm công ty Song ThủyTính toán thiết kế trạm xử lý nước thải dệt nhuộm công ty Song Thủy

  MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 1. ĐẶT VẤN ĐỀ .1 2. MỤC TIÊU CỦA LUẬN VĂN 2 3. NỘI DUNG LUẬN VĂN .2 4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2 5. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 2 CHƯƠNG 1 :TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHIỆP DỆT NHUỘM VÀ CÔNG TY DỆT NHUỘM SONG THỦY 4 1.1. TỔNG QUAN VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP DỆT NHUỘM 4 1.1.1. Đặc điểm của ngành dệt nhuộm 4 1.1.2. Công nghệ sản xuất của ngành ...

  docChia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 11/01/2013 | Lượt xem: 2524 | Lượt tải: 11

 • Nghiên cứu các giải pháp tốt nhất trong hệ thống quản lý CTR đô thị cho thị xã Bảo Lộc và qui hoạch đến năm 2020Nghiên cứu các giải pháp tốt nhất trong hệ thống quản lý CTR đô thị cho thị xã Bảo Lộc và qui hoạch đến năm 2020

  1.2. Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI Aùp dụng lý thuyết về phân loại rác thải tại nguồn thu gom phục vụ vào công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn thị xã Bảo Lộc. Đề xuất biện pháp thu gom rác hợp lý, thiết kế được công nghệ xử lý rác hiệu quả, tái chế, tái sử dụng và tiết kiệm vốn đầu tư và chi phí vận hành . 1.3. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Trên cơ sở khảo sá...

  pdf151 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 11/01/2013 | Lượt xem: 1947 | Lượt tải: 1

 • Nghiên cứu hiện trạng công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn trên địa bàn quận Phú Nhuận và đề xuất biện pháp xử lýNghiên cứu hiện trạng công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn trên địa bàn quận Phú Nhuận và đề xuất biện pháp xử lý

  Nội dung: (107 trang) 1.Chương 1: Tổng quan về chất thải rắn 2. Chương 2: Tổng quan về quận Phú Nhuận 3. Chương 3: Hiện trạng công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn tại quận Phú Nhuận và đề xuất biện pháp xử lý 4.Chương 5: Kết luận - Kiến nghị

  pdf107 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 11/01/2013 | Lượt xem: 2510 | Lượt tải: 11

 • Nghiên cứu khả năng hấp thụ Asen của Hydroxit SắtNghiên cứu khả năng hấp thụ Asen của Hydroxit Sắt

  Hiện nay vấn nhiễm kim loại nặng trong nước ngầm được quan tâm bởi nguy cơ tiềm ẩn rủi ro tích lũy của chúng ñối với con người. Asen có thểgây ra hàng loạt tác ñộng ñến sức khỏe bởi nó ñược thâm nhập vào con người qua ñường nước uống ởcác vùng ô nhiễm. Nghiên cứu này tiến hành ñánh giá hàm lượng asen (As) trong nước ngầm ởkhu vực nông thôn tỉn...

  pdf7 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 11/01/2013 | Lượt xem: 3016 | Lượt tải: 7

 • Ngập lụt và ngập triều những giải pháp cho tp Hồ Chí MinhNgập lụt và ngập triều những giải pháp cho tp Hồ Chí Minh

  SUMMARY . 1 PHẦN NỘI DUNG 2 I.Giới thiệu chung . 2 1. Các khái niệm 2 1.1.Lũ lụt 2 1.2.Ngập lụt 2 1.3.Ngập triều . 3 2.Nguyên nhân ngập lụt và ngập triều 4 3. Hậu quả của ngập lụt và ngập triều 6 II. Những ảnh hưởng của ngập lụt và ngập triều . 6 1. Ảnh hưởng tới sức khỏe con người . 6 2. Ảnh hưởng tới môi trường xung quanh . 8 3. Ảnh h...

  doc32 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 11/01/2013 | Lượt xem: 4439 | Lượt tải: 23