• Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái và đề xuất biện pháp bảo tồn, phát triển các loài rau dại ăn được có giá trị tại đảo Cù Lao Chàm, TP Hội An, tỉnh Quảng NamTóm tắt Luận văn Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái và đề xuất biện pháp bảo tồn, phát triển các loài rau dại ăn được có giá trị tại đảo Cù Lao Chàm, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam

  1. Công tác quản lý Trong công tác quản lý rừng nói chung và quản lý LSNG nói riêng cần quản lý đối tượng rau rừng, các hộdân sinh sống bằng nghềthu hái rau rừng cần được hướng dẫn khai thác một cách bền vững hướng tới mô hình đồng quản lý với tài nguyên này trong tương lai. 2. Với người dân địa phương Khuyến khích người dân tiếp tục duy t...

  pdf26 trang | Chia sẻ: tienthan23 | Ngày: 18/02/2016 | Lượt xem: 777 | Lượt tải: 1

 • Tóm tắt Luận văn Dạng toàn phương và lý thuyết gióng trong nghiên cứu các số nguyên tố dạng x2+ny2Tóm tắt Luận văn Dạng toàn phương và lý thuyết gióng trong nghiên cứu các số nguyên tố dạng x2+ny2

  Qua một thời gian tìm hiểu, tiếp cận và nghiên cứu về dạng toàn phương và lý thuyết giống trong nghiên cứu các sốnguyên tố dạng x2 + ny2, luận văn ñã hoàn thành và ñạt ñược mục tiêu nghiên cứu của ñềtài với những kết quảcụthểsau: Tổng quan và hệthống một cách ñầy ñủcác khái niệm và kết quảvềtương hỗbậc hai của Fermat và Lagrange liên quan...

  pdf12 trang | Chia sẻ: tienthan23 | Ngày: 18/02/2016 | Lượt xem: 762 | Lượt tải: 0

 • Tóm tắt Luận văn Quá trình bậc hai dừng và ứng dụngTóm tắt Luận văn Quá trình bậc hai dừng và ứng dụng

  Luận văn đã trình bày lý thuyết cơ bản về lý thuyết xác suất hiện đại, quá trình dừng và quá trình bậc 2 dừng một cách có hệ thống, chặt chẽ và logic. Bên cạnh đó luận văn còn trình bày thêm một số ứng dụng của nó như biểu diễn phổ, phân tích phổ, phân tích Wold. Cụ thể: • Chương 1: Trình bày các kiến thức cơ bản về lý thuyết xác suất hiện đạ...

  pdf26 trang | Chia sẻ: tienthan23 | Ngày: 18/02/2016 | Lượt xem: 431 | Lượt tải: 1

 • Tóm tắt Luận văn Bất đẳng thức trong đa thức đối xứng và áp dụngTóm tắt Luận văn Bất đẳng thức trong đa thức đối xứng và áp dụng

  Trình bày một số phương pháp chứng minh bất đẳng thức thường gặp trong bài toán bất đẳng thức chứa đa thức đối xứng. Từ đó kết hợp các phương pháp chứng minh bất đẳng thức và các tính chất của đa thức đối xứng để tìm ra lời giải bài toán bất đẳng thức trong đa thức đối xứng hay, đơn giản và xúc tích.

  pdf26 trang | Chia sẻ: tienthan23 | Ngày: 18/02/2016 | Lượt xem: 748 | Lượt tải: 0

 • Tóm tắt Luận văn Bất đẳng thức và bài toán cực trị trong lớp đa thức lượng giácTóm tắt Luận văn Bất đẳng thức và bài toán cực trị trong lớp đa thức lượng giác

  Trong chương hai, tác giả trình bày các kiến thức về một số bất đẳng thức cơ bản, bất đẳng thức của các hàm số lượng giác cơ bản, bất đẳng thức liên quan đến đa thức lượng giác. Chương ba là chương quan trọng nhất, trình bày một số bài toán cực trị trong hàm số lượng giác, lượng giác hóa một số bài toán đại số, bài toán cực trị liên quan đến đ...

  pdf26 trang | Chia sẻ: tienthan23 | Ngày: 18/02/2016 | Lượt xem: 838 | Lượt tải: 0

 • Tóm tắt Luận văn Các biện pháp tu từ liên tưởng và tư duy thơ Chế Lan Viên qua ba tập Di CảoTóm tắt Luận văn Các biện pháp tu từ liên tưởng và tư duy thơ Chế Lan Viên qua ba tập Di Cảo

  Sau khi khảo sát 461 bài thơ trong Di cảo thơ, người viết đã thống kê được một cách phong phú các dạng của các biện pháp tu từ liên tưởng được sử dụng. Qua việc thống kê – khảo sát, chúng tôi nhận thấy các thủ pháp như so sánh, ẩn dụ, hoán dụ, nhân hóa, phúng dụ được sử dụng một cách có ý thức, hệ thống và nhất quán trong những tác phẩm c...

  pdf26 trang | Chia sẻ: tienthan23 | Ngày: 18/02/2016 | Lượt xem: 1069 | Lượt tải: 0

 • Tóm tắt Luận văn Tình thái trong câu đặc biệt, câu tỉnh lược và câu dưới bậcTóm tắt Luận văn Tình thái trong câu đặc biệt, câu tỉnh lược và câu dưới bậc

  - Câu đặc biệt chủ yếu biểu thị tình thái của hành động nói và tình thái chủ quan thông qua dấu hiệu nhận diện là ba nhóm phương tiện từ vựng kể trên. Trong đó, câu đặc biệt thán từ có dấu hiệu đặc thù là bản thân thán từ biểu thị đa dạng các kiểu nghĩa của câu. Bên cạnh đó, câu đặc biệt có phương tiện ngữ âm và ngữ pháp góp phần biểu thị...

  pdf26 trang | Chia sẻ: tienthan23 | Ngày: 18/02/2016 | Lượt xem: 897 | Lượt tải: 0

 • Tóm tắt Luận văn Đặc điểm địa danh quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà NẵngTóm tắt Luận văn Đặc điểm địa danh quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

  Có thể nói rằng các loại hình địa danh trải rộng trên khắp quận Ngũ Hành Sơn, được phân bố đồng đều về mặt địa lý. Sau 16 năm thành lập mới (từ ngày 01/01/1997- 01/01/2013), quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng hôm nay đã có một diện mạo mới, cơ sở hạ tầng được tập trung đầu tư xây dựng, nhiều khu dân cư mới được hình thành, nhiều tổ dân ...

  pdf26 trang | Chia sẻ: tienthan23 | Ngày: 18/02/2016 | Lượt xem: 975 | Lượt tải: 1

 • Tóm tắt Luận văn Thành ngữ, tục ngữ trong truyện ngắn Ma Văn KhángTóm tắt Luận văn Thành ngữ, tục ngữ trong truyện ngắn Ma Văn Kháng

  Kết quả nghiên cứu của luận văn khẳng định những đóng góp đáng kể của a Văn háng cho nền văn học Việt Nam. Trong quá trình sáng tác và vận dụng, a Văn háng không chỉ s dụng thành ngữ, tục ngữ ở dạng nguyên mẫu mà ông còn tiến xa hơn một bước là cải biến, sáng tạo những thành ngữ, tục ngữ gốc thành những loại mới như: cải biến về ngữ âm, c...

  pdf26 trang | Chia sẻ: tienthan23 | Ngày: 18/02/2016 | Lượt xem: 813 | Lượt tải: 0

 • Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu ứng dụng điều khiển trượt điều khiển bộ lọc tích cực cho việc giảm sóng hàiTóm tắt Luận văn Nghiên cứu ứng dụng điều khiển trượt điều khiển bộ lọc tích cực cho việc giảm sóng hài

  Nghiên cứu xây dựng mô hình thực nghiệm kiểm nghiệm kết quả mô phỏng trên một tải có công suất nhỏ( động cơ nghiên cứu trong đề tài) sau đó mở rộng cho một hệ thống lớn toàn nhà máy.  Kết hợp các phương pháp điều khiển khác tạo ra bộ trượt có chất lượng cao hơn.  Cần nghiên cứu bổ sung thêm khâu nhận dạng và đo lường lượng hài mọi thờ...

  pdf26 trang | Chia sẻ: tienthan23 | Ngày: 18/02/2016 | Lượt xem: 293 | Lượt tải: 1