• Luận văn Nghiên cứu đánh giá dư lượng một số loại thuốc trừ sâu co clo trong một số loại rau cải trên địa bàn Đà nẵng bằng phương pháp sắc ký khíLuận văn Nghiên cứu đánh giá dư lượng một số loại thuốc trừ sâu co clo trong một số loại rau cải trên địa bàn Đà nẵng bằng phương pháp sắc ký khí

  Từ kết quả phân tích thu ñược ở bảng 3.9 chúng tôi nhận thấy trong các mẫu rau cải xanh thu thập ở một số ñịa ñiểm trên ñịa bàn Đà Nẵng không chứa hàm lượng các hợp chất cơ clo bền ñang khảo sát trong ñề tài này. Riêng chỉ có một mẫu thu thập ở Hòa Khánh có chứa hàm lượng rất nhỏ của hợp chất Endrin Kenton (0.41ng/g mẫu rau tươi). Tuy nhiên, t...

  pdf14 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 130 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Nghiên cứu điều chế và khảo sát ứng dụng muối Kali hydroxycitratLuận văn Nghiên cứu điều chế và khảo sát ứng dụng muối Kali hydroxycitrat

  Chuột mua về ñược nuôi 3 ngày trước khi thí nghiệm ñể chuột thích nghi với ñiều kiện thí nghiệm. Trước khi thí nghiệm, cho chuột nhịn ñói 16 giờ ñể uống theo nhu cầu của chuột. Đường dùng thuốc: ñường uống, cho chuột uống bằng cách dùng bơm tiêm có kim cong ñầu tù ñể ñưa thuốc thử một cách nhẹ nhàng vào dạ dày chuột. Mẫu thử: ñược hòa tan vào...

  pdf27 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 130 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Nhóm lie tuyến tính và ánh xạ exponentLuận văn Nhóm lie tuyến tính và ánh xạ exponent

  Qua luận văn này, chúng tôi đã tổng kết quan điểm của một số kết quả về nhóm Lie tuyến tính, đại số Lie và ánh xạ tương ứng và một số tác giả khác Kết quả dạt được chủ yếu của luận văn thể hiện trong chương 2, 3

  pdf26 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 124 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Khảo sát một số bài toán hình học phẳng bằng ngôn ngữ số phứcLuận văn Khảo sát một số bài toán hình học phẳng bằng ngôn ngữ số phức

  Bài toán 28: Chứng minh rằng các trung ñiểm của hai ñáy của một hình thang, giao ñiểm của hai ñường chéo và giao ñiểm của hai cạnh bên kéo dài thẳng hàng. Bài toán 29: Cho tam giác ABC nội tiếp ñường tròn (O). Các tiếp tuyến của (O) tại A, B, C theo thứ tự gặp các ñường thẳng BC, CA, AB tại 3 ñiểm P, Q, R. Chứng minh P, Q, R thẳng hàng. Bài...

  pdf13 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 115 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu tổng hợp zeolit x từ cao lanh a lưới với chất tạo phức hữu cơ và ứng dụng để tách loại asen trong nướcNghiên cứu tổng hợp zeolit x từ cao lanh a lưới với chất tạo phức hữu cơ và ứng dụng để tách loại asen trong nước

  Về khả năng hấp phụ khác nhau giữa zeolit NaX và zeolit NaXFe ñược chứng minh qua ñại lượng dung lượng hấp phụ (mgAs/g zeolit), hàm lượng As(III) ban ñầu là 0,5 mg/l. Quá trình hấp phụ ñược thực hiện trong những ñiều kiện như nhau: pH = 7, thời gian hấp phụ là 20 phút, nhiệt ñộ phòng, lượng zeolit 0,10g. Kết quả thực nghiệm ñược trình bày tron...

  pdf26 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 121 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Tín hiệu thẩm mĩ trong tập di cảo thơ (phần 3) của Chế Lan ViênLuận văn Tín hiệu thẩm mĩ trong tập di cảo thơ (phần 3) của Chế Lan Viên

  Đây là nhóm có tần số xuất hiện cao nhất trong các nhóm ẩn dụ tu từ. Trong số 127 bài có sử dụng ẩn dụ tu từ trong tập thơ thì đã có 93 bài sử dụng ẩn dụ tượng trưng. Ý nghĩa biểu tượng của các hình ảnh ẩn dụ tượng trưng này thường xoay quanh những triết lí về nghề thơ, nhân sinh và cuộc đời. Chúng tôi đã thống kê 154 từ ngữ được dùng để tạo r...

  pdf26 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 130 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Di sản văn hóa thái ở bản Bon, xã Mường chiên, huyện Quỳnh Nhai (Sơn la) với phát triển du lịch lòng hồ Sông ĐàLuận văn Di sản văn hóa thái ở bản Bon, xã Mường chiên, huyện Quỳnh Nhai (Sơn la) với phát triển du lịch lòng hồ Sông Đà

  Qua đó ta có thể thấy sự quan tâm của chính quyền tỉnh Sơn La về tầm quan trọng vủa việc khai thác những giá trị di sản của đồng bào các dân tộc trong tỉnh, lấy đó là điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch. Tỉnh sơn la cũng xác định rõ du lịch là phương tiện để đánh thức và làm trỗi dậy các giá trị văn hoá dân tộc đang bị chìm lắng hoặc mai...

  pdf135 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 78 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Nông nghiệp trong tranh khắc gỗ Việt Nam giai đoạn 1955 - 1985Đề tài Nông nghiệp trong tranh khắc gỗ Việt Nam giai đoạn 1955 - 1985

  Nền hội họa Việt Nam được khởi đầu tốt đẹp từ trường Mỹ thuật Đông Dương, phát triển rực rỡ suốt năm tháng thăng trầm của lịch sử dân tộc Việt Nam thế kỷ 20 và đến giai đoạn này đang ở trên một tầm cao mới. Tư duy tạo hình, ý định nghệ thuật, cảm xúc thẩm mỹ của các nghệ sĩ bay xa hơn, mang đậm cá tính sáng tạo riêng. Đội ngũ sáng tác ngày càng...

  pdf110 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 86 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Mang tính lịch sử trong tranh Sơn mài Việt Nam giai đoạn 1945 - 1985Đề tài Mang tính lịch sử trong tranh Sơn mài Việt Nam giai đoạn 1945 - 1985

  Đề tài mang tính lịch sử là một mảng đề tài lớn và có giá trị lớn trong việc cung cấp thông tin lịch sử, nó phản ánh chân thực các sự kiện và nhân vật mang tính lịch sử. Đặc biệt với mảng đề tài này yêu cầu người họa sĩ cần hiểu và nắm bắt được sự chính xác tương đối đối tượng thể hiện. Cùng với đó là sự hiểu biết về chất liệu sơn mài cùng các ...

  pdf89 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 72 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Chiến tranh trong tranh của họa sĩ Nguyễn SángĐề tài Chiến tranh trong tranh của họa sĩ Nguyễn Sáng

  Chương III tập trung nghiên cứu giá trị nghệ thuật và những thành công từ tranh của họa sĩ Nguyễn Sáng. Nhìn chung giá trị nghệ thuật trong tranh đề tài chiến tranh của ông được nhìn nhận ở khía cạnh tạo hình và hòa sắc thông qua các chất liệu sơn mài, sơn dầu, khắc gỗ, lụa. Mỗi chất liệu họa sĩ lại có phương pháp tạo hình riêng biệt, thông qua...

  pdf71 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 73 | Lượt tải: 0