• Luận văn Nghiên cứu ứng dụng axit hydroxycitric làm đồ uống giảm béoLuận văn Nghiên cứu ứng dụng axit hydroxycitric làm đồ uống giảm béo

  So sánh với lần chưng ninh 1 và 2, lần chưng ninh thứ 3 chất lượng cảm quan (màu, mùi, vị, hình thái) ñã giảm ñáng kể. Kết hợp với kết luận về lượng axit thu ñược ở bảng 3.4 và 3.5, ñể ñảm bảo chất lượng của dịch chiết ta chỉ nên chưng ninh với các ñiều kiện tối ưu ñã khảo sát. 3.3. Xác ñịnh hàm lượng HCA trong mẫu chưng ninh bằng phương pháp...

  pdf26 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 380 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất của axit asiatic phân lập từ cây rau má [centella asiatica (l.) urban] và thăm dò hoạt tính sinh học của chúngLuận văn Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất của axit asiatic phân lập từ cây rau má [centella asiatica (l.) urban] và thăm dò hoạt tính sinh học của chúng

  Đã chiết tách ñược hợp chất axit asiatic từ cây rau má (Centella asitica (Lim)) Urban, thu hái ở Sơn Tây Hà Nội với hàm lượng 0,37% (tính theo trọng lượng khô) với ñộ tinh khiết ≥ 98%. - Đã tổng hợp ñược 6 dẫn xuất của axit asiatic trong ñó có 3 dẫn xuất mới là: 41 (Ac-propanol), 42 (RM28Ac) và 44 (Ac-RMPrAc). - Các sản phẩm thu ñược ñã ñược x...

  pdf13 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 394 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Nghiên cứu tổng hợp zeolit 3a từ cao lanh a lưới và ứng dụng xử lý cồn công nghiệp thành cồn tuyệt đốiLuận văn Nghiên cứu tổng hợp zeolit 3a từ cao lanh a lưới và ứng dụng xử lý cồn công nghiệp thành cồn tuyệt đối

  Hình 1 trình bày kết quả phân tích phổ XRD của các mẫu Cao lanh A Lưới, zeolit 4A tổng hơp (zeolit 4Ath) từ cao lanh A Lưới và zeolit 4A chuẩn của Hà Lan (zeolit 4Ach). Từ các kết quả trên hình 1 có thể thấy rõ, phổ XRD của mẫu cao lanh nguyên liệu ban ñầu chỉ chứa các pic ñặc trưng cho kaolinit có mã số tinh thể PDF 14-0164, công thức Al2Si2O...

  pdf26 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 350 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại theo pháp luật Việt NamLuận văn Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại theo pháp luật Việt Nam

  Thông qua các đặc trưng cơ bản và hệ thống nguyên tắc, trình tự thủ tục và phán quyết của việc giải quyết tranh chấp thông qua trọng tài thương mại thì đây là một phương thức có nhiều ưu điểm: Thứ nhất, tính chung thẩm và hiệu lực của quyết định trọng tài đối với việc giải quyết tranh chấp: Việc giải quyết tranh chấp tại Trung tâm trọng tài th...

  pdf12 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 434 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Giải pháp thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Quảng TrịLuận văn Giải pháp thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Quảng Trị

  Tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách hiện hành về KCN theo hướng tăng cường phân cấp ủy quyền từ trung ương đến địa phương, gắn chặt với cơ chế phân công trách nhiệm và phối hợp rõ ràng, minh bạch giữa các cơ quan Trung ương và địa phương. Kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước từ Trung ương cho đến địa phương đảm bảo đủ thẩm quyền và nguồn lực để ...

  pdf137 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 405 | Lượt tải: 3

 • Luận văn Giải pháp thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Quảng BìnhLuận văn Giải pháp thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Quảng Bình

  Với hệ thống cơ sở đào tạo có thể nói về mặt số lượng, cơ cấu là đáp ứng, tuy nhiên, việc định hướng ngành nghề thiếu rõ ràng, chưa có mối liên kết với DN trong đào tạo, đào tạo theo hợp đồng với các cơ sở kinh doanh chưa phổ biến. Lượt người đào tạo nhiều nhưng chưa đáp ứng đúng ngành nghề mà chủ DN trong các KCN đang cần. Một số ngành như sả...

  pdf125 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 374 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh thừa thiên HuếLuận văn Giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh thừa thiên Huế

  Sở Thông tin và Truyền thông: Lên kế hoạch chất cao chất lượng thông tin, truyền thông của tỉnh đáp ứng nhu cầu các nhà đầu tư; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở khác để thực hiện thông tin xúc tiến thu hút đầu tư vào tỉnh. - Sở Y tế: phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để xây dựng mới, nâng cấp các dự án bệnh viện, trun...

  pdf124 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 412 | Lượt tải: 1

 • Luận văn Giải pháp tạo việc làm cho lao động các xã, phường ven biển thành phố Đồng HớiLuận văn Giải pháp tạo việc làm cho lao động các xã, phường ven biển thành phố Đồng Hới

  Tăng quy mô vốn vay tạo việc làm để tạo điều kiện cho lao động đầu tư sản xuất, mua sắm thiết bị, công cụ phục vụ cho quá trình sản xuất, lao động. - Nhanh chóng giải ngân nguồn vốn ưu đãi hỗ trợ vay cho đối tượng bị ảnh hưởng do sự cố ô nhiểm môi trường biển. Người dân rất đặt kỳ vọng vào nguồn vốn này. - Đối với lao động ven biển là nữ: Các l...

  pdf116 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 420 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Giải pháp phát triển thị trường dịch vụ ftth của viễn thông Quảng TrịLuận văn Giải pháp phát triển thị trường dịch vụ ftth của viễn thông Quảng Trị

  - Yếu tố Sản phẩm: Yếu tố này gồm 4 Item: (15) Chất lượng dịch vụ FTTH của VNPT rất tốt, hầu như không bị sự cố trở ngại gì (ngoài những trường hợp bất khả kháng như lụt, bão lớn); (16) Đường truyền FTTH của VNPT đáp ứng yêu cầu ứng dụng của khách hàng (Voice, Data, Video.); (17) Tập thể từ lãnh đạo đến nhân viên VNPT luôn luôn thực hiện đúng p...

  pdf115 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 399 | Lượt tải: 6

 • Luận văn Giải pháp phát triển rừng trồng sản xuất trên địa bàn huyện Hướng hóa, tỉnh Quảng TrịLuận văn Giải pháp phát triển rừng trồng sản xuất trên địa bàn huyện Hướng hóa, tỉnh Quảng Trị

  Trước mắt, các nhà máy cần tiếp tục tổ chức thu mua gỗ nguyên liệu thông qua các thương lái, đồng thời có chính sách ưu đãi để khuyến khích các tổ chức và hộ gia đình đến bán nguyên liệu trực tiếp tại các nhà máy. Về lâu dài, các nhà máy cần mở rộng các hình thức liên doanh liên kết, các hình thức giao dịch qua hợp đồng trong sản xuất và chế bi...

  pdf142 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 379 | Lượt tải: 1