• Luận án Phát triển tập đoàn hóa chất Việt Nam trong nền kinh tế thị trườngLuận án Phát triển tập đoàn hóa chất Việt Nam trong nền kinh tế thị trường

  Tóm lại, quá trình phát triển các TĐKT ở Trung Quốc cho thấy nổi bật về nội dung quản lý của Chính phủ qua những đặc điểm cụ thể sau đây: - TĐKT được hình thành theo 03 cách: (1) Thành lập bằng quyết định hành chính; (2) Do DNNN đầu tư vào doanh nghiệp khác; (3) Thông qua phương thức mua bán, sáp nhập. - Sở hữu nhà nước vẫn chiếm tỷ trọng lớn ...

  pdf195 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 12/08/2017 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Phát triển kỹ năng lãnh đạo trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh của Việt NamPhát triển kỹ năng lãnh đạo trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh của Việt Nam

  Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng kỹ năng lãnh đạo trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam, luận án đã đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển các nhóm kỹ năng này. Trong thời gian tới, hướng nghiên cứu tiếp theo có thể tác giả sẽ tập trung phân tích chuyên sâu hơn về mức độ ảnh hưởng của các yếu tố khác nữa tới các nhóm ...

  pdf154 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 12/08/2017 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Phát triển đội ngũ hiệu trưởng các trường tiểu học huyện Phúc thọ, thành phố Hà nội theo tiếp cận quản lý nguồn nhân lựcLuận văn Phát triển đội ngũ hiệu trưởng các trường tiểu học huyện Phúc thọ, thành phố Hà nội theo tiếp cận quản lý nguồn nhân lực

  Chỉ đạo xây dựng và ban hành chương trình đào tạo, bồi dưỡng cụ thể, thiết thực: Tổ chức nhiều hình thức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ Hiệu trưởng, mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng quản lý cho Hiệu trưởng các trường tiểu học. - Tổ chức cho đội ngũ Hiệu trưởng tham quan, học tập công tác quản lý của Hiệu trưởng giỏi, tiêu biểu tro...

  pdf138 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 12/08/2017 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Luận án Phát triển công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2000 - 2013Luận án Phát triển công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2000 - 2013

  Quy mô vốn đầu tư cũng có xu hướng tăng. Các dự án đầu tư cho lĩnh vực công nghiệp tập trung chủ yếu vào các cụm công nghiệp, các KCN, khu kinh tế cửa khẩu và các ngành công nghiệp mũi nhọn như công nghiệp điện, công nghiệp khai thác than, công nghiệp cơ khí, chế biến thực phẩm - đồ uống. Tỉnh đã quy hoạch đầu tư các CNN, KCN cùng với các chính sác...

  doc166 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 12/08/2017 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Luận án Phát triển cho vay nhà ở đối với khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt NamLuận án Phát triển cho vay nhà ở đối với khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam

  Hiện nay, ở Việt Nam, Trung tâm thông tin tín dụng của NHNN mới chỉ cung cấp thông tin tín dụng về KHDN mà chƣa cung cấp thông tin tín dụng về cá nhân và hộ gia đình. Các thông tin về KHCN chủ yếu do KH cung cấp nên độ chính xác không cao. Chính vì vậy, các NHTM thƣờng tập trung CVNO chủ yếu đối với cán bộ, công nhân viên chức trong hệ thống cơ...

  pdf239 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 12/08/2017 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Luận án Pháp luật về trị giá hải quan ở Việt NamLuận án Pháp luật về trị giá hải quan ở Việt Nam

  Các giải pháp hoàn thiện pháp luật về trị giá hải quan ở Việt Nam gồm có: Giải pháp hoàn thiện các qui định về xác định trị giá hải quan; các qui định về kiểm tra trị giá hải quan; các qui định về tham vấn trị giá hải quan; Hoàn thiện các văn bản pháp luật có liên quan về trị giá hải quan. 10. Các giải pháp hoàn thiện cơ chế đảm bảo thực hiện p...

  pdf160 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 12/08/2017 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Luận án Pháp luật về tổ chức tài chính vi mô ở Việt NamLuận án Pháp luật về tổ chức tài chính vi mô ở Việt Nam

  Vấn đề thứ nhất: cụ thể hóa các tiêu chuẩn của Thành viên BKS. Cũng tương tự như khi xác định tiêu chuẩn của Tổng giám đốc đã phân tích ở trên, các tiêu chuẩn áp dụng đối với chức danh thành viên BKS được quy định trong Thông tư 02 cũng thể hiện bằng những tiêu chí khá mơ hồ và lỏng lẻo109 nên cần phải có một sự thay đổi nhằm tạo cơ sở pháp lý ...

  pdf164 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 12/08/2017 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Pháp luật về thuê đất ở Việt Nam hiện nayLuận văn Pháp luật về thuê đất ở Việt Nam hiện nay

  Nhà nước cần ban hành văn bản thống nhất về phương pháp, cách thức xác định quy mô giao đất, cho thuê đất đối với mỗi loại lĩnh vực, ngành nghề hoạt động, địa bàn hoạt động, quy mô vốn đầu tư, định mức lao động để trên cơ sở đó các địa phương tự xây dựng bảng tiêu chí về quy mô giao, cho thuê đất phù hợp với địa phương mình. - Sửa đổi, bổ sung...

  pdf161 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 12/08/2017 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Pháp luật về tên thương mại của doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nayLuận văn Pháp luật về tên thương mại của doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay

  Chương 4 khẳng định một vấn đề rất quan trọng là muốn phát triển bền vững thì doanh nghiệp phải quan tâm đến bảo vệ các tài sản vô hình trong đó đặc biệt quan trọng là tên thương mại. Để thực hiện được điều đó trước hết phải đổi mới quan điểm về xây dựng và bảo hộ quyền đối với tên thương mại của doanh nghiệp, là yếu tố quyết định hàng đầu đối ...

  pdf170 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 12/08/2017 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Pháp luật về quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế trong sử dụng đấtLuận văn Pháp luật về quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế trong sử dụng đất

  Tuy nhiên, quá trình thực thi các quy định của Luật đất đai năm 2013 về quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế trong sử dụng đất gặp không ít khó khăn, thách thức như trên thực tế việc tiếp cận đất đai giữa tổ chức kinh tế thuộc các thành phần kinh tế còn thiếu sự bình đẳng (đặc biệt là đối với doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ); các tổ chức kinh ...

  pdf170 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 12/08/2017 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0