• Đề tài Tác hại của thuốc láĐề tài Tác hại của thuốc lá

  Trong thuốc lá có trên 4000 thành phần khác nhau, trong đó có 50 chất được biết là chất gây ung thư, gồm cả các hợp chất thơm có vòng đóng như benzopyrene có tính chất gây ung thư. Thuốc lá là nguyên nhân của nhiều loại bệnh nguy hiểm đối với con người như ung thư phổi, nhồi máu cơ tim, xơ vữa động mạch và các bệnh về hệ hô hấp Ngoài những tác...

  pdf47 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 494 | Lượt tải: 2

 • Khóa luận Sản xuất lycopene từ gấc với quy mô công nghiệp̣Khóa luận Sản xuất lycopene từ gấc với quy mô công nghiệp̣

  Trên cơ sở các kêt quả nghiên cứu thu đươc, chúng tôi rút ra một sô kêt luận sau: 1. Trich ly đươc bột lycopene băng phương pháp xà phong hóa với kiêm sử duṇ g propylene glycol. 2. Đa tiên hành khảo sát các yêu tô ảnh hưởng (nồng đô,̣ tốc đô ̣khuấy, nhiệt độ, thời gian và lương dung môi ) đên hiêụ suất trích ly lycopene . Các kêt quả t...

  pdf69 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 839 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Rừng và tầm quan trọng của rừngĐề tài Rừng và tầm quan trọng của rừng

  Việt Nam - ngay từ những ngày đầu dựng nước, Hồ Chủ Tịch đã ký sắc lệnh số 142/SL ngày 21/12/1949 quy định việc kiểm tra, kiểm soát, lập biên bản, xử lý các hành vi vi phạm Pháp lệnh bảo vệ rừng. Có thể nói đó là những “nguồn” đầu tiên của pháp luật quản lý - bảo vệ rừng. Kể từ đó đến nay, cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội, sự xuất hi...

  pdf38 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 601 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Quy hoạch môi trường không khí tại thành phố Hà Nội đến năm 2020 và định hướng 2030Đề tài Quy hoạch môi trường không khí tại thành phố Hà Nội đến năm 2020 và định hướng 2030

  Hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng không khí(CLKK); kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực về quản lý CLKK. o Đưa các biện pháp bảo vệ môi trường trong việc xây dựng vào nội dung quy hoạch kinh tế-xã hội. o Kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về BVMT không khí phải tuân thủ the...

  pdf33 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 519 | Lượt tải: 1

 • Đồ án Quy hoạch môi trường và bảo tồn tài nguyên Vườn quốc gia Xuân Thủy đến năm 2020 và định hướng đến 2025Đồ án Quy hoạch môi trường và bảo tồn tài nguyên Vườn quốc gia Xuân Thủy đến năm 2020 và định hướng đến 2025

  Dự án số 1: Bảo tồn đa dạng sinh học các loài chim cư trú • Chủ trì và thực hiện dự án: Ban quản lý VQG • Các cơ quan phối hợp – tham gia: UBND các huyện, phòng tài nguyên môi trường • Thời gian ưu tiên đầu tư thực hiện: 2016-2019 • Dự trù kinh phí sơ bộ: 150 triệu đồng • Nguồn vốn: Sở TNMT • Hành động: - Tuyên truyền giáo dục để nâng cao nh...

  pdf28 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 781 | Lượt tải: 2

 • Đồ án Quy hoạch bảo vệ môi trường thành phố Hạ Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030Đồ án Quy hoạch bảo vệ môi trường thành phố Hạ Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

  Tái chế là một hoạt động thu hồi lại chất thải có trong thành phần của chất thải rắn đô thị sau đó được chế biến thành những sản phẩm mới phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt -Các lợi ích có được khi thực hiện hoạt động tái chế đó là chúng ta có thể: +Tiết kiệm được nguồn tài nguyên thiên nhiên do sử dụng những vật liệu tái chế thay cho những nguồn...

  pdf51 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 591 | Lượt tải: 3

 • Đồ án Quy hoạch tài nguyên nước mặt lưu vực sông Nhuệ đoạn chảy qua Thành phố Hà Nội đến năm 2020 định hướng 2030Đồ án Quy hoạch tài nguyên nước mặt lưu vực sông Nhuệ đoạn chảy qua Thành phố Hà Nội đến năm 2020 định hướng 2030

  Đất nước chúng ta đang trong đà tiến lên, sự phát triển kinh tế xã hội được di n ra mạnh mẽ trên cả nước. Thành phố Hà Nội là thành phố đi đầu trong sự phát triển, sự phát triển về kinh tế xã hội đã ảnh hưởng ít nhiều đến môi trường thành phố nói chung và môi trường nước mặt trêu lưu vực sông Nhuệ nói riêng. Tài nguyên nước mặt trên lưu vực sôn...

  pdf50 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 816 | Lượt tải: 0

 • Đồ án Nghiên cứu quy hoạch môi trường và bảo tồn tài nguyên tại làng nghề Vạn Phúc giai đoạn 2016-2020 định hướng đến 2030Đồ án Nghiên cứu quy hoạch môi trường và bảo tồn tài nguyên tại làng nghề Vạn Phúc giai đoạn 2016-2020 định hướng đến 2030

  KIẾN NGHỊ - Người dân cần được thay đổi nhận thức, giáo dục ý nghĩa về môi trường. - Chính quyền xã cần phối hợp với cơ quan chuyên quản lý moi trường trong vấn đề quan trắc diễn biến môi trường làng nghề để giải quyết kịp thời sự cố ô nhiễm xảy ra - Xây dựng hệ thống sử lý nước thải theo hướng tập trung - Áp dụng biện pháp sản xuất sạch hơn để...

  pdf46 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 480 | Lượt tải: 1

 • Đồ án Quy hoạch Bảo vệ môi trường nước mặt TP Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030Đồ án Quy hoạch Bảo vệ môi trường nước mặt TP Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

  Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong giai đoạn 2016-2020, một số kiến nghị với UBND Thành phố, Bộ Tài nguyên và Môi trường như sau:  Đối với các Bộ, ngành Trung Ương - Sớm rà soát, ban hành bổ sung, hoặc điều chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý môi trường đối với tất cả c...

  pdf47 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 577 | Lượt tải: 0

 • Đồ án Quy hoạch môi trường không khí tại thành phố Hà Nội đến năm 2020 và định hướng 2030Đồ án Quy hoạch môi trường không khí tại thành phố Hà Nội đến năm 2020 và định hướng 2030

  1. Đối với Thành phố Hà Nội: - Triển khai đồng bộ quy hoạch chung xây dựng thủ đô, quy hoạch bảo vệ môi trường thành phố Hà Nội. Đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật, các công trình bảo vệ môi trường, mạng lưới thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải toàn thành phố. - Triển khai đúng tiến độ các dự án mạng lưới giao thông, nhà máy xử lý nước sạch, bãi...

  pdf40 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 444 | Lượt tải: 3