• Đề tài Ứng dụng gis đánh giá thích nghi đất đai phục vụ quy hoạch phát triển cây cao su tại huyện Đồng Phú, tỉnh Bình PhướcĐề tài Ứng dụng gis đánh giá thích nghi đất đai phục vụ quy hoạch phát triển cây cao su tại huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

  Cây cao su là cây trồng nhiệt đới điển hình nên thƣờng sinh trƣởng bình thƣờng trong khoảng nhiệt độ từ 22 – 300C, khoảng nhiệt độ thích hợp là 26 – 280C. Nhiệt độ thấp sẽ ảnh hƣởng đến sinh trƣởng của cây và ngây trở ngại cho quá trình chảy mủ khi khai thác. Ở nhiệt độ nhỏ hơn 180C sẽ ảnh hƣởng đến sức nảy mầm của hạt, tốc độ sinh trƣởng của c...

  pdf77 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 02/08/2017 | Lượt xem: 1457 | Lượt tải: 0

 • Trực quan hóa dữ liệu gis theo thời gian: trƣờng hợp áp dụng cho bài toán mô phỏng ngập lụt Sông Đak - BlaTrực quan hóa dữ liệu gis theo thời gian: trƣờng hợp áp dụng cho bài toán mô phỏng ngập lụt Sông Đak - Bla

  Lũ lụt là một mối nguy hiểm rất lớn, gây ra nhiều thiệt hại lớn về ngƣời và của hàng năm đối với những vùng đồi núi Tây Nguyên. Vì vậy công tác dự báo lũ lụt phải ngày đƣợc quan tâm và nâng cao độ chính xác nhằm giảm tối đa thiệt hại về ngƣời và của cho ngƣời dân cũng nhƣ hạn chế sự tàn phá môi trƣờng sinh thái trong tƣơng lai. Trong quá trình ...

  pdf69 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 02/08/2017 | Lượt xem: 1284 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Quy trình sản xuất giấy carton và xử lí nước thải nhà máy giấy cartonĐề tài Quy trình sản xuất giấy carton và xử lí nước thải nhà máy giấy carton

  Dịch đen, theo thuật ngữ ngành giấy, là dịch thải chưng nấu, cũng là nguồn tài nguyên tái sinh trong quá trình tạo bột xeo giấy, bao gồm 70% chất rắn hữu cơ có thể thu hồi để tái sử dụng và 30% chất rắn vô cơ. Cũng vì thế mức độ ô nhiễm từ nước thải công nghiệp xeo giấy tỉ lệ nghịch với khả năng thu hồi dịch đen. Ngoài ra, trong quá trình tạo bột ...

  doc44 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 02/08/2017 | Lượt xem: 3957 | Lượt tải: 10

 • Đề tài Công nghệ sản xuất sữa chuaĐề tài Công nghệ sản xuất sữa chua

  Sữa chua thanh trùng Dutch Lady lên men từ nguồn sữa tươi oàn toàn tự nhiên kết hợp với công nghệ tiên tiến, sữa chua thanh trùng Dutch Lady sở hữu vị n on n ư sữa chua làm tại nhà. ặc biệt quá trình thanh trùng giúp giữ trọn các dưỡng chất đ p ứng nhu cầu hàng ngày cho cả ia đìn

  pdf24 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 02/08/2017 | Lượt xem: 11290 | Lượt tải: 11

 • Đề tài Ứng dụng công nghệ sinh học trong - Công nghệ thực phẩm công nghệ sản xuất bacterial celluloseĐề tài Ứng dụng công nghệ sinh học trong - Công nghệ thực phẩm công nghệ sản xuất bacterial cellulose

  Độc tố nƣớc dừa ban đầu không chứa các độc tố nên yêu cầu sản phẩm không đƣợc chứa độc tố, trong quy trình sản xuất không nhiễm phải độc tố từ môi trƣờng chế biến. + Phụ gia: trong quá trình chế biến, có bổ sung thêm đƣờng, acid, và các chất phụ gia nên yêu cầu sản phẩm không chứa dƣ lƣợng các chất phụ gia và bảo quản vƣợt quá giới hạn cho phé...

  pdf27 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 02/08/2017 | Lượt xem: 1042 | Lượt tải: 3

 • Đề tài Đánh giá chất lượng nước sông hóa đoạn chảy qua huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái BìnhĐề tài Đánh giá chất lượng nước sông hóa đoạn chảy qua huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

  Nước là nguồn tài nguyên vô cùng quan trọng, là thành phần thiết yếu của sự sống và môi trường. Tài nguyên nước đang chịu sức ép nặng nề của sự phát triển kinh tế, biến đổi khí hậu, tốc độ gia tăng dân số. Sông Hóa được tách ra từ sông Luộc thuộc tỉnh Thái Binh và có chiều dài 36 km. Sông Hóa có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế x...

  pptx27 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 02/08/2017 | Lượt xem: 1111 | Lượt tải: 2

 • Đề tài Phân tích sự thay đổi giá trị sản xuất nuôi trồng thủy sản tại tỉnh Bạc Liêu trong giai đoạn 2007 - 2010Đề tài Phân tích sự thay đổi giá trị sản xuất nuôi trồng thủy sản tại tỉnh Bạc Liêu trong giai đoạn 2007 - 2010

  Kết quả cho thấy: - Năm 2007, mô hình nuôi trồng thủy sản nước lợ chiếm diện tích cao nhất so với mô hình nuôi trồng thủy sản nước ngọt và đất khác, phân bố rộng rãi khắp nơi trên toàn tỉnh Bạc Liêu. - Năm 2010, mô hình nuôi trồng thủy sản nước lợ giảm đi thay vào đó là đất khác chiếm diện tích lớn nhất (trên 50%) diện tích cả tỉnh. - Trong g...

  pdf31 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 02/08/2017 | Lượt xem: 1246 | Lượt tải: 1

 • Tiểu luận Ứng dụng gis và mô hình swat đánh giá chất lượng nước mặt lưu vực sông đak - Bla tỉnh Kon TumTiểu luận Ứng dụng gis và mô hình swat đánh giá chất lượng nước mặt lưu vực sông đak - Bla tỉnh Kon Tum

  Nghiên cứu đã thực hiện được những nội dung sau: - Xây dựng được bộ thông số đầu vào cho lưu vực sông Đak-Bla. - Mô phỏng được chất lượng nước mặt trong giai đoạn 2001 - 2010 cho cả lưu vực. - Đánh giá chất lượng nước thông qua việc so sánh các thông số DO, NO-3, NH+4, PO3-4 trong hai giai đoạn 2001 - 2005, 2006 - 2010 của 3 tiểu lưu vực 5, 6 v...

  pdf91 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 02/08/2017 | Lượt xem: 823 | Lượt tải: 6

 • Công nghệ sinh học - Đề tài: Test kitCông nghệ sinh học - Đề tài: Test kit

  Sức khỏe ngày càng được quan tâm vì vậy sự phát triển của test kit là vô cùng cần thiết và quan trọng. Trên đây không phải là hầu hết các phương pháp dùng trong test kit, còn nhiều phương pháp khác, thậm chí là kết hợp nhiều phương pháp với nhau. Bài viết chỉ nêu được một phần trong số các phương pháp được sử dụng trong các quy trình hay trong các ...

  docx26 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 02/08/2017 | Lượt xem: 2103 | Lượt tải: 2

 • Seminar: Vi sinh trong an toàn thực phẩmSeminar: Vi sinh trong an toàn thực phẩm

  Vi khuẩn Escherichia coli 1.5. Phòng ngừa và điều trị Phòng ngừa: Hạn chế ăn thực phẩm tươi sống có nguồn gốc động vật. Nên ngâm rau ăn sống bằng nước muối trước khi ăn Nên ăn chín uống sôi. Rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh Thận trọng với thức ăn đường phố .

  ppt79 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 02/08/2017 | Lượt xem: 812 | Lượt tải: 2