• Tiểu luận Hệ thống trao đổi thông tinTiểu luận Hệ thống trao đổi thông tin

  1.Hạn chế Quá trình thiết kế hệ thống đã thành công tuy nhiên chưa hoàn thiện được tất cả các chức năng cần thiết cho mô hình. Như vậy hệ thống còn có các hạn chế như sau: • Việc quản lý người sử dụng chưa được chặt chẽ. • Phần thể hiện giao diện chưa hoàn chỉnh và phù hợp. • Hệ thống giúp đỡ sử dụng chưa được xây dựng. • Quá trình kiểm tra v...

  pdf50 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 401 | Lượt tải: 0

 • Tiểu luận Xây dựng quy trình công nghệ xử lý sau thu hoạch đối với nhoTiểu luận Xây dựng quy trình công nghệ xử lý sau thu hoạch đối với nho

  Trong những năm gần đây, tình hình ứng dụng công nghệ sau thu hoạch đã được cải thiện đáng kể. Nhiều loại rau quả có thị trường tiêu thụ rộng khắp, không những trong nước mà còn xuất khẩu ra nhiều nước trên thế giới. Công nghệ sau thu hoạch càng phát triển thì đầu ra của nông sản càng được mở rộng, giai đoạn sau thu hoạch là cầu nối giữa sản xuất n...

  docx11 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 334 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Clo và hợp chất độc của cloĐề tài Clo và hợp chất độc của clo

  Clo là 1 chất hóa học với nhiều ứng dụng trong cuộc sống và khoa học phục vụ con người. Clo là một chất oxy hóa mạnh, ở bất cứ dạng nào, nguyên chất hay hợp chất, khi clo tác dụng với nước đều cho các phân tử axit hypocloro (HOCl), một hợp chất có năng lực khử trùng rất mạnh. Nhưng nó có nhiều ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, ảnh hưởng đến...

  pdf65 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 1097 | Lượt tải: 2

 • Báo cáo đi thực tế tại nhà máy yakult Việt Nam – Bình DươngBáo cáo đi thực tế tại nhà máy yakult Việt Nam – Bình Dương

  Sau chuyến tham quan nhà máy Yakult, chúng tôi đã học hỏi được rất nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cũng như trau dồi cho mình những kiến thức hỗ trợ cho khóa học cũng như cho bản than chúng tôi: 1) Biết thêm các quy trình kiểm tra của nhà máy là: Kiểm tra trước, trong và sau sản xuất. - Kiểm tra trước sản xuất: Kiểm tra nguyên vật liệu sữa bộ...

  pdf13 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 4191 | Lượt tải: 2

 • Đề tài Tìm hiểu bao bì trong công nghệ sản xuất bánh snackĐề tài Tìm hiểu bao bì trong công nghệ sản xuất bánh snack

  3. Bao bì trong công nghệ sản xuất bánh snack gồm mấy lớp? a. 2 b. 3 c. 4 d. 5 4. Xu thế phát triển bao bì bánh snack hiện nay là dùng chất liệu nào? a. Bao bì bằng kim loại b. Bao bì bằng giấy c. Bao bì bằng plastic d. Bao bì bằng màng ghép nhiều loại vật liệu

  pptx20 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 1099 | Lượt tải: 0

 • Bài tập cuối kỳ: Bộ tài liệu kỹ thuật - Môn: Công nghệ may trang phục 3Bài tập cuối kỳ: Bộ tài liệu kỹ thuật - Môn: Công nghệ may trang phục 3

  Nút bấm: Gồm 5 nút bấm: + 1 nút khóa lưng: đính giữa nẹp lưng, tâm nút cách mép 1.3cm + 2 nút nắp túi T: đính giữa chiều dài nắp túi và tâm nút cách mép 1.5cm + 2 nút nắp túi TS: đính giữa chiều dài nắp túi và tâm nút cách mép 2.5cm

  pdf68 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 314 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Ảnh hưởng của vi khuẩn lam cố định nitơ lên sự nảy mầm của giống đậu tương ĐT 96Khóa luận Ảnh hưởng của vi khuẩn lam cố định nitơ lên sự nảy mầm của giống đậu tương ĐT 96

  Từ những kết quả thu được ở trên chúng tôi đi đến một số kết luận sau: - Trong thời gian nuôi VKL từ 0 đến 45 ngày, thì khoảng thời gian 15 đến 30 ngày tốc độ tăng sinh khối của tảo nhanh nhất đạt 0,0734 (g/100ml/1ngày) và 0,0771 (g/100ml/1ngày) tương ứng ở chủng Nostoc calcicola và Cylindrospermum licheniforme. Tại thời điểm 30 ngày, hàm lượng VK...

  doc41 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 420 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Ứng dụng mô hình mike 11 đánh giá ứng dụng mô hình mike 11 đánh giá chất lượng nước trên lưu vực hạ lưu sông Đồng NaiĐề tài Ứng dụng mô hình mike 11 đánh giá ứng dụng mô hình mike 11 đánh giá chất lượng nước trên lưu vực hạ lưu sông Đồng Nai

  Phân tích đánh giá chuỗi số liệu biên cho mô hình thủy lực và chất lượng nước, đối với biên cho bài toán thủy động lực học chuyên đề đã phân tích xu thế của biên lưu lượng trong chuỗi thời gian từ 1990-2008 ở các hồ chứa như Trị An, Phước Hòa và Dầu Tiếng. Đã đánh giá được lượng xả của các hồ năm 2010 so sánh với chuỗi nhiều năm, cho thấy lượng...

  pdf97 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 02/08/2017 | Lượt xem: 1452 | Lượt tải: 3

 • Đề tài Ứng dụng gis và thuật toán nội suy đánh giá chất lượng nước tại tỉnh Đồng NaiĐề tài Ứng dụng gis và thuật toán nội suy đánh giá chất lượng nước tại tỉnh Đồng Nai

  Dựa trên kết quả đánh giá chất lƣợng nƣớc có thể thấy rằng nguồn nƣớc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có nhiều khu vực đang bị ô nhiễm nặng, một số sông, suối nhỏ chịu ảnh hƣởng trực tiếp từ việc xả thải đã không thể nào sử dụng đƣợc, trong đó đa phần là nƣớc thải sinh hoạt. Và để hạn chế việc nguồn nƣớc bị ô nhiễm thì trong công tác quản lý cần thự...

  pdf76 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 02/08/2017 | Lượt xem: 1122 | Lượt tải: 2

 • Đề tài Ứng dụng arc engine xây dựng phần mềm hỗ trợ phân tích dòng chảy mặt tại trường đại học nông lâmĐề tài Ứng dụng arc engine xây dựng phần mềm hỗ trợ phân tích dòng chảy mặt tại trường đại học nông lâm

  Các kết quả mà đề tài đạt đƣợc: - Xây dụng thành công giao diện ngƣời dùng và các modun khác trong phần mềm. - Cài đặt đƣợc thuật toán tính hƣớng dòng chảy D8 và tính tích lũy dòng chảy trên Visual Studio bằng ngôn ngữ lập trình Visual Basic. - Tích hợp Arc Engine vào phần mềm để hiển thị kết quả sau khi tính toán. - Xây dụng các modun xử lý ...

  pdf54 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 02/08/2017 | Lượt xem: 1238 | Lượt tải: 0