• Xã hội Việt Nam dưới chính sách cai trị của bọn thực dân PhápXã hội Việt Nam dưới chính sách cai trị của bọn thực dân Pháp

  LỜI NÓI ĐẦU Sự ra đời của đảng cộng sản Việt Nam đầu những năm 1930 là một yêu cầu tất yếu của lịch sử. Đầu thế kỷ XX , các cuộc vận dộng chống Pháp của nhân dân ta liên tiếp bị thực dân Pháp dìm trong bể máu. phông trào yêu nước bế tắc , chưa xác định được đường lối đúng đắn. Tình hình thể giới có nhiều sự kiện Lịch Sử, nổi bật là sự sự thàn...

  doc15 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 31/01/2013 | Lượt xem: 3722 | Lượt tải: 0

 • Vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Đảng cộng sản Việt NamVai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

  MỤC LỤC I. LỜI NÓI ĐẦU 2 II. HOÀN CẢNH LỊCH SỬ 2 III.VAI TRÒ CỦA LÃNH TỤ NGUYỄN ÁI QUỐC TRONG VIỆC THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 4 1.Quá trình tìm đường cứu nước 4 2.Sự chuẩn bị về chính trị,tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập Đảng cộng sản. 4 IV. KẾT LUẬN 12 V.CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 12

  doc13 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 31/01/2013 | Lượt xem: 9566 | Lượt tải: 31

 • Đề tài Đảng công sản Việt Nam ra đời là một tất yếu lịch sử sự lựa chọn con đường giải phóng dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội là sự lưa chọn của chính lịch sửĐề tài Đảng công sản Việt Nam ra đời là một tất yếu lịch sử sự lựa chọn con đường giải phóng dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội là sự lưa chọn của chính lịch sử

  Đảng công sản việt nam ra đời là một tất yếu lịch sử sự lựa chọn con đường giải phóng dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội là sự lưa chọn của chính lịch sử . Bài làm. Sự đảng cộng sản việt nam là một tất yếu lịch sử : 1.Hoàn cảnh lịch sử : a)Hoàn cảnh quốc tế : Năm 1917 ,cách mạng tháng 10 nga vĩ đại thắng lợi mở ra thời đại mới , thời đại quá độ...

  doc11 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 31/01/2013 | Lượt xem: 5131 | Lượt tải: 15

 • Những đặc điểm của quá trình vận động thành lập Đảng Cộng Sản Việt NamNhững đặc điểm của quá trình vận động thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam

  Mục lục .1 Mở đầu 2 Nội dung 3 I- Đảng CSVN ra đời là 1 bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử CMVN 4 II- Đảng CSVN ra đời năm 1930 không phải là sự ngẫu nhiên , mà là sự kết hợp của 3 yếu tốt : chủ nghĩa Mác- Lê nin , phong trào công nhân, phong trào yêu nước 5 1. Đảng cộng sản VN ra đời là sự kết hợp của 3 yêu tố : chủ nghĩa Mác- Lê nin , phong trà...

  pdf38 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 31/01/2013 | Lượt xem: 4901 | Lượt tải: 11

 • Bài thu hoạch sau buổi tham quan bảo tàng chứng tích chiến tranhBài thu hoạch sau buổi tham quan bảo tàng chứng tích chiến tranh

  Ra về, bước ra khỏi khu nhà trưng bày, những hình ảnh hiện vật sinh động về cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc, lòng tôi thấy man mác buồn, buồn vì những hi sinh to lớn mà thế hệ cha anh đã trải qua vì một lý tưởng cao đẹp và duy nhất của 25 triệu con người, đó chính là bảo hệ độc lập dân tộc. Lúc này một ý nghĩ dường như trẻ con thoáng qua trong tôi,...

  docx8 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 31/01/2013 | Lượt xem: 37085 | Lượt tải: 68

 • Phân tích hình tượng người cựu chiến binhPhân tích hình tượng người cựu chiến binh

  A. PHẦN MỞ ĐẦU Gần một trăm năm qua, đất nước chúng ta phải chịu sống dưới sự kìm kẹp, cai trị của kẻ xâm lược. Đó là một chặng thời gian dài gắn liền với khổ đau và nhục nhã. Không thể sống như thế được, chúng ta là một đất nước độc lập, một đất nước có chủ quyền, chúng ta không phỉ chịu khuất phục một kẻ thù nào, chúng ta không phải chịu cuộc sốn...

  doc19 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 31/01/2013 | Lượt xem: 2015 | Lượt tải: 2

 • Chứng minh vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam là yếu tố khách quan - Sự ra đời của ĐảngChứng minh vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam là yếu tố khách quan - Sự ra đời của Đảng

  Đề tài: chứng minh vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam là yếu tố khách quan. QUÁ TRÌNH RA ĐỜI CỦA ĐẢNG -Hoàn cảnh lịch sử : -Năm 1858: Pháp chính thức xâm lược nước ta làm tính chất xã hội thay đổi: nước ta từ chế độ phong kiến chuyển sang chế độ thuộc địa nửa phong kiến +Về chính trị: thâu tóm quyền hành vào trong tay công sứ khâm sa...

  doc9 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 31/01/2013 | Lượt xem: 6600 | Lượt tải: 16

 • Đảng Cộng sản Việt Nam với việc vận dụng và phát triển tư tưởng đại đoàn kết dân tộc Hồ Chí Minh trong hai cuộc kháng chiến 1945 - 1975Đảng Cộng sản Việt Nam với việc vận dụng và phát triển tư tưởng đại đoàn kết dân tộc Hồ Chí Minh trong hai cuộc kháng chiến 1945 - 1975

  Hồ Chí Minh là một nhà cách mạng lỗi lạc, người lãnh đạo vĩ đại của cách mạng Việt Nam và của dân tộc Việt Nam. Người là hiện thân của những giá trị văn hoá rực rỡ nhất, đẹp đẽ nhất, kết tinh của những tinh hoa văn hoá dân tộc và nhân loại. Cả cuộc đời người là sự phấn đấu quên mình để cho dân tộc, nhân loại được sống trong hoà bình, tự do, hạnh ph...

  doc62 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 31/01/2013 | Lượt xem: 2032 | Lượt tải: 3

 • Đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thứcĐường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức

  A. GIỚI THIỆU. B. LÍ LUẬN. I. Một số khái niệm. 1. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 2. Kinh tế tri thức. a. Khái niệm. b. Vai trò của nền kinh tế tri thức. c. Đặc trưng của nền kinh tế tri thức II. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá thời kì đổi mới. 1. Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hoá. a. Đại hội VI: b. Quá trình đổi mới tư duy về ...

  doc28 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 31/01/2013 | Lượt xem: 33976 | Lượt tải: 98

 • Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với việc thành lập Đảng Cộng Sản Việt NamVai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với việc thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam

  Mục lục I. Nguyễn Ái Quốc 3 II. Vai Trò Của Nguyễn Ái Quốc Trong Việc Chuẩn Bị Các Điều Kiện Về Tư Tưởng, Chính Trị Và Tổ Chức Cho Sự Ra Đời Của Đảng Cộng Sản Việt Nam 7 1) Chuẩn vị về mặt tư tưởng 2) Chuẩn bị về tổ chức 3) Chuẩn bị về chính trị III. Nguyễn Ái Quốc Và Hội Nghị Thành Lập Đảng 11 IV. Kết Luận 12 == Tham khảo 13

  doc12 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 31/01/2013 | Lượt xem: 28520 | Lượt tải: 66