• Chứng minh vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam là yếu tố khách quan - Sự ra đời của ĐảngChứng minh vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam là yếu tố khách quan - Sự ra đời của Đảng

  Đề tài: chứng minh vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam là yếu tố khách quan. QUÁ TRÌNH RA ĐỜI CỦA ĐẢNG -Hoàn cảnh lịch sử : -Năm 1858: Pháp chính thức xâm lược nước ta làm tính chất xã hội thay đổi: nước ta từ chế độ phong kiến chuyển sang chế độ thuộc địa nửa phong kiến +Về chính trị: thâu tóm quyền hành vào trong tay công sứ khâm sa...

  doc9 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 31/01/2013 | Lượt xem: 6423 | Lượt tải: 15

 • Đảng Cộng sản Việt Nam với việc vận dụng và phát triển tư tưởng đại đoàn kết dân tộc Hồ Chí Minh trong hai cuộc kháng chiến 1945 - 1975Đảng Cộng sản Việt Nam với việc vận dụng và phát triển tư tưởng đại đoàn kết dân tộc Hồ Chí Minh trong hai cuộc kháng chiến 1945 - 1975

  Hồ Chí Minh là một nhà cách mạng lỗi lạc, người lãnh đạo vĩ đại của cách mạng Việt Nam và của dân tộc Việt Nam. Người là hiện thân của những giá trị văn hoá rực rỡ nhất, đẹp đẽ nhất, kết tinh của những tinh hoa văn hoá dân tộc và nhân loại. Cả cuộc đời người là sự phấn đấu quên mình để cho dân tộc, nhân loại được sống trong hoà bình, tự do, hạnh ph...

  doc62 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 31/01/2013 | Lượt xem: 1919 | Lượt tải: 3

 • Đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thứcĐường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức

  A. GIỚI THIỆU. B. LÍ LUẬN. I. Một số khái niệm. 1. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 2. Kinh tế tri thức. a. Khái niệm. b. Vai trò của nền kinh tế tri thức. c. Đặc trưng của nền kinh tế tri thức II. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá thời kì đổi mới. 1. Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hoá. a. Đại hội VI: b. Quá trình đổi mới tư duy về ...

  doc28 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 31/01/2013 | Lượt xem: 33504 | Lượt tải: 96

 • Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với việc thành lập Đảng Cộng Sản Việt NamVai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với việc thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam

  Mục lục I. Nguyễn Ái Quốc 3 II. Vai Trò Của Nguyễn Ái Quốc Trong Việc Chuẩn Bị Các Điều Kiện Về Tư Tưởng, Chính Trị Và Tổ Chức Cho Sự Ra Đời Của Đảng Cộng Sản Việt Nam 7 1) Chuẩn vị về mặt tư tưởng 2) Chuẩn bị về tổ chức 3) Chuẩn bị về chính trị III. Nguyễn Ái Quốc Và Hội Nghị Thành Lập Đảng 11 IV. Kết Luận 12 == Tham khảo 13

  doc12 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 31/01/2013 | Lượt xem: 27546 | Lượt tải: 66

 • Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Triết họcNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm Triết học

  Đây là những câu hỏi trắc nghiệm Ngân Hàng đề thi trắc nghiệm các môn học, chuyên ngành mọi lĩnh vực triết do mình tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Câu hỏi đi sát vào nội dung giáo trình, rất có ích cho những bạn cần ôn thiTài liệu ôn thi các môn học, chuyên ngành mọi lĩnh vực học kì và ôn cao học. Mong các bạn ủng hộ .Trích từ: http://.com

  pdf4 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 31/01/2013 | Lượt xem: 6884 | Lượt tải: 7

 • Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học Mac LeninCâu hỏi trắc nghiệm môn Triết học Mac Lenin

  Đây là những câu hỏi trắc nghiệm Ngân Hàng đề thi trắc nghiệm các môn học, chuyên ngành mọi lĩnh vực triết do mình tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Câu hỏi đi sát vào nội dung giáo trình, rất có ích cho những bạn cần ôn thiTài liệu ôn thi các môn học, chuyên ngành mọi lĩnh vực học kì và ôn cao học. Mong các bạn ủng hộTrích từ: http://.com .

  pdf7 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 31/01/2013 | Lượt xem: 2545 | Lượt tải: 3

 • Đường Cách mệnh: Nhu liệu Bài giảng Harvard, Sổ tay học phần, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt NamĐường Cách mệnh: Nhu liệu Bài giảng Harvard, Sổ tay học phần, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

  Đường Cách mệnh: Nhu liệu Bài giảng Harvard, Sổ tay học phần, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Bài giảng Harvard, Sổ tay học phần, ĐLCMĐCSVN BÀI GIẢNG CỦA ĐẠI HỌC HARVARD (tiếng Việt) HỌC PHẦN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM DVD dung lượng: 4,34Gb * BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ * BÀI TRÌNH CHIẾU * SỔ GH...

  pdf28 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 31/01/2013 | Lượt xem: 2071 | Lượt tải: 3

 • Đảng bộ Thành phố Hà Nội lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, từ 1996 đến 2005Đảng bộ Thành phố Hà Nội lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, từ 1996 đến 2005

  MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Thành tựu của công cuộc đổi mới là một trong ba thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX. Đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, hoàn thành chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ lên CNXH và bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Việt Nam đã phá được thế bao vây, ...

  doc137 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 31/01/2013 | Lượt xem: 2759 | Lượt tải: 11

 • Chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ và chủ trương của Đảng Cộng Sản Đông Dương trong cuộc đấu tranh giành chính quyềnChiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ và chủ trương của Đảng Cộng Sản Đông Dương trong cuộc đấu tranh giành chính quyền

  Tài liệu tham khảo: 1) Ba mươi năm đấu tranh của Đảng, tập I, Ban tuyên giáo trung ương – Ban nghiên cứu lịch sử Đảng xuất bản. 2) Lịch sử Việt Nam từ 1919 đến 1945, nhà xuất bản Đại học Sư Phạm. 3) Tìm hiểu môn học Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam, nhà xuất bản lý luận chính trị. 4) Giáo trình lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam, nhà xuất bản chính t...

  doc15 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 31/01/2013 | Lượt xem: 10402 | Lượt tải: 2

 • Đường lối đổi mới của cách mạng Việt NamĐường lối đổi mới của cách mạng Việt Nam

  Trong suốt 7 thập kỷ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN, dân tộc ta đã vượt qua rất nhiều gian nan thử thách, đưa CM tù thắng lợi này sang thắng lợi khác. Trong những năm gần đây, Việt Nam đã vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế-xã hội, ổn định kinh tế, đạt tốc độ tăng trưởng khá cao, từng bước cải thiện đời sống nhân dân. Ngay từ đầu sự ra đời của ...

  doc9 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 31/01/2013 | Lượt xem: 2541 | Lượt tải: 5