• Kinh tế nhà nước và vai trò chủ đạo của nó trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩaKinh tế nhà nước và vai trò chủ đạo của nó trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

  Lời nói đầu Nước ta hiện nay đang ở trong giai đoạn đầu cho sự cất cánh của nền kinh tế. Lựa chọn con đường mô hình kinh tế để bảo đảm cho nền kinh tế phát triển theo hướng công nghiệp hoá,hiện đại hoá, định hướng xã hội chủ nghĩa là vấn đề không hề đơn giản. Nước ta còn có nhiều hạn chế trong quản lý nhà nước nói chung và trong cơ chế chính sá...

  doc28 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 1411 | Lượt tải: 1

 • Nội dung ôn tập môn kinh tế chính trị về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt NamNội dung ôn tập môn kinh tế chính trị về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

  MỤC LỤC 1. Khái quát về chế độ sở hữu và mô hình doanh nghiệp trong “CNXH cổ điển”? 2. Khái quát về Cơ chế kế hoạch hoá trong “CNXH cổ điển”? 3. Thực chất của Đổi mới kinh tế ở Việt Nam? 4. Các giai đoạn chủ yếu, những thành công cơ bản và những vấn đề đặt ra (hạn chế) của CPH-DNNN ở Việt Nam hiện nay? Suy nghĩ của anh chị về giải pháp...

  doc28 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 2135 | Lượt tải: 4

 • Thực trạng Cải cách Hành chính ở Việt Nam hiện nayThực trạng Cải cách Hành chính ở Việt Nam hiện nay

  LỜI MỞ ĐẦU Trong thời kỳ hội nhập phát triển kinh tế hiện nay công cuộc cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ cấp thiết để thực hiện mục tiêu xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch vững mạnh, chuyên nghiêp lấy nhân dân làm gốc. Hành chính học là khoa học lấy quản lý hành chính làm đối tượng nghiên cứu chính, nghiên cứu các quy ...

  doc25 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 17926 | Lượt tải: 104

 • Thực trạng và giải pháp ngăn chặn buôn lậu và gian lận thương mại ở thành phố Hà NộiThực trạng và giải pháp ngăn chặn buôn lậu và gian lận thương mại ở thành phố Hà Nội

  A - lời mở đầu Đất nước ta, trong điều kiện hiện nay đang ra sức tập trung thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước từng bước đưa đất nước vào thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước thì nhiệm vụ chống buôn lậu và gian lận thương mại rất quan trọng và có ý nghĩa thiết thực. Là một sinh viên trường Quản Lý kinh doanh - một nhà quản lý ...

  doc13 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 1411 | Lượt tải: 2

 • Lý luận về tiền lương của MácLý luận về tiền lương của Mác

  Lời mở đầu Lý luận về tiền lương đã được các nhà kinh tế nghiên cứu từ rất lâu bắt đầu là W.Petty. Chính William Petty là người đầu tiên trong lịch sử đặt nền móng cho lý thuyết "quy luật sắt về tiền lương". Lý thuyết mức lương tối thiểu phản ánh trình độ phát triển ban đầu của CNTB. Lúc này, sản xuất chưa phát triển, để buộc công nhân l...

  doc19 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 1825 | Lượt tải: 5

 • Phân tích một dự án chi tiêu công cộng của chính phủ về sức khỏe, y tếPhân tích một dự án chi tiêu công cộng của chính phủ về sức khỏe, y tế

  SỰ CẦN THIẾT ĐỂ CÓ CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG CHỐNG HÚT THUỐC LÁ Hút thuốc lá là một hiện tượng phổ biến ở hầu hết các nước trên thế giới trong đó có Việt Nam, nó là một vấn đề cần được giải quyết vì hầu hết người hút thuốc mặc dù biết tác hại của nó đối với sức khỏe nhưng vẫn sử dụng. Vì sao? Nó ảnh hưởng như thế nào đối với cộng đồng? Cho đến nay ảnh hư...

  doc11 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 1998 | Lượt tải: 7

 • Thời gian lưu thôngThời gian lưu thông

  MỤC LỤC 1. Bản chất của lưu thông 2. Mối quan hệ giữa thời gian lưu thông và thời gian sản xuất 3. Các giai đoạn của quá trình lưu thông 4. Lưu thông được nghiên cứu về mặt chu chuyển

  doc11 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 4160 | Lượt tải: 6

 • Học thuyết tuần hoàn và chu chuyển tư bản và sự vận dụng nó vào nền kinh tế thị trường thời kỳ quá độ ở nước taHọc thuyết tuần hoàn và chu chuyển tư bản và sự vận dụng nó vào nền kinh tế thị trường thời kỳ quá độ ở nước ta

  Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam hiện nay –nền kinh tế quá độ lên chủ nghĩa xã hội có sự quản lý của nhà nước ,việc quản lý và dụng vốn của cả nước ,của từng thành phần kinh tế ,của từng doanh nghiệp là một vấn đề phức tạp và hết sức bức thiết. Đặc biệt trong vài năm trở lại đây kinh tế thị trường đã tạo raq một môi trường kinh tế hết sức sôi độ...

  doc24 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 2391 | Lượt tải: 7

 • Quan hệ phân phối ở nước ta hiện nayQuan hệ phân phối ở nước ta hiện nay

  Lời mở đầu Trong nền kinh tế thị trường phân phối thu nhập giữ một vai trò hễt sức quan trọng. Nó là một khâu không thể thiếu được của quá trình tái sản xuất. Phân phối thu nhập nối liền sản xuất với sản xuất, sản xuất với tiêu dùng, nối liền thị trường hàng hoá tiêu dùng và dịch vụ với thị trường các yếu tố sản xuất làm cho sự vận động của cơ chế...

  pdf25 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 1409 | Lượt tải: 0

 • Biện chứng của sự phát triển nền Kinh tế nhiều thành phần ở Viêt Nam trong thời kì quá độ lên CNXHBiện chứng của sự phát triển nền Kinh tế nhiều thành phần ở Viêt Nam trong thời kì quá độ lên CNXH

  Việt Nam đang trong thời kỳ quá độ tiến lên CNXH để rồi phát triển lên một bước cao hơn đó là CNCS - một chế độ xã hội mà ở đó quan hệ sở hữu là sở hữu công cộng, xã hội không còn giai cấp có tính tự quản cao, làm theo nhu cầu. Con người được tự do phát triển toàn diện. Đó là mục tiêu của loài người nói chung và của nước ta nói riêng. Muốn xây dựng...

  doc16 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 1667 | Lượt tải: 0