• Công ty cổ phần và vai trò của nó trong phát triển kinh tế ở nước ta hiện nayCông ty cổ phần và vai trò của nó trong phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay

  PHẦN MỘT: MỞ ĐẦU Đất nước Việt nam đang trên đà phát triển để sánh vai với các cường quốc năm châu. Ngược dòng lịch sử: Tháng 12 năm 1986 đã đánh dấu một mốc son quan trọng trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Đó là đại hội đảng lần thứ VI chính thức đánh dấu sự đổi mới của nền kinh tế Việt Nam. Đó là quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung qu...

  doc29 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 2698 | Lượt tải: 13

 • Mô hình Công ty TNHH và Công ty cổ phần đối với nền kinh tế nước taMô hình Công ty TNHH và Công ty cổ phần đối với nền kinh tế nước ta

  LỜI MỞ ĐẦU Kinh nghệm lịch sử cho thấy đối với những nước mà có nền kinh tế kém phát triển, từ sản xuất nhỏ đi lên sản xuất hàng hoá lớn (như nước ta) thì chủ trương phát huy cao nội lực đồng thời tranh thủ nguồn ngoại lực chỉ có thể thực hiện được khi sử dụng đa dạng các hình thức kinh tế cụ thể mà kinh tế tư nhân là một nhân chứng rõ nhất....

  doc17 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 1460 | Lượt tải: 0

 • Cổ phần hoá Doanh nghiệp nhà nước - Những giải pháp đẩy mạnh quá trình Cổ phần hoá ở nước taCổ phần hoá Doanh nghiệp nhà nước - Những giải pháp đẩy mạnh quá trình Cổ phần hoá ở nước ta

  TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Luật Doanh nghiệp Việt Nam (chương IV - Công ty cổ phần) 2. Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước - Nhà Xuất Bản Chính trị Quốc gia. 3. Thời báo Kinh tế - Sài Gòn. 4. Giáo trình Luật kinh doanh trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà Nội. 5. Một số tài liệu và tạp chí khác MỤC LỤC Lời nói đầu 1 Nội dung 2 I - Một...

  doc13 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 1535 | Lượt tải: 0

 • Những biện pháp để thực hiện quá trình cổ phần hoá Doanh nghiệp nhà nước ở Việt NamNhững biện pháp để thực hiện quá trình cổ phần hoá Doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam

  MỤC LỤC Phần I: lời mở đầu 1 Phần II. Nội dung 2 A.Cơ sở khoa học và kinh nghiệp cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước 2 I. Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước là sự lựa chọn tất yếu. 2 1.Thực chất của cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà nước 2 2.Mục tiêu của cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước trong giai đoạn hiện nay 3 II. Kinh nghiệm cổ phần hoá...

  doc42 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 1489 | Lượt tải: 0

 • Quan hệ giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường ở Việt NamQuan hệ giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường ở Việt Nam

  Mục lục Lời mở đầu . 1 I.Các lý luận chung :2 1.Khái niệm “phát triển kinh tế” :2 2.Thuật ngữ “Môi trường” và “bảo vệ môi trường” :2 II.Mối quan hệ giữa môi trường và phát triển kinh tế :5 1.Thứ nhất, môi trường không những chỉ cung cấp “đầu vào” mà còn chứa đựng “đầu ra” cho các quá trình sản xuất và đời sống. 6 2.Thứ hai, môi trường liê...

  doc19 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 10783 | Lượt tải: 77

 • Những giá trị và hạn chế của Phật giáo ảnh hưởng đến đời sống xã hội Việt NamNhững giá trị và hạn chế của Phật giáo ảnh hưởng đến đời sống xã hội Việt Nam

  Đề Cương Chi Tiết A. Lời mở đầu 2 B. Nội Dung . 3 I. Phật giáo và dòng sử việt 3 1. Lịch sử hình thành và phát triển phật giáo Việt nam .3 2. Đặc điêm cua phật giáo Việt nam 3 II. Những giá trị và hạn ché của Phật giáo 4 1. Giá trị . 4 2. Hạn chế 6 III. Ảnh hưởng phật giáo trong đời sống người Việt 6 1. Ảnh hưởng Phật giáo về mặt tư tưởng ...

  doc21 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 1883 | Lượt tải: 4

 • Thời kỳ quá độ đi lên xây dựng CNXH ở Việt Nam, nguyên nhân và giải phápThời kỳ quá độ đi lên xây dựng CNXH ở Việt Nam, nguyên nhân và giải pháp

  Phần Mở Đầu Nước ta đã trải qua một thời gian rất dài chìm trong chiến tranh. Đã phải bỏ ra biết bao nhiêu thời gian, đổ biết bao mồ hôi, xương máu mới giành lại được độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vện lãnh thổ. Tiến nên xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa gặp biết bao khó khăn, thử thách. ở trong nước nền kinh tế vẫn còn rất ng...

  doc15 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 1711 | Lượt tải: 2

 • Phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong thời kỳ quá độ ở Việt NamPhát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong thời kỳ quá độ ở Việt Nam

  MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU1 PHẦN A. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN2 1.KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI.2 2.VAI TRÒ3 PHẦN B. THỰC TRẠNG4 B.1 VỀ FDI4 I. Tình hình chung. 4 1. Tình hình thực hiện sản xuất-kinh doanh:4 2. Cấp mới:5 3. Tăng vốn đầu tư, mở rộng sản xuất:8 II. Nhận xét-Kiến nghị:8 1. Về môi trường pháp lý:9 2. Về thủ tục hành chính :9 3. Về quản lý nh...

  doc21 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 1911 | Lượt tải: 5

 • Quy luật mâu thuẫn trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường ở Việt NamQuy luật mâu thuẫn trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

  MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU . 1 NỘI DUNG 2 I. Lý luận chung 2 1. Sự đấu tranh của các mặt đối lập trong một thể thống nhất 2 2. Chuyển hoá của các mặt đối lập . 3 II. Tính tất yếu của quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường ở Việt Nam 4 1. Kinh tế thị trường và những đặc điểm 4 2. Chuyển sang nền kinh tế thị trường là một yếu tố khách quan trong q...

  doc15 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 1518 | Lượt tải: 0

 • Mâu thuẫn trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt NamMâu thuẫn trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

  ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT : A: Lời nói đầu : - Lý do chọn đề tài - ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài B: Nội dung : I. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 1 Sự cần thiết khách quan phải phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 2 . Bản chất đặc Điểm của nền KTTT định hướng XHCN ở Việ...

  doc25 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 3576 | Lượt tải: 13