• Luận văn Nâng cao hiệu quả R & D trong các doanh nghiệp dược Việt NamLuận văn Nâng cao hiệu quả R & D trong các doanh nghiệp dược Việt Nam

  Từ danh sách 317 doanh nghiệp sản xuất thuốc năm 2014, tác giả rà soát và lọc ra danh sách 179 doanh nghiệp sản xuất thuốc cho người trên toàn quốc, tiến hành khảo sát và thu thập số liệu về các doanh nghiệp này. Nguồn số liệu đa dạng bao gồm 4 nhóm chính: i) Số liệu điều tra doanh nghiệp tiến hành năm 2012, 2013, 2014, 2015 của Tổng cục Thống ...

  pdf27 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Ngày: 25/09/2020 | Lượt xem: 46 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Buôn ma thuột, tỉnh Ðắk LắkLuận văn Phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Buôn ma thuột, tỉnh Ðắk Lắk

  Nâng cao nhận thức người lao động thông qua việc mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho họ những kiến thức như: kiến thức về quản trị kinh doanh, lý luận chính trị, các kiến thức tổng quát về kinh tế, xã hội, chính trị, - ðẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật. Ban hành các chính sách thực hiện nghiêm kỹ luật lao động, an toàn lao độn...

  pdf26 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Ngày: 25/09/2020 | Lượt xem: 55 | Lượt tải: 0

 • Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách trên địa bàn huyện Krông bông, tỉnh Đăk LăkHoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách trên địa bàn huyện Krông bông, tỉnh Đăk Lăk

  Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong thủ tục đầu tư, ban hành quy trình công tác của các cơ quan chuyên môn của UBND huyện như Phòng Tài chính Kế hoạch, Kho bạc nhà nước về công tác thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, công tác đấu thầu, chỉ định thầu, công tác kiểm soát thanh toán, công tác quyết toán...

  pdf26 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Ngày: 25/09/2020 | Lượt xem: 51 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Đắk g’ long, Tỉnh Ðắk nôngLuận văn Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Đắk g’ long, Tỉnh Ðắk nông

  Theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh ðắk Nông đến năm 2020 và Quy hoạch chung huyện ðắk G’ Long đến năm 2020, thì huyện ðắk G’ Long là huyện có thế mạnh về phát triển các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, các loại hình dịch vụ gắn với du lịch sinh thái, thám hiểm khu bảo tồn rừng nguyên sinh. Do vậy, quản lý nhà nước về đ...

  pdf26 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Ngày: 25/09/2020 | Lượt xem: 53 | Lượt tải: 2

 • Luận văn Thu hút nguồn nhân lực trình độ cao vào các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng BìnhLuận văn Thu hút nguồn nhân lực trình độ cao vào các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Bình

  Mục tiêu tổng quát: Hình thành đội ngũ lao động có trình độ cao và có cơ cấu ngành nghề hợp lý, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội Mục tiêu cụ thể: - Phát triển nguồn nhân lực hành chính 3 cấp địa phương phải đảm bảo tính chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân, đồng thời đáp ứng yêu cầu đổi mới và ...

  pdf26 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Ngày: 25/09/2020 | Lượt xem: 73 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Đắk song tỉnh Ðắk NôngLuận văn Hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Đắk song tỉnh Ðắk Nông

  Thông qua luận văn tác giả phân tích và ñánh giá ñược thực trạng công tác quản lý chi NSNN trên ñịa bàn huyện ðắk Song – tỉnh ðắk Nông, từ ñó chỉ những kết quả ñạt ñược, hạn chế tồn tại, nguyên nhân và ñề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý chi NSNN trên ñịa bàn huyện ðắk Song, ñó là: Thứ nhất, giải pháp hoàn thiện lập dự toán chi NSNN của ...

  pdf26 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Ngày: 25/09/2020 | Lượt xem: 48 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Đắk song, tỉnh Ðắk NôngLuận văn Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Đắk song, tỉnh Ðắk Nông

  Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; - Phấn đấu giảm nghèo bền vững; - Xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng nông thôn. Nhằm phát triển kinh tế xã hội ổn định bền vững, quốc phòng , an ninh được giữ vững, an sinh xã hội được đảm bảo. Trong giai đoạn 2015 – 2020, Ban Chấp hành ðảng bộ tập trung lãnh đạo chỉ đạo các ngành triển khai thực h...

  pdf26 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Ngày: 25/09/2020 | Lượt xem: 47 | Lượt tải: 0

 • Phát triển nguồn nhân lực ngành giáo dục tỉnh Quảng BìnhPhát triển nguồn nhân lực ngành giáo dục tỉnh Quảng Bình

  Tỷ lệ giáo viên/lớp vượt chuẩn so với quy định gây lãng phí và chưa có sự đồng đều giữa các địa phương. - Còn nhiều giáo viên có trình độ thấp, đặc biệt là giáo viên bậc tiểu học. Chưa có điều kiện áp dụng kĩ năng vào thực tế. - Còn nhiều giáo viên có thâm niên công tác ít, còn thiếu kinh nghiệm trong công tác giảng dạy. - Trình độ chính trị ...

  pdf26 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Ngày: 25/09/2020 | Lượt xem: 47 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Phát triển lâm nghiệp huyện Đại lộc, tỉnh Quảng NamLuận văn Phát triển lâm nghiệp huyện Đại lộc, tỉnh Quảng Nam

  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý bảo vệ và phát triển rừng Tổ chức thực hiện thường xuyên công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phối hợp với các Sở, ngành liên quan xây dựng các chương trình, kế hoạch và nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật cụ thể, ph...

  pdf26 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Ngày: 25/09/2020 | Lượt xem: 55 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Quảng BìnhLuận văn Phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  Nâng cao chất lượng nuôi dưỡng - chăm sóc - giáo dục trẻ, thực hiện tốt chương trình đổi mới các nội dung - phương pháp - hình thức giáo dục, tổ chức mở lớp bán trú tại các trường mầm non, nhằm cung cấp cho trẻ nền móng phát triển toàn diện và phát huy khả năng sáng tạo của giáo viên, tổ chức các hoạt động học tập - vui chơi cho trẻ, phấn đấu ...

  pdf26 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Ngày: 25/09/2020 | Lượt xem: 52 | Lượt tải: 0