• Luận văn Chính sách thúc đẩy xuất khẩu nông, lâm sản của tỉnh Hà TĩnhLuận văn Chính sách thúc đẩy xuất khẩu nông, lâm sản của tỉnh Hà Tĩnh

  Trong những năm qua, hoạt động xuất khẩu nông, lâm sản nƣớc ta nói chung, tỉnh Hà Tĩnh nói riêng đã có những thành tích rất đáng ghi nhận, sản lƣợng xuất khẩu tăng trƣởng ổn định qua các năm, thị trƣờng xuất khẩu liên tục đƣợc mở rộng. Bên cạnh những thành công đó, hoạt động xuất khẩu nông, lâm sản của Hà Tĩnh thời gian qua gặp không ít khó khă...

  pdf175 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 16/04/2019 | Lượt xem: 261 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Chính sách phát triển thương mại nội địa hàng may mặc Việt NamĐề tài Chính sách phát triển thương mại nội địa hàng may mặc Việt Nam

  Để tiến hành thu thập dữ liệu cho quá trình nghi n cứu, NCS đã sử dụng phư ng pháp điều tra xã hội học bằng cách thiết kế và phát phiếu điều tra cho hai đối tượng: (i) Các c quan quản lý nhà nước về thư ng mại; (ii) Các DNSX và kinh doanh hàng may mặc Việt Nam Việc xác định hai đối tượng tr n là đối tượng của điều tra bởi lẽ đây là hai đối tượn...

  pdf197 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 16/04/2019 | Lượt xem: 249 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Chiến lược thương hiệu điểm đến du lịch Đà Nẵng đến năm 2030Luận văn Chiến lược thương hiệu điểm đến du lịch Đà Nẵng đến năm 2030

  Luận án đã đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện việc hoạch đ nh các nội dung chủ yếu của chiến lược thương hiệu điểm đến du l ch Đà N ng đến năm 2030 cũng như việc triển khai thực hiện các nội dung chủ yếu của chiến lược này. Các giải pháp tập trung vào 03 nhóm giải pháp chính như sau: nhóm các giải pháp hoàn thiện về quy trình xây dựng chi...

  pdf209 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 16/04/2019 | Lượt xem: 291 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Nghiên cứu chiết tách tanin từ vỏ cây keo lai và thử nghiệm ảnh hưởng đến chất lượng daLuận văn Nghiên cứu chiết tách tanin từ vỏ cây keo lai và thử nghiệm ảnh hưởng đến chất lượng da

  Mẫu tanin rắn ñược ñịnh lượng bằng phương pháp Lowenthal ñể xác ñịnh hiệu quả tách tạp chất. Sau ñó tiến hành ño phổ hồng ngoại (IR) và sắc ký lỏng cao áp (HPLC-MS) ñể ñịnh danh tanin. 2.6. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng ñến quá trình chiết tách tanin từ vỏ cây keo lai - Ảnh hưởng của nhiệt ñộ. - Ảnh hưởng thời gian. - Ảnh hưởng của tỉ lệ n...

  pdf25 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 16/04/2019 | Lượt xem: 251 | Lượt tải: 1

 • Luận văn Chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc dân chi nhánh HuếLuận văn Chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc dân chi nhánh Huế

  Nâng cao chất lượng tín dụng, tăng trưởng tín dụng lành mạnh bằng các biện pháp như nâng cao chất lượng thẩm định, tái thẩm định, thực hiện kiểm tra chặt chẽ các khoản vay, công tác kiểm tra chéo, tái kiểm tra của phòng kiểm tra sẽ làm chặt chẽ. Năm 2008, Chi nhánh phấn đấu mở rộng đầu tư tín dụng đối với khách hàng vừa và nhỏ đảm bảo an toàn, ...

  pdf116 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 16/04/2019 | Lượt xem: 226 | Lượt tải: 2

 • Đề tài Chất lượng tín dụng ở ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh thừa Thiên HuếĐề tài Chất lượng tín dụng ở ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh thừa Thiên Huế

  Trong quy trình quản trị rủi ro tín dụng thì việc chấm điểm và xếp hạng tín dụng nội bộ là một phần quan trọng trong quy trình cấp tín dụng nhằm sàng lọc, lựa chọn và đánh giá rủi ro khách hàng. Đây là công việc bắt buộc phải thực hiện trong quá trình cấp tín dụng cho khách hàng. Cũng giống như các ngân hàng thương mại khác, hệ thống xếp hạng t...

  pdf131 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 16/04/2019 | Lượt xem: 245 | Lượt tải: 0

 • Luận án Các biện pháp khuyến khích theo luật đầu tư và thực tiễn áp dụng tại tỉnh Quảng BìnhLuận án Các biện pháp khuyến khích theo luật đầu tư và thực tiễn áp dụng tại tỉnh Quảng Bình

  Nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa của việc xác định giới hạn can thiệp hợp lý từ phía Nhà nƣớc đối với hoạt động khuyến khích đầu tƣ nói riêng trong bối cảnh nền kinh tế hiện đại, nên hiện tại Nhà nƣớc chỉ can thiệp ở tầm vĩ mô và bằng các biện pháp vĩ mô đối với hoạt động kinh tế nói chung và khuyến khích đầu tƣ nói riêng; còn những hoạt động mang...

  pdf31 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 16/04/2019 | Lượt xem: 257 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá làng nghề truyền thống mây tre đan Phú Túc, Phú Xuyên - Hà NộiĐề tài Bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá làng nghề truyền thống mây tre đan Phú Túc, Phú Xuyên - Hà Nội

  Khuyến khích làng nghề xây dựng bảo tàng hay phòng truyền thống về nghề thủ công mây tre đan. - Tạo điều kiện giúp đỡ cho các đơn vị sản xuất kinh doanh tham gia triển lãm, hội chợ, tuyên truyền quảng bá sản phẩm của mình để từ đó tôn vinh được những giá trị văn hoá trong mỗi sản phẩm của làng nghề. - Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Phú Túc cần tổ chức...

  pdf113 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 16/04/2019 | Lượt xem: 301 | Lượt tải: 3

 • Luận án Bảo quản tài liệu tại các thư viện tỉnh đồng bằng sông Cửu LongLuận án Bảo quản tài liệu tại các thư viện tỉnh đồng bằng sông Cửu Long

  Đối với các cơ sở đào tạo + Trước mắt, các trường nên tăng cường số tín chỉ thực hành cho học phần bảo quản tài liệu. + Về lâu dài, các trường cần quan tâm đầu tư trang bị phòng thực hành bảo quản giúp người học có điều kiện thực hành sửa chữa, phục chế tài liệu cơ bản. Tăng cường mời chuyên gia bảo quản ở nước ngoài giảng dạy thực hành bảo q...

  pdf209 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 16/04/2019 | Lượt xem: 231 | Lượt tải: 0

 • Luận án Bâo quân tài liệu tại các thư viện tỉnh đồng bằng sông Cửu LongLuận án Bâo quân tài liệu tại các thư viện tỉnh đồng bằng sông Cửu Long

  Hầu hết các thư viện tỉnh ĐBSCL chưa có: chính sách bảo quản tài liệu có tính lâu dài và chiến lược; Các văn bản quy định về: chế độ, chính sách cho CBTV chuyên trách bảo quản; Định mức kinh phí dành cho bảo quản tài liệu; Biên chế CBTV chuyên trách về bảo quản; Quy định về quy trình bảo quản tài liệu trong thư viện. - Về nguồn...

  pdf27 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 16/04/2019 | Lượt xem: 222 | Lượt tải: 0