• Luận văn Bảo hộ sáng chế trong lĩnh vực dược phẩm theo pháp luật Việt NamLuận văn Bảo hộ sáng chế trong lĩnh vực dược phẩm theo pháp luật Việt Nam

  Thứ nhất, kiến nghị sửa đổi Điều 136 (1) Luật SHTT năm 2005 (sửa đổi bổ sung năm 2009). Điều 136 (1) quy định gắn nghĩa vụ sử dụng sáng chế của chủ sở hữu sáng chế với mục đích ―đáp ứng nhu cầu quốc phòng, an ninh, phòng bệnh, chữa bệnh, dinh dưỡng cho nhân dân hoặc các nhu cầu cấp thiết khác của xã hội” bộc lộ một số hạn chế nhất định như việ...

  pdf30 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 16/04/2019 | Lượt xem: 363 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Bảo đảm thực thi quyền lợi của người tiêu dùng, qua thực tiễn tỉnh Thừa Thiên HuếLuận văn Bảo đảm thực thi quyền lợi của người tiêu dùng, qua thực tiễn tỉnh Thừa Thiên Huế

  Bảo đảm thực thi quyền của người tiêu dùng là vấn đề đã, đang và sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của toàn xã hội trong thời gian sắp tới. Với hệ thống pháp luật hiện hành mà trung tâm là Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010, quyền lợi của người tiêu dùng đã cơ bản được bảo vệ. Tuy nhiên, tại khắp các địa phương trên cả nước trong đó có...

  pdf24 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 16/04/2019 | Lượt xem: 235 | Lượt tải: 0

 • Luận án Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở huyện Gio Linh, tỉnh Quảng TrịLuận án Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

  Lý luận và thực tiễn đã chứng minh, việc nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC chính quyền cấp xã là nhân tố then chốt trong xây dựng hệ thống chính quyền vững mạnh. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy "Cấp xã là gần gũi dân nhất, là nền tảng của hành chính. Cấp xã làm được việc thì mọi công việc đều xong xuôi [14; tr 35]". Do đó, vấn đề nâng cao chất lượng...

  pdf115 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 16/04/2019 | Lượt xem: 255 | Lượt tải: 3

 • Luận án Hoạt động marketing trong thư viện công cộng Việt NamLuận án Hoạt động marketing trong thư viện công cộng Việt Nam

  Thư viện Quốc gia Việt Nam: Hợp tác với các thư viện cùng khối ngành hay khu vực để nghiên cứu về chính sách marketing; lập kế hoạch, chiến lược marketing và đào tạo, hội thảo, tập huấn về marketing thư viện. Chia sẻ sản phẩm với các TVCC cấp dưới. Các thư viện công cộng khác:Mời chuyên gia marketing đến giảng dạy, tập huấn, đào tạo ngắn hạn về...

  pdf27 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 16/04/2019 | Lượt xem: 251 | Lượt tải: 0

 • Luận án Nghiên cứu đặc điểm sinh học của cá ngừ vây vàng (Thunnus albacares) trong điều kiện nuôi lồng tại Việt NamLuận án Nghiên cứu đặc điểm sinh học của cá ngừ vây vàng (Thunnus albacares) trong điều kiện nuôi lồng tại Việt Nam

  Thứ nhất, Cần có sự đầu tƣ đúng mức cho công nghệ nuôi cá ngừ: Đề tài KC.06.07/11-15 sử dụng lồng nuôi có đƣờng kính 16m là chƣa đạt yêu cầu đối với cá ngừ đại dƣơng. Cần có sự đầu tƣ về lồng nuôi đạt kích cỡ lồng đạt đạt đƣờng kính từ 30m trở lên để có thể đủ không gian cho cá nuôi. Ngoài ra, hệ thống trang thiết bị phục vụ mô hình nuôi cũng c...

  pdf169 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 16/04/2019 | Lượt xem: 545 | Lượt tải: 0

 • Luận án Tác động của rủi ro thanh khoản đến hiệu quả hoạt động kinh doanh ngân hàng: Nghiên cứu trường hợp các quốc gia Đông Nam ÁLuận án Tác động của rủi ro thanh khoản đến hiệu quả hoạt động kinh doanh ngân hàng: Nghiên cứu trường hợp các quốc gia Đông Nam Á

  Nghiên cứu lần lượt sử dụng các phương pháp OLS, FEM, REM, SGMM áp dụng dữ liệu bảng của 171 NHTM từ 9 quốc gia Đông Nam Á trong giai đoạn 2004 - 2016 từ nguồn dữ liệu Bankscope và Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB). Luận án đã đạt được những kết quả cụ thể bao gồm: Luận án đã đạt được những kết quả cụ thể bao gồm: Luận án tìm thấy tác động của...

  pdf206 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 16/04/2019 | Lượt xem: 255 | Lượt tải: 0

 • Luận án Thông tin tài chính tác động đến suất sinh lời chứng khoán của các công ty niêm yết tại thị trường chứng khoán Việt NamLuận án Thông tin tài chính tác động đến suất sinh lời chứng khoán của các công ty niêm yết tại thị trường chứng khoán Việt Nam

  Luận án này thực hiện để nghiên cứu thông tin tài chính ảnh hưởng đến suất sinh lời cổ phiếu khi công bố BCTC. Với những kết quả đạt được từ mô hình thực nghiệm, về mặt học thuật, luận án mang mang lại đóng góp mới trên cơ sở bổ sung vào khoảng trống nghiên cứu thông qua cung cấp bằng chứng thực nghiệm về tác động của thời gian công bố BCTC và ...

  pdf291 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 16/04/2019 | Lượt xem: 229 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Mở rộng thị trường thanh long Việt Nam sang châu âu giai đoạn 2011 - 2020Đề tài Mở rộng thị trường thanh long Việt Nam sang châu âu giai đoạn 2011 - 2020

  Công trình nghiên cứu về Mở rộng thị trường xuất khẩu thanh long Việt Nam sang châu Âu đã mang lại cái nhìn bao quát về hoạt động xuất khẩu thanh long Việt Nam:thực trạng,những khó khăn,tồn tại,hướng đi trong thời gian tới,qua đó giúp mọi người nắm bắt được tầm quan trọng của thị trường châu Âu đối với thanh long Việt Nam.Hơn nữa công trình nghiên ...

  docx19 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 1014 | Lượt tải: 5

 • Tiểu luận Sự phát triển của nhà cao tầng ở đô thị hiện đại trên địa bàn TP.HCMTiểu luận Sự phát triển của nhà cao tầng ở đô thị hiện đại trên địa bàn TP.HCM

  Cần khẳng định nhà cao tầng có mối liên hệ tương hỗ và đóng góp mật thiết cho việc phát triển các đô thị bền vững. Mô hình đô thị tập trung cùng với những giải pháp qui hoạch và phương thức quản lý phù hợp sẽ là cơ sở cho cho nhà cao tầng đóng góp cho việc phát triển bền vững Chính quá trình chuyển đổi và phát triển bên trong đô thị nén là điều ki...

  docx8 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 622 | Lượt tải: 4

 • Đề tài Đo lường rủi ro: ưa thích rủi ro không ưu đãi về thời gianĐề tài Đo lường rủi ro: ưa thích rủi ro không ưu đãi về thời gian

  Nghiên cứu trên cho thấy vai trò rất quan trọng về thái độ thiên vị của một người trước sự lựa chọn được đưa ra, cho thấy sự mâu thuẩn đó rõ ràng qua các yếu tố rũi ro và thời gian. Nghiên cứu sự ưa thích hay sở thích (preference) của con người và vấn đề trung tâm của kinh tế học. Con người ưa thích gì và như thế nào có tính quyết định đến các kết ...

  docx29 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 910 | Lượt tải: 0