• Khóa luận Phát triển hệ thống học tập trực tuyến với CMS nguồn mở EfrontKhóa luận Phát triển hệ thống học tập trực tuyến với CMS nguồn mở Efront

  Với mong muốn hệ thống ACeLS – eFront ngày càng hoàn thiện và phát triển mạnh hơn nữa, em xin đƣa ra một số hƣớng phát triển để những ai quan tâm có thể dễ dàng phát triển, bổ sung cho đề tài nghiên cứu: - Hệ thống có thể đƣợc phát triển lên thành một LCMS (Learning Content Management System) - Hệ thống có thể đƣợc nâng cấp lên phiên bản mới (...

  pdf139 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 791 | Lượt tải: 2

 • Khóa luận Phát triển hệ thống hỗ trợ học tập trực tuyến với CMS mã nguồn mở DrupalKhóa luận Phát triển hệ thống hỗ trợ học tập trực tuyến với CMS mã nguồn mở Drupal

  Với mong muốn hệ thống ACeLS – Drupal ngày càng hoàn thiện và phát triển mạnh hơn để trở thành một LMS thật sự, em xin đưa ra một số hướng phát triển để những ai quan tâm có thể dễ dàng phát triển, bổ sung cho đề tài nghiên cứu:  Hệ thống có thể được phát triển lên thành một LCMS (Learning Content Management System).  Hệ thống có thể được nân...

  pdf151 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 633 | Lượt tải: 1

 • Luận văn Phát hiện và định vị sự thay đổi của đối tượng trong dãy ảnh liên tiếpLuận văn Phát hiện và định vị sự thay đổi của đối tượng trong dãy ảnh liên tiếp

  Ứng dụng trong đề tài: Tại bước ước lượng các tham số (phần 3.1) ta chỉ cần phân tập hợp các chênh lệch mức xám thành 2 lớp : “động” và “tĩnh”. Ta cải tiến thuật toán trên để thời gian phân lớp được nhanh hơn. Ban đầu sắp xếp các chênh lệch mức xám |d(n)| tăng dần và chọn một ngưỡng (no, |do|) là ranh giới của hai lớp. Bước tiếp theo ta viết h...

  pdf44 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 511 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Ngôn ngữ lập trình pythonĐề tài Ngôn ngữ lập trình python

   Module và gói  Các module chuẩn: sys (system) , math (mathematics) , re (regular expressions)  Load module sử dụng từ khóa import  Bạn có thể tự viết module, lưu với tên .py

  pdf20 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 1248 | Lượt tải: 2

 • Đề tài MathematicaĐề tài Mathematica

  V/ Lập trình đơn giản hỗ trợ môn phương pháp tính 1/ Muốn lặp lại các công việc “việc 1, việc 2, , việc k” n lần ta dùng lệnh Do như sau Do[việc 1;việc 2; ; việc k, {n}] 2/ Chừng nào biểu thức lôgic “bt” còn có giá trị đúng thì ta còn thực hiện lặp lại các công việc “việc 1, việc 2, , việc k” . Khi đó ta sẽ dùng lệnh While để lập trình như s...

  pdf18 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 534 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Ngôn ngữ lập trình rubyĐề tài Ngôn ngữ lập trình ruby

  III.1. Ruby vs C/C++ • Code của Ruby không cần khai báo biến, biến trong Ruby sẽ được tự động nhận dạng về kiểu. • Code của Ruby ngắn gọn và dễ hiểu. • Dễ debug lỗi.

  pdf24 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 460 | Lượt tải: 2

 • Đề tài Giới thiệu sơ lược về actionscriptĐề tài Giới thiệu sơ lược về actionscript

  Vòng lặp: Khi ta cần làm đi làm lại 1 thao tác nào đó thì ta dùng vòng lập bắt nó làm thao tác đó cho ta, vì nếu ta không dùng vòng lập ta sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức cho việc đó. • Ví dụ về vòng lập: for(var i=0; i<10; i++) { trace(i); }• >> kết quả là hiện ra các số từ 1 đến 9, vòng lập nay được gọi là vòng for

  pdf26 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 409 | Lượt tải: 2

 • Đề tài Giới thiệu về lập trình matlabĐề tài Giới thiệu về lập trình matlab

  Qua thuộc tính tag của các điều khiển ta sẽ truy xuất đến thuộc tính string của các điều khiển editstr1, editstr2, editstr3 bằng các lệnh get, set. Get(handles.tag_dieu_khien,’ten thuoc tinh’); set(handles.tag_dieu_khien,’ten_thuoc_tinh’,’gia_tri’); và hàm quan trong nữa biến từ string sang số là hàm:str2num và num2str để biến trở lại.

  pdf26 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 399 | Lượt tải: 2

 • Đề tài Hệ điều hành window mobileĐề tài Hệ điều hành window mobile

  PHIÊN BẢN MỚI NHẤT - Một điểm nổi bật khác của phiên bản 6.5 là dịch vụ MyPhone cho đồng bộ hóa và sao lưu nội dung điện thoại đến trang web dịch vụ. - Windows Mobile 6 còn được trang bi nhiều tính năng thông minh khác - Windows Mobile 6.5 chắc chắn sẽ làm thỏa lòng mong đợi của dân handheld, và hi vọng người dùng sẽ cảm nhận được những tiện ...

  pdf30 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 516 | Lượt tải: 2

 • Đề tài Hệ Điều Hành SymbianĐề tài Hệ Điều Hành Symbian

  13. Tương lai Symbian  Mặc dù đang chiếm thị phần về OS cao nhất trong các Mobile OS (khoảng 60-70%), nhưng nhiều chuyên gia về Mobile trên thế giới cho rằng thế mạnh nhất, thị phần mạnh nhất của Mobile OS sẽ thuộc về MobiLinux trong những năm tới.  Hãng Symbian đã và đang đẩy mạnh những bước cải tiến về mặt công nghệ, tích hợp hầu hết các...

  pdf55 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 517 | Lượt tải: 1