• Luận văn Xây dựng công cụ sinh dữ liệu thử tự động cho chương trình javaLuận văn Xây dựng công cụ sinh dữ liệu thử tự động cho chương trình java

  Qua đề tài “Xâ y dựng công cụ sinh dữ liệu thử tự động cho chương trình Java”, tôi đã tìm hiểu, nghiên cứu được một số kết quả sau: Thứ nhất, tìm hiểu về cách xây dựng và hoạt động của và phương pháp sinh dữ liệu kiểm thử tự động cho ngôn ngữ Java c ng như nghi n cứu về các thách thức hiện nay. Thứ hai, đề xuất và cài đ t giải pháp tối ưu tro...

  pdf25 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 19/04/2019 | Lượt xem: 519 | Lượt tải: 0

 • Ứng dụng hình học tính toán để xác định một miền chứa điểm cho trướcỨng dụng hình học tính toán để xác định một miền chứa điểm cho trước

  Trong quá trình thực hiện đề tài, chúng tôi đã tiếp nhận được những kiến thức mới về hình học t nh toán, phương pháp ph n hoạch đồ thị thành bản đồ hình thang và cấu trúc dữ liệu để lưu trữ bản đồ hình thang phục vụ cho bài toán đặt ra. Chúng tôi đã thực hiện nghi n cứu t ng quan về hình học t nh toán; nghi n cứu các kỹ thuật của hình học t nh...

  pdf27 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 19/04/2019 | Lượt xem: 348 | Lượt tải: 1

 • Luận văn Nghiên cứu một số thuật toán lấy cảm hứng từ tự nhiên và ứng dụng vào bài toán tối ưu nỗ lực, chi phí phát triển phần mềmLuận văn Nghiên cứu một số thuật toán lấy cảm hứng từ tự nhiên và ứng dụng vào bài toán tối ưu nỗ lực, chi phí phát triển phần mềm

  Nghiên cứu này đã đạt được những kết quả như sau: - Đề xuất một phương pháp phân loại mới cho các thuật toán lấy cảm hứng từ tự nhiên và khảo sát tổng quan các thuật toán hiện có cho mỗi nguồn cảm hứng. Kết quả này sẽ mở ra một hướng nghiên cứu mới cho việc tiếp tục đề xuất các thuật toán tối ưu mới dựa trên tư tưở...

  pdf30 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 19/04/2019 | Lượt xem: 256 | Lượt tải: 1

 • Dự án kĩ năng mềm 2017 thiết bị thông minh giám sát & theo giõiDự án kĩ năng mềm 2017 thiết bị thông minh giám sát & theo giõi

  Với thời đại hiện nay công nghệ đang dần hiện đại hơn bao giờ hết , cùng đó trước khi nghĩ ra ý tưởng tụi em cũng đã tính đến độ khả thi của dự án mà mìn thực hiện và tin rằng đây không phải là một thiết bị quá xa vời mà hoàn toàn có thể thực hiện được và đưa vào sản xuất kinh doanh : Nói như vậy vì tụi em đã dựa vào những sản phẩm tương tự ,về mộ...

  docx11 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 19/04/2019 | Lượt xem: 476 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Lập trình game trên thiết bị di độngKhóa luận Lập trình game trên thiết bị di động

  Khóa luận tốt nghiệp đã trình bày về đề tài lập trình trò chơi trên thiết bị di động. Đây là chủ đề mới, là một trong những hƣớng phát triển đem lại nhiều thành quả trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Khóa luận đã đạt đƣợc một số kết quả nhƣ sau:  Trình bày được kiến trúc cơ bản và nguyên lý hoạt động của các bộ phận trên thiết bị di động.  ...

  pdf56 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 19/04/2019 | Lượt xem: 362 | Lượt tải: 1

 • Đề án Đào tạo nhân lực công nghệ thông tin trình độ đại học áp dụng cơ chế đặc thù trong giai đoạn 2017 - 2020Đề án Đào tạo nhân lực công nghệ thông tin trình độ đại học áp dụng cơ chế đặc thù trong giai đoạn 2017 - 2020

  Các khóa luận về mảng mạng máy tính cần có các phần: - Sơ đồ hệ thống mạng - Mô phỏng hệ thống * Các khóa luận về mảng phương pháp giảng dạy cần có các phần: - Khảo sát thực trạng - Tiến hành thực nghiệm - Đánh giá hiệu quả * Các khóa luận về mảng kiểm thử cần có các phần: - Lý thuyết liên quan; - Phương pháp kiểm thử; - Hệ thống sẽ thực ...

  pdf308 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 19/04/2019 | Lượt xem: 508 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Quản lý hệ thống bán vé máy bay của hãng hàng không vietnam airline sử dụng mô hình CSDL phân tán sql serverĐề tài Quản lý hệ thống bán vé máy bay của hãng hàng không vietnam airline sử dụng mô hình CSDL phân tán sql server

  Chức năng: có 2 loại tìm kiếm • Tìm kiếm thông thường - Theo giờ bay - Theo ngày đi - Theo ngày đến - Theo mã chuyến bay • Tìm kiếm nâng cao - Tìm kiếm theo khoảng thời gian bay. - Tìm kiếm theo khoảng thời gian đi. - Tìm kiếm theo khoảng thời gian đến.

  doc47 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 19/04/2019 | Lượt xem: 374 | Lượt tải: 2

 • Luận án Xây dựng môi trường xử lý tiếng Êđê ứng dụng trong dạy và học tiếng Ê ĐêLuận án Xây dựng môi trường xử lý tiếng Êđê ứng dụng trong dạy và học tiếng Ê Đê

  Kết quả đạt được sau đây là chưa được nghiên cứu từ trước đến nay: Định hướng qui trình nghiên cứu trong xử lý tiếng các DTTS ở Việt Nam nói chung và xử lý tiếng Ê Đê nói riêng. Sử dụng Unicode trong STVB tiếng Ê Đê, góp phần ứng dụng STVB tiếng Ê Đê trong môi trường đa ngữ. Chuyển đổi các văn bản tiếng Ê Đê dùng phông chữ riêng sang Unicode, ...

  pdf27 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 19/04/2019 | Lượt xem: 509 | Lượt tải: 0

 • Luận án Nghiên cứu mô hình giám sát trực tuyến cho hệ phân tán quy mô lớnLuận án Nghiên cứu mô hình giám sát trực tuyến cho hệ phân tán quy mô lớn

  1. Nghiên cứu đề xuất mô hình kiến trúc của các đối tượng được giám sát trên LSDS, cho phép đặc tả kiến trúc của nút mạng, lớp mạng, miền quản trị và toàn cục hệ phân tán được giám sát. 2. Đề xuất mô hình hành vi truyền thông cơ bản của các đối tượng trong hệ phân tán dựa trên máy trạng thái hữu hạn truyền thông, qua đó biểu diễn các thông tin...

  pdf27 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 19/04/2019 | Lượt xem: 460 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Một số phương pháp xử lý tri thức không nhất quán trong ontologyLuận văn Một số phương pháp xử lý tri thức không nhất quán trong ontology

  Luận văn Một số phương pháp xử lý tri thức không nhất quán trong ontology Xây dựng phương pháp đồng thuận để xử lý đột mức khái niệm trong quá trình tích hợp ontology. Cấu trúc khái niệm đồng thuận được xác định với danh sách thuộc tính và miền giá trị của các thuộc tính tương ứng

  pdf28 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 19/04/2019 | Lượt xem: 493 | Lượt tải: 0