• Đề tài Tìm hiểu các kỹ thuật kiểm thử phần mềm ứng dụng trong lập trình JavaĐề tài Tìm hiểu các kỹ thuật kiểm thử phần mềm ứng dụng trong lập trình Java

  Những điểm đạt được:  Hiểu được tổng quan về kiểm thử phần mềm: Các khái niệm cơ bản, các phương pháp kiểm thử, các vấn đề liên quan,  Các chiến lược kiểm thử phần mềm:  Kiểm thử hộp đen  Kiểm thử hộp trắng  Kiểm thử hộp xám  Hiểu được cấu trúc JUnit Framework.  Sử dụng JUnit xây dựng kiểm thử trong lập trình java: áp dụng các phươn...

  pdf38 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 1420 | Lượt tải: 2

 • Đề tài Quản lý dự án xây dựng phần mềm quản lý thư viện điện tửĐề tài Quản lý dự án xây dựng phần mềm quản lý thư viện điện tử

  11.2.3. Quản lý hợp đồng và thủ tục thanh lý hợp đồng  Nội dung quản lý hợp đồng • Hợp đồng là văn bản có tính pháp lý cao nhất, do đó những nhà làm hợp đồng phải chịu trách nhiệm pháp lý trong việc lập và quản lý hợp đồng. • Hợp đồng có mối liên quan tới pháp lý, do đó điều quan trọng là những nhà làm hợp đồng phải chịu trách nhiệm pháp lý tr...

  doc68 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 4978 | Lượt tải: 16

 • Đề tài Phân tích thiết kế hướng đối tượngĐề tài Phân tích thiết kế hướng đối tượng

  CHƯƠNG 6: THIẾT KẾ CHI TIẾT BIỂU ĐỒ LỚP Sau khi xác định được các biểu đồ trình tự, biểu đồ cộng tác để tìm ra các phương thức tương ứng được gán cho lớp. Cùng với các biểu đồ khái niệm, biểu đồ cộng tác, biểu đồ hoạt động chúng ta đã thiết kế được chi tiết biểu đồ lớp như sau:

  docx55 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 1175 | Lượt tải: 5

 • Khóa luận Phát triển hệ thống học tập trực tuyến với CMS nguồn mở EfrontKhóa luận Phát triển hệ thống học tập trực tuyến với CMS nguồn mở Efront

  Với mong muốn hệ thống ACeLS – eFront ngày càng hoàn thiện và phát triển mạnh hơn nữa, em xin đƣa ra một số hƣớng phát triển để những ai quan tâm có thể dễ dàng phát triển, bổ sung cho đề tài nghiên cứu: - Hệ thống có thể đƣợc phát triển lên thành một LCMS (Learning Content Management System) - Hệ thống có thể đƣợc nâng cấp lên phiên bản mới (...

  pdf139 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 1079 | Lượt tải: 2

 • Khóa luận Phát triển hệ thống hỗ trợ học tập trực tuyến với CMS mã nguồn mở DrupalKhóa luận Phát triển hệ thống hỗ trợ học tập trực tuyến với CMS mã nguồn mở Drupal

  Với mong muốn hệ thống ACeLS – Drupal ngày càng hoàn thiện và phát triển mạnh hơn để trở thành một LMS thật sự, em xin đưa ra một số hướng phát triển để những ai quan tâm có thể dễ dàng phát triển, bổ sung cho đề tài nghiên cứu:  Hệ thống có thể được phát triển lên thành một LCMS (Learning Content Management System).  Hệ thống có thể được nân...

  pdf151 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 918 | Lượt tải: 1

 • Luận văn Phát hiện và định vị sự thay đổi của đối tượng trong dãy ảnh liên tiếpLuận văn Phát hiện và định vị sự thay đổi của đối tượng trong dãy ảnh liên tiếp

  Ứng dụng trong đề tài: Tại bước ước lượng các tham số (phần 3.1) ta chỉ cần phân tập hợp các chênh lệch mức xám thành 2 lớp : “động” và “tĩnh”. Ta cải tiến thuật toán trên để thời gian phân lớp được nhanh hơn. Ban đầu sắp xếp các chênh lệch mức xám |d(n)| tăng dần và chọn một ngưỡng (no, |do|) là ranh giới của hai lớp. Bước tiếp theo ta viết h...

  pdf44 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 839 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Ngôn ngữ lập trình pythonĐề tài Ngôn ngữ lập trình python

   Module và gói  Các module chuẩn: sys (system) , math (mathematics) , re (regular expressions)  Load module sử dụng từ khóa import  Bạn có thể tự viết module, lưu với tên .py

  pdf20 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 3237 | Lượt tải: 2

 • Đề tài MathematicaĐề tài Mathematica

  V/ Lập trình đơn giản hỗ trợ môn phương pháp tính 1/ Muốn lặp lại các công việc “việc 1, việc 2, , việc k” n lần ta dùng lệnh Do như sau Do[việc 1;việc 2; ; việc k, {n}] 2/ Chừng nào biểu thức lôgic “bt” còn có giá trị đúng thì ta còn thực hiện lặp lại các công việc “việc 1, việc 2, , việc k” . Khi đó ta sẽ dùng lệnh While để lập trình như s...

  pdf18 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 934 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Ngôn ngữ lập trình rubyĐề tài Ngôn ngữ lập trình ruby

  III.1. Ruby vs C/C++ • Code của Ruby không cần khai báo biến, biến trong Ruby sẽ được tự động nhận dạng về kiểu. • Code của Ruby ngắn gọn và dễ hiểu. • Dễ debug lỗi.

  pdf24 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 976 | Lượt tải: 2

 • Đề tài Giới thiệu sơ lược về actionscriptĐề tài Giới thiệu sơ lược về actionscript

  Vòng lặp: Khi ta cần làm đi làm lại 1 thao tác nào đó thì ta dùng vòng lập bắt nó làm thao tác đó cho ta, vì nếu ta không dùng vòng lập ta sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức cho việc đó. • Ví dụ về vòng lập: for(var i=0; i<10; i++) { trace(i); }• >> kết quả là hiện ra các số từ 1 đến 9, vòng lập nay được gọi là vòng for

  pdf26 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 756 | Lượt tải: 2