• Đề tài Giới thiệu về lập trình matlabĐề tài Giới thiệu về lập trình matlab

  Qua thuộc tính tag của các điều khiển ta sẽ truy xuất đến thuộc tính string của các điều khiển editstr1, editstr2, editstr3 bằng các lệnh get, set. Get(handles.tag_dieu_khien,’ten thuoc tinh’); set(handles.tag_dieu_khien,’ten_thuoc_tinh’,’gia_tri’); và hàm quan trong nữa biến từ string sang số là hàm:str2num và num2str để biến trở lại.

  pdf26 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 690 | Lượt tải: 2

 • Đề tài Hệ điều hành window mobileĐề tài Hệ điều hành window mobile

  PHIÊN BẢN MỚI NHẤT - Một điểm nổi bật khác của phiên bản 6.5 là dịch vụ MyPhone cho đồng bộ hóa và sao lưu nội dung điện thoại đến trang web dịch vụ. - Windows Mobile 6 còn được trang bi nhiều tính năng thông minh khác - Windows Mobile 6.5 chắc chắn sẽ làm thỏa lòng mong đợi của dân handheld, và hi vọng người dùng sẽ cảm nhận được những tiện ...

  pdf30 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 785 | Lượt tải: 2

 • Đề tài Hệ Điều Hành SymbianĐề tài Hệ Điều Hành Symbian

  13. Tương lai Symbian  Mặc dù đang chiếm thị phần về OS cao nhất trong các Mobile OS (khoảng 60-70%), nhưng nhiều chuyên gia về Mobile trên thế giới cho rằng thế mạnh nhất, thị phần mạnh nhất của Mobile OS sẽ thuộc về MobiLinux trong những năm tới.  Hãng Symbian đã và đang đẩy mạnh những bước cải tiến về mặt công nghệ, tích hợp hầu hết các...

  pdf55 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 861 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Ngôn ngữ lập trình CSSĐề tài Ngôn ngữ lập trình CSS

  CÁC THUỘC TÍNH CỦA FONT CHỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA FONT CHỮ CHO VĂN BẢN 1. Đặt font cho đoạn văn bản. Để đặt một loại font chữ nào đó cho đoạn văn bản thì chúng ta sẽ sử dụng thuộc tính font-family: p { font-family: Arial, Tahoma, Verdana, sans-serif; } VD8: 2. Đặt đoạn văn bản sử dụng font nhãn caption. p.caption { font: caption; } VD9: 3. Đặt...

  pdf13 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 640 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Thuyết trình tổng quan foxproĐề tài Thuyết trình tổng quan foxpro

  Các ưu/nhược điểm khi sử dụng foxpro  Ứng dụng biên dịch bởi VFP có thể chạy trong Windows mà không cần cài đặt ( install), tuy nhiên phải chứa các file thư viện hỗ trợ lúc chạy (run time support library) tùy theo version của VFP và Windows.  Là một hệ biên dịch (compiled), do đó cho phép lập trình viên mềm dẻo trong xử lý mã : chương trình...

  pdf10 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 1076 | Lượt tải: 0

 • Bài thuyết trình môn ngôn ngữ lập trình - chủ đề: AJAXBài thuyết trình môn ngôn ngữ lập trình - chủ đề: AJAX

  Hạn chế của Ajax: Các trang web động không được ghi vào bộ lưu lịch sử lướt web của trình duyệt->nút mất tác dụng->giải pháp khắc phục?!. Người dùng có trình duyệt không hỗ trợ Ajax, JavaScript hay đối tượng XMLHttp được yêu cầu=>Ko sử dụng được Ajax. Công nghệ mới có thể mở ra cách thức tấn công mới!?

  pdf36 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 961 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Giới thiệu ngôn ngữ & hàm trong PerlĐề tài Giới thiệu ngôn ngữ & hàm trong Perl

  III.6. Một số hàm cơ bản:  Trong PERL có rất nhiều hàm chuẩn.  Một số hàm thường gặp như: print, chop, chomp, int, oct, ord, .  Trong phần mảng thường dùng các hàm: grep, splice, shift, unshift, push, hay trong phần tệp hay sử dụng các hàm như: open, close, split, .

  pdf35 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 1057 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Cách khai báo biến, xử lý chuỗi và mảng trong PHPĐề tài Cách khai báo biến, xử lý chuỗi và mảng trong PHP

  Mảng một chiều Để khai báo mảng một chiều ta có thể sử dụng cú pháp: $name = array(); //mảng động $name = array(5); //mảng có 5 phần tử $name = array(1,2,3,4,5,6); Để truy cập vào phần tử của mảng, ta sử dụng chỉ mục của phần tử: $name[0] = 1; $name[2] = 10;

  pdf30 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 711 | Lượt tải: 2

 • Đề tài Tổng quan về lập trình hướng đối tượngĐề tài Tổng quan về lập trình hướng đối tượng

  Ứng dụng OOP  Để phát triển phần mềm trong nhìêu lĩnh vực khác nhau Vd: hệ điều hành Windows  Lĩnh vực ứng dụng chính của kỹ thuật lập trình hướng đối tượng bao gồm:  Hệ thống làm việc thời gian thực, csdl hướng đối tượng, hệ siêu văn bản, multimedia, trí tuệ nhân tạo, lập trình song song và mạng nơron

  pdf21 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 1076 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Sơ lược về XMLĐề tài Sơ lược về XML

  Ứng dụng XML • Ứng dụng XML mang ý nghĩa cho biết tập con các thẻ hay tập con XML hoạt động trong riêng một lĩnh vực nào đó. • CML : Ngôn ngữ định dạng hoá học • MathML: Ngôn ngữ định dạng toán học • CDF: Khuôn dạng định nghĩa kênh (Channel Definition Format)

  pdf29 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 962 | Lượt tải: 0