• Đề tài Ngôn ngữ lập trình CSSĐề tài Ngôn ngữ lập trình CSS

  CÁC THUỘC TÍNH CỦA FONT CHỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA FONT CHỮ CHO VĂN BẢN 1. Đặt font cho đoạn văn bản. Để đặt một loại font chữ nào đó cho đoạn văn bản thì chúng ta sẽ sử dụng thuộc tính font-family: p { font-family: Arial, Tahoma, Verdana, sans-serif; } VD8: 2. Đặt đoạn văn bản sử dụng font nhãn caption. p.caption { font: caption; } VD9: 3. Đặt...

  pdf13 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 380 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Thuyết trình tổng quan foxproĐề tài Thuyết trình tổng quan foxpro

  Các ưu/nhược điểm khi sử dụng foxpro  Ứng dụng biên dịch bởi VFP có thể chạy trong Windows mà không cần cài đặt ( install), tuy nhiên phải chứa các file thư viện hỗ trợ lúc chạy (run time support library) tùy theo version của VFP và Windows.  Là một hệ biên dịch (compiled), do đó cho phép lập trình viên mềm dẻo trong xử lý mã : chương trình...

  pdf10 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 667 | Lượt tải: 0

 • Bài thuyết trình môn ngôn ngữ lập trình - chủ đề: AJAXBài thuyết trình môn ngôn ngữ lập trình - chủ đề: AJAX

  Hạn chế của Ajax: Các trang web động không được ghi vào bộ lưu lịch sử lướt web của trình duyệt->nút mất tác dụng->giải pháp khắc phục?!. Người dùng có trình duyệt không hỗ trợ Ajax, JavaScript hay đối tượng XMLHttp được yêu cầu=>Ko sử dụng được Ajax. Công nghệ mới có thể mở ra cách thức tấn công mới!?

  pdf36 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 574 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Giới thiệu ngôn ngữ & hàm trong PerlĐề tài Giới thiệu ngôn ngữ & hàm trong Perl

  III.6. Một số hàm cơ bản:  Trong PERL có rất nhiều hàm chuẩn.  Một số hàm thường gặp như: print, chop, chomp, int, oct, ord, .  Trong phần mảng thường dùng các hàm: grep, splice, shift, unshift, push, hay trong phần tệp hay sử dụng các hàm như: open, close, split, .

  pdf35 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 660 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Cách khai báo biến, xử lý chuỗi và mảng trong PHPĐề tài Cách khai báo biến, xử lý chuỗi và mảng trong PHP

  Mảng một chiều Để khai báo mảng một chiều ta có thể sử dụng cú pháp: $name = array(); //mảng động $name = array(5); //mảng có 5 phần tử $name = array(1,2,3,4,5,6); Để truy cập vào phần tử của mảng, ta sử dụng chỉ mục của phần tử: $name[0] = 1; $name[2] = 10;

  pdf30 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 435 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Tổng quan về lập trình hướng đối tượngĐề tài Tổng quan về lập trình hướng đối tượng

  Ứng dụng OOP  Để phát triển phần mềm trong nhìêu lĩnh vực khác nhau Vd: hệ điều hành Windows  Lĩnh vực ứng dụng chính của kỹ thuật lập trình hướng đối tượng bao gồm:  Hệ thống làm việc thời gian thực, csdl hướng đối tượng, hệ siêu văn bản, multimedia, trí tuệ nhân tạo, lập trình song song và mạng nơron

  pdf21 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 524 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Sơ lược về XMLĐề tài Sơ lược về XML

  Ứng dụng XML • Ứng dụng XML mang ý nghĩa cho biết tập con các thẻ hay tập con XML hoạt động trong riêng một lĩnh vực nào đó. • CML : Ngôn ngữ định dạng hoá học • MathML: Ngôn ngữ định dạng toán học • CDF: Khuôn dạng định nghĩa kênh (Channel Definition Format)

  pdf29 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 611 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Cơ bản về javaĐề tài Cơ bản về java

  ĐỊNH DẠNG NHẬP  Cú pháp: Scanner input = new canner(System.in);  Input là một đối tượng của lớp Scanner và, System.in là một đối tượng dòng đầu vào.  Lớp Scanner thuộc gói java.util VD: Scanner s=new Scanner(System.in); byte byteValue=s.nextByte(); int intValue=s.nextInt(); System.out.println(“Nhap gia tri bien:”); System.out.println(b...

  pdf29 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 550 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Nghiên cứu chuẩn ISO/IEC 9126 trong đánh giá chất lượng phần mềmĐề tài Nghiên cứu chuẩn ISO/IEC 9126 trong đánh giá chất lượng phần mềm

  Bản báo cáo thực hiện vấn đề “Nghiên cứu chuẩn ISO/IEC 9126 trong việc đánh giá chất lượng sản phẩm phần mềm”. Sau một thời gian nghiên cứu, nhóm chúng em đã thu được những kết quả sau: - Chất lượng sản phẩm phần mềm, tiêu chí đánh giá của các doanh nghiệp trong nước - Nội dung của tiêu chuẩn ISO/IEC 9126 - Mô hình đánh giá chất lượng sản phầm...

  pdf29 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 677 | Lượt tải: 1

 • Khóa luận Phát triên ACeLS hướng đến một hệ E-Learning thích nghi trên nền Moodle 2.x (Phân hệ 21)Khóa luận Phát triên ACeLS hướng đến một hệ E-Learning thích nghi trên nền Moodle 2.x (Phân hệ 21)

  Thông qua quá trình làm khóa luận tốt nghiệp, chúng em đã phần nào nâng cao tinh thần trách nhiệm và những kỹ năng c n thiết sót, cụ thể như: kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng tự nghiên cứu nhất là tài liệu bằng tiếng nh, kĩ năng tổng hợp, phân tích và đăng giá v.v. và kỹ năng chuyên môn như kỹ năng lập trình web với php, kỹ năng áp dụng phương ph...

  pdf123 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 455 | Lượt tải: 1