• Luận văn Phân lớp dữ liệu bằng cây quyết định mờ dựa trên đại số gia tửLuận văn Phân lớp dữ liệu bằng cây quyết định mờ dựa trên đại số gia tử

  Luận án tập trung nghiên cứu, phân tích và đánh giá các ưu nhược điểm của các kết quả đã được nghiên cứu cho việc học phân lớp bằng cây quyết định. Kết quả chính của luận án là nghiên cứu, đề xuất mô hình và các phương pháp cho việc học cây quyết định nhằm thu được cây kết quả đạt hiệu quả cao cho quá trình phân lớp và đơn giản, dễ hiểu đối với...

  pdf120 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 19/04/2019 | Lượt xem: 423 | Lượt tải: 1

 • Luận văn Sử dụng ngôn ngữ trục trong dịch đa ngữLuận văn Sử dụng ngôn ngữ trục trong dịch đa ngữ

  Luận án kế thừa các kết quả xử lý câu đầu vào tiếng Việt (tách từ, gán nhãn từ loại, phân tích cú pháp) có độ chính xác như sau: hệ tách từ tiếng Việt độ chính xác 97%, hệ gán nhãn từ loại độ chính xác 93%, hệ phân tích cụm từ tiếng Việt độ chính xác 81% và hệ phân tích cú pháp tiếng Việt độ chính xác 78%. - Kết quả dịch của EnCoVie phụ thuộc ...

  pdf27 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 19/04/2019 | Lượt xem: 368 | Lượt tải: 1

 • Nghiên cứu phương pháp mô hình hóa mặt cong tham số từ mặt lướiNghiên cứu phương pháp mô hình hóa mặt cong tham số từ mặt lưới

  Thông qua tìm hiểu các mô hình hình học mô tả bề mặt của đối tượng 3D và các nghiên cứu liên quan đến tái tạo mặt cong từ mô hình lưới, luận án có những đóng góp chính như sau: - Đề xuất giải thuật hiệu chỉnh lưới tam giác trên cơ sở đảo cạnh Delaunay và ý tưởng tạo lưới chất lượng của Ruppert. Lưới sau khi hiệu chỉnh có chất lượng tốt hơn lướ...

  pdf27 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 19/04/2019 | Lượt xem: 524 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Áp dụng enterprise architecture xây dựng khung kiến trúc bảo đảm an toàn thông tin cho các tổ chức, doanh nghiệp tại Việt NamLuận văn Áp dụng enterprise architecture xây dựng khung kiến trúc bảo đảm an toàn thông tin cho các tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam

  Khung kiến trúc bảo đảm an toàn thông tin được xây dựng dựa trên mô hình ITI-GAF là một mô hình đơn giản, dễ áp dụng có thể thể thích hợp cho mọi cấp độ của tổ chức khác nhau bằng việc phân tích, xem xét các khía cạnh của hệ thống bảo đảm an toàn thông tin của tổ chức, doanh nghiệp dưới 03 góc độ về nguồn lực, thể chế và hoạt động. Các thành ph...

  pdf80 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 16/04/2019 | Lượt xem: 476 | Lượt tải: 1

 • Khóa luận Xây dựng phần mềm vui học lập trình pascalKhóa luận Xây dựng phần mềm vui học lập trình pascal

  Sau sáu tháng tìm hiểu, nghiên cứu và xây dựng, chúng em đã xây dựng đƣợc một phần mềm trò chơi “VUI HỌC PASCAL” giúp cho ngƣời chơi có thể tự học, tự ôn luyện ngôn ngữ lập trình Pascal. Phần mềm này đƣợc xây dựng trên công nghệ Flash với ActionScript đã đạt đƣợc những kết quả sau - Xây dựng đƣợc phần mềm tƣơng đối hoàn chỉnh cho phép ngƣời chơ...

  pdf91 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 1231 | Lượt tải: 6

 • Khóa luận Xây dựng phần mềm trò chơi hỗ trợ học lập trình pascalKhóa luận Xây dựng phần mềm trò chơi hỗ trợ học lập trình pascal

   Sơ lược về nội dung chương trình Pascal Chương trình, chuẩn kiến thức và nội dung môn Tin học lớp 11 được xây dựng dựa trên yêu cầu, mục tiêu môn Tin học ở cấp Trung học phổ thông 1. Mục tiêu chung của Tin học 11: - Kiến thức: trang bị cho học sinh một số khái niệm cơ bản về lập trình và ngôn ngữ lập trình bậc cao. - Kĩ năng: giải được một ...

  pdf121 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 928 | Lượt tải: 2

 • Đồ án Xây dựng module Chat4group (trao đổi trực tuyến) cho CMS mã nguồn mở moodleĐồ án Xây dựng module Chat4group (trao đổi trực tuyến) cho CMS mã nguồn mở moodle

  E-Learning đang dần trở nên phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới, kể cả ở Việt Nam. Nhiều nơi tại Việt Nam đã triển khai hình thức học tập qua mạng và đã mang lại những kết quả rất khả quan và tích cực. Ngày nay, phương pháp dạy học tích cực được các trường và thầy cô chú ý và bắt đầu áp dụng. Trong phương pháp mới này thì học sinh là trung tâm. ...

  pdf65 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 1247 | Lượt tải: 3

 • Đồ án Xây dựng hệ thống giáo trình tương tác hỗ trợ học tập môn tin học lớp 11Đồ án Xây dựng hệ thống giáo trình tương tác hỗ trợ học tập môn tin học lớp 11

  KÊT LUẬN 1. Thuân lợi Giảng viên hướng dẫn rất nhiệt tình, tậm tâm, theo sát và điều chỉnh kịp thời những lỗi phát sinh trong việc thực hiện đề tài. Được trang bị đầy đủ kiến thức về các môn Lý luận và phương pháp dạy học, cộng với việc được giới thiệu các công nghệ mới nhất trong bộ môn Công nghệ dạy học, nên việc thiết kế nội dung và áp dụn...

  pdf85 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 1226 | Lượt tải: 3

 • Đề tài Xây dựng chế độ dinh dưỡng tại trường mầm non bằng logic mờ kết hợp mạng neural và máy họcĐề tài Xây dựng chế độ dinh dưỡng tại trường mầm non bằng logic mờ kết hợp mạng neural và máy học

  4.2 ĐÁNH GIÁ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 4.2.1 Tự đánh giá: Ưu điểm: - Giải quyết trong AI, kết hợp hệ mờ, neural và máy học - Các bữa ăn được chọn sắp xếp đã đảm bảo được về giá thành, không có các món kỵ nhau trong bữa, có độ dùng lại thấp - Chương trình có khả năng sao lưu và khôi phục dữ liệu, nên ta có thể khôi phục lại dữ liệu và sử dụng lại c...

  pdf101 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 1129 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Xácc định mặt người dựa vào thành phần khuôn mặt và logic mờĐề tài Xácc định mặt người dựa vào thành phần khuôn mặt và logic mờ

  Hệ thống này có thể được hoàn thiện hơn dựa vào mô hình da người tổng quát hóa hơn thông qua nghiên cứu của các nhà nhân trắc học. Bên cạnh đó hệ thống viết bằng ngôn ngữ Java có thể chạy trên mọi môi trường hệ điều hành cũng như những môi trường điện thoại di động, camera. Hệ thống có thể kết hợp với những công trình ngiên cứu khác như nhận dạ...

  pdf44 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 1237 | Lượt tải: 3