• Luận văn Nghiên cứu chiết tách, xác định thành phần hóa học trong một số dịch chiết của lá và nhân quả bàngLuận văn Nghiên cứu chiết tách, xác định thành phần hóa học trong một số dịch chiết của lá và nhân quả bàng

  Quá trình nghiên cứu thực hiện đề tài đã thu được một số kết quả như sau: 1. Đã xác định các thông số hóa lý của nguyên liệu: - Bột lá bàng khô có độ ẩm trung bình: 5,393 %; hàm lượng tro trung bình:10,591%. - Bột nhân quả bàng khô có độ ẩm trung bình: 6,723%; hàm lượng tro trung bình: 3,697%. - Hàm lượng kim loại Pb, Cu, Zn, Hg trong lá và ...

  pdf26 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 19/04/2019 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Các đặc trưng của nửa vành zerosumfree và ứng dụngLuận văn Các đặc trưng của nửa vành zerosumfree và ứng dụng

  Trong luận văn này, dựa vào các tài liệu tham khảo, tôi đã tìm hiểu, tổng hợp và từ đó trình bày lại các vấn đề như sau: Trong chương I, tôi đã trình bày lại một số kiến thức cơ sở trong lý thuyết nửa vành và nửa môđun để chuẩn bị cho nội dung nghiên cứu của chương sau. Ở chương II, dựa trên các tài liệu tham khảo, chủ yếu là [3], [4], [12], ...

  pdf26 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 19/04/2019 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Hệ động lực học dạng phương trình sai phân bậc nhấtHệ động lực học dạng phương trình sai phân bậc nhất

  Luận văn đã đạt được các kết quả sau: Luận văn đã trình bày sơ lược về phương trình sai phân bậc nhất, các khái niệm cơ bản của phương trình sai phân. Luận văn tìm hiểu về điểm cân bằng trong hệ động lực học, cách tìm điểm cân bằng cũng như nêu phương pháp để xét tính ổn định của các điểm đó. Luận văn cho ta một số kiến thức cơ sở về phương t...

  pdf26 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 19/04/2019 | Lượt xem: 29 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Nghiên cứu chiết tách, xác định thành phần hóa học trong một số dịch chiết của lá và hạt cây chùm ngâyLuận văn Nghiên cứu chiết tách, xác định thành phần hóa học trong một số dịch chiết của lá và hạt cây chùm ngây

  Định danh được tổng cộng 34 cấu tử, trong đó dịch chiết bột lá định danh được 25 cấu tử, dịch chiết bột hạt định danh được 10 cấu tử, có 1 cấu tử được xác định cả trong bột lá và bột hạt chùm ngây. 1.4. Xác định được hoạt tính kháng khuẩn đối với 2 chủng vi khuẩn Bacillus subtilis và Escherichia coli của các dịch chiết: + Dịch chiết bột lá chù...

  pdf26 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 19/04/2019 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Ứng dụng của cực trị vào việc giải các bài toán phổ thôngLuận văn Ứng dụng của cực trị vào việc giải các bài toán phổ thông

  Đề tài ñã trình bày ñược khái niệm về cực trị (tự do) và cực trị (có ñiều kiện), các ñịnh lý về ñiều kiện cần, ñiều kiện ñủ ñể hàm có cực trị, sử dụng phương pháp nhân tử Lagrange (ñối với hàm nhiều biến) ñể : - Khảo sát cực trị ñịa phương của hàm hai biến. - Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm hai biến trên một miền D xác ñịnh. ...

  pdf13 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 19/04/2019 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Các hàm số học: lý thuyết và ứng dụngLuận văn Các hàm số học: lý thuyết và ứng dụng

  Áp dụng lý thuyết ñể ñưa ra lời giải hoàn chỉnh cho một số bài toán có liên quan. Các bài toán này ñược chúng tôi sưu tầm từ các tài liệu khác nhau ở trong và ngoài nước (hầu hết là các bài toán chưa có sẳn lời giải, hoặc chỉ có hướng dẫn ngắn gọn). Trong luận văn này, lần ñầu tiên chúng tôi có dịp tìm hiểu các ñề thi chọn học sinh giỏi Toán Q...

  pdf26 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 19/04/2019 | Lượt xem: 32 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phân hủy thuốc nhuộm methyl blue bẳng các tác nhân fe2+/h2o2, uv/h2o2 và fe2+/uv/h2o2Luận văn Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phân hủy thuốc nhuộm methyl blue bẳng các tác nhân fe2+/h2o2, uv/h2o2 và fe2+/uv/h2o2

  Các yếu tố ảnh hưởng ñến sự phân hủy methyl blue trong nước bằng hệ phản ứng Fenton (H2O2/Fe2+) và Fenton/UV (có chiếu xạ UV bước sóng 254 nm) (H2O2/Fe2+/UV) ñã ñược khảo sát. Độ chuyển hóa methyl blue và ñộ giảm COD tăng lên khi tăng [H2O2]o và [Fe2+]o cũng như khi tăng nhiệt ñộ dung dịch xử lí ñến 70oC. Sự phân hủy ñạt hiệu suất cao trong kh...

  pdf15 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 19/04/2019 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Một số vấn đề về bất đẳng thức jensen và ứng dụngLuận văn Một số vấn đề về bất đẳng thức jensen và ứng dụng

  Luận văn Một số vấn đề về bất đẳng thức jensen và ứng dụng - Ứng dụng cảu bất đẳng thức trong hình học. Trong phần này luận văn trình bay và làm rõ các kết quả gần đây cảu việc ứng dụng bất đẳng thức trong tam giác đã thu được các bất đăng thức về các yếu tố trong tam giác như các góc trong tam giác định lí 2.10

  pdf26 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 19/04/2019 | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Nghiên cứu tổng hợp xúc tác TiO2 trên vật liệu mao quản trung bình sba-16 cho phản ứng oxi hóa toluenLuận văn Nghiên cứu tổng hợp xúc tác TiO2 trên vật liệu mao quản trung bình sba-16 cho phản ứng oxi hóa toluen

  1. Kết luận Với mục ñích nghiên cứu quá trình tổng hợp xúc tác TiO2 phân tán trên vật liệu MQTB (SBA-16) là khung cấu trúc silic ứng dụng cho quá trình oxi hóa toluen, trong luận văn này tác giả ñã thu ñược những kết quả sau: 1. Đã tổng hợp thành công vật liệu SBA-16 và hệ xúc tác TiO2/SBA-16. 2. Đã kiểm tra các ñặc trưng xúc tác bằng các ph...

  pdf25 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 19/04/2019 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Nội suy và mịn hóa bất đẳng thức đại sốLuận văn Nội suy và mịn hóa bất đẳng thức đại số

  Luận văn Nội suy và mịn hóa bất đẳng thức đại số 1. Hệ thống và phát triển một số phương pháp, kỹ mới trong chứng minh bất đẳng thức với việc ứng dụng 2 bất đẳng thức cơ bản nhất của chương trình toán phổ thông là AM - GM 2. Trình bày một số phương pháp nội suy bất đẳng thức bạc hai trên một đoạn

  pdf26 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 19/04/2019 | Lượt xem: 28 | Lượt tải: 0