• Phương pháp dạy học “nêu giải quyết vấn đề”Phương pháp dạy học “nêu giải quyết vấn đề”

  Phương pháp dạy học Nêu và giải quyết vấn đề có tính chất nghiên cứu: Đây là phương pháp mà tình huống có vấn đề do giảng viên tạo ra hoặc do người học chủ động tạo ra nhưng quá trình giải quyết vấn đề là hoàn toàn do người học độc lập thực hiện dưới sự hướng dẫn của giảng viên. Trong các phương pháp nêu trên, phương pháp thuyết trình nêu vấn đ...

  pdf16 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 03/08/2017 | Lượt xem: 4728 | Lượt tải: 20

 • Chuyên đề Tổng quan quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổChuyên đề Tổng quan quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ

  Nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, khai mỏ và khai khoáng. Công nghiệp và xây dựng. Dịch vụ: giao thông, tài chính, ăn uống, du lịch, giải trí, v.v. Tri thức: giáo dục, nghiên cứu và phát triển, thông tin, tư vấn

  ppt177 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 03/08/2017 | Lượt xem: 7192 | Lượt tải: 6

 • Đề tài Quan điểm Hồ Chí Minh về văn hóa đời sống và vận dụng vào văn hóa đời sống sinh viên trường đại học sư phạm và kỹ thuật Tp Hồ Chí MinhĐề tài Quan điểm Hồ Chí Minh về văn hóa đời sống và vận dụng vào văn hóa đời sống sinh viên trường đại học sư phạm và kỹ thuật Tp Hồ Chí Minh

  Thực tế cho thấy, cho đến nay, chúng ta vẫn còn những lúng túng trong việc xử lý nhiều vấn đề về văn hóa thanh niên. Do chưa có những hiểu biết đầy đủ về nhu cầu văn hóa của thanh, thiếu niên, chúng ta đã chưa đầu tư thật đúng mức cho việc phát triển cơ sở vật chất cho hoạt động văn hóa, chưa tạo ra được các sân chơi hợp lý cuốn hút thanh niên tham...

  docx21 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 03/08/2017 | Lượt xem: 992 | Lượt tải: 2

 • Tìm hiểu thực trạng phá sản ở Việt NamTìm hiểu thực trạng phá sản ở Việt Nam

  Trên đây là bài tiểu luận về: Thực trạng phá sản ở Việt Nam với kết cấu ba chương trình bày một số khái niệm về phá sản theo nhiều quan điểm và nhiều nước, thực tiễn phá sản ở các doanh nghiệp cũng như việc áp dụng pháp luật phá sản vào tình trạng thực tế của doanh nghiệp; qua đó nêu ra một số nhận xét khách quan và đưa ra giải pháp thông qua tham ...

  doc31 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 03/08/2017 | Lượt xem: 2590 | Lượt tải: 9

 • Đề tài Quan điểm và chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về giải quyết các tranh chấp quốc tếĐề tài Quan điểm và chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về giải quyết các tranh chấp quốc tế

  Biện pháp pháp lý là biện pháp được áp dụng sau khi các biện pháp giải quyết tranh chấp quốc tế trước đó thất bại. Đảm bảo pháp lý: việc sử dụng biện pháp pháp lý khi giải quyết các tranh chấp quốc tế đảm bảo tính công bằng, không phân biệt nước mạnh, nước yếu; là những cơ sở và lý lẽ pháp lý buộc các quốc gia phải tuân theo nhằm bảo vệ quyền và l...

  doc14 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 03/08/2017 | Lượt xem: 1892 | Lượt tải: 4

 • Quy chế pháp lý hiện hành về thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơiQuy chế pháp lý hiện hành về thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

  Người lao động cũng như người sử dụng lao động là thành viên trong xã hội, cũng được pháp luật bảo hộ cho họ. Việc người lao động tham gia vào các mối quan hệ lao động nhằm để tăng thu nhập hay tạo dụng cuộc sống cho bản thân hoặc gia đình. Khi người lao động làm việc đến một khoản thời gian nào đó thì cơ thể của họ cần phải có một khoảng thời gian...

  docx21 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 03/08/2017 | Lượt xem: 1826 | Lượt tải: 4

 • Thuyết minh Triết học - Đề 4: Vận dụng học thuyết hệ thống kinh tế xã hội vào sự nghiệp Xây dựng CNXH ở Việt namThuyết minh Triết học - Đề 4: Vận dụng học thuyết hệ thống kinh tế xã hội vào sự nghiệp Xây dựng CNXH ở Việt nam

  Cuộc CM khoa học công nghệ hiện đại đang phát triển, toàn cầu hóa kinh tế đang phát triển mạnh mẽ, hòa nhập kinh tế thế giới trở thành điều kiện tất yếu, nó mở ra khả năng thuận lợi để khắc phục những hạn chế của nước kém phát triển như: thiếu vốn, công nghiệp lạc hậu, năng lực quản lý kém. + Thời đại ngày nay, quá độ lên CNXH là xu hướng khách...

  pdf7 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 03/08/2017 | Lượt xem: 761 | Lượt tải: 3

 • Nhà nước tư sản Pháp thời kỳ tư bản tự do cạnh tranhNhà nước tư sản Pháp thời kỳ tư bản tự do cạnh tranh

  Lãnh đạo cuộc cách mạnh này là giai cấp tư sản pháp tương đối thuần nhất, tràn đầy tinh thần cách mạng triệt để. Cách mạng của quần chúng vượt qua tầm nhìn hạn chế của hiệp hội Girôngđanh, thì phái Giacôbanh đã lên nắm quyền, lãnh đạo, tiếp tục đưa cách mạng tiến lên và nền dân chủ đạt đến những thành tựu to lớn.

  pptx22 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 03/08/2017 | Lượt xem: 1391 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Mối quan hệ biện chứng giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt NamĐề tài Mối quan hệ biện chứng giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam

  Đồng thời với việc gia nhập ASEAN, WTO công cuộc đổi mới kinh tế đã thu được kết quả to lớn trên mọi mặt về kinh tế, chính trị, xã hội. o Trong công cuộc đổi mới Đảng ta đặc biệt nhấn mạnh đổi mới tư duy và nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, đó là một điều quan trọng trong công cuộc đổi mới. Việc đổi mới tư duy lãnh đạo để có thể tạo ra một các...

  pdf10 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 03/08/2017 | Lượt xem: 818 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Phép biện chứng duy vật với quá trình đổi mới kinh tế ở Việt Nam hiện nayĐề tài Phép biện chứng duy vật với quá trình đổi mới kinh tế ở Việt Nam hiện nay

  Nhận thức được tính khách quan và tất yếu của đổi mới kinh tế - Đổi mới kinh tế là một hiện tượng khách quan và tất yếu. - Muốn đổi mới phát triển kinh tế phải có sự thay đổi về chất và lượng, đó là sự thay đổi nền kinh tế tập trung bao cấp bằng nền kinh tế thị trường.

  pdf10 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 03/08/2017 | Lượt xem: 753 | Lượt tải: 0