• Phạm trù cộng tính và hàm tử cộng tínhPhạm trù cộng tính và hàm tử cộng tính

  Qua một thời gian tìm hiểu, tiếp cận và nghiên cứu về lý thuyết phạm trù, luận văn ñã hoàn thành và ñạt ñược mục tiêu nghiên cứu của ñề tài với những kết quả cụ thể như sau: - Tổng quan và hệ thống một cách ñầy ñủ các kiến thức cơ sở về phạm trù và hàm tử như ñẳng xạ, ñơn xạ, song xạ, vật khởi ñầu, vật tận cùng, phép biến ñổi tự nhiên, hàm tử ...

  pdf26 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 18/04/2019 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Nghiên cứu biện pháp xử lý nâng cao chất lượng nguyên liệu treLuận văn Nghiên cứu biện pháp xử lý nâng cao chất lượng nguyên liệu tre

  Kết quả ñạt ñược sau khi xử lý: - Độ bền nén và ñộ bền uốn của mẫu ñã xử lý tăng lên ñáng kể so với mẫu chưa xử lý. - Độ hút nước, ñộ trương nở mẫu ñã xử lý giảm so với mẫu chưa xử lý. - Độ bền môi trường mẫu ñã xử lý tăng, khả năng chống mối mọt, nấm mốc tăng. 2. Đối với xử lý tre bằng phương pháp pháp hóa học - Dung dịch ngâm: thành phần ...

  pdf26 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 18/04/2019 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của cây kè bắc bộ (livistona tonkinensis magolon) và cây cọ xẻ [livistona chinensis (jacq.) r.br.] thuộc họ cau của Việt NamLuận văn Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của cây kè bắc bộ (livistona tonkinensis magolon) và cây cọ xẻ [livistona chinensis (jacq.) r.br.] thuộc họ cau của Việt Nam

  Các dịch chiết n–hexan (LCQ.N), EtOAc (LCQ.E) và MeOH (LCQ.M) từ quả Cọ Xẻ ñã ñược thử hoạt tính sinh học. Kết quả thử hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm ñịnh cho thấy, các dịch chiết n–hexan (LCQ.N) và MeOH (LCQ.M) có hoạt tính ức chế sinh trưởng ñối với vi khuẩn Gram (+) Staphylococcus aureus với nồng ñộ IC50 lần lượt là 46,77 và 209,71 µg/ml....

  pdf13 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 18/04/2019 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Nghiên cứu thành phần hóa học cây cỏ mực (eclipta prostrata (l.)l.) ở thành phố Đà NẵngLuận văn Nghiên cứu thành phần hóa học cây cỏ mực (eclipta prostrata (l.)l.) ở thành phố Đà Nẵng

  Sau nhiều tháng nghiên cứu về cây Cỏ mực có nguồn gốc ở Hòa vang Thành phố Đà nẵng, chúng tôi ñã ñạt ñược một số kết quả như sau: 1- Đã tiến hành thực hiện các mô tả, vi phẫu, soi bột và các phản ứng hóa học, ñịnh danh ñúng cây cỏ mực có tên khoa học: Eclipta prostrata (L.)L.) ,Họ: Cúc (Asteraceae). 2- Đã tiến hành khảo sát chiết xuất cây cỏ ...

  pdf13 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 18/04/2019 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Phương pháp bình phương nhỏ nhất và ứng dụngLuận văn Phương pháp bình phương nhỏ nhất và ứng dụng

  Sau một thời gian nghiên cứu thực hiện, luận văn đã hoàn thành được những mục đích và nhiệm vụ như sau: * Trình bày một số khái niệm, định lý về sự liên tục của hàm nhiều biến; sơ lược phép tính vi phân hàm nhiều biến; điều kiện đạt cực trị của hàm nhiều biến; ma trận và các tính chất liên quan; dẫn nhập về hệ phương trình tuyến tính. * Trình...

  pdf26 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 18/04/2019 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Lý thuyết chọn michael và ứng dụngLuận văn Lý thuyết chọn michael và ứng dụng

  Luận văn “Lý thuyết chọn Michael và ứng dụng” ñã ñạt ñược những kết quả sau: o Hệ thống lại một số kiến thức cơ bản liên quan ñến không gian tôpô o Trình bày lý thuyết chọn Michael o Trình bày các ứng dụng của lý thuyết chọn Michael. Tuy nhiên do khuôn khổ của một luận văn thạc sỹ, còn nhiều ứng dụng của lý thuyết chọn Michael mà tôi chưa ñề ...

  pdf27 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 18/04/2019 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Nghiên cứu tổng hợp muối kép của axit hidroxi xitric được chiết từ vỏ quả bứa trên địa bàn xã Bình hải, huyện Bình sơn, tỉnh Quảng NgãiLuận văn Nghiên cứu tổng hợp muối kép của axit hidroxi xitric được chiết từ vỏ quả bứa trên địa bàn xã Bình hải, huyện Bình sơn, tỉnh Quảng Ngãi

  Trong đề tài nghiên cứu chúng tôi đã thu được một số kết quả như sau: Độ ẩm trong vỏ bứa khô: 8,39 %, Hàm lượng tro trong vỏ bứa khô:1,04 % 2 Hàm lượng các kim loại nặng trong vỏ quả bứa khô ở mức cho ph p. Đã đề xuất quy trình chiết tách thành công HC từ vỏ quả bứa khô trên địa bàn xã Bình Hải huyện Bình Sơn tỉnh uảng Ngãi. ới điều kiện ...

  pdf26 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 18/04/2019 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Tổng hợp và nghiên cứu tính chất hấp phụ toluene của zeolit y có tỉ số si/al = 1,9 từ cao lanh a lướiLuận văn Tổng hợp và nghiên cứu tính chất hấp phụ toluene của zeolit y có tỉ số si/al = 1,9 từ cao lanh a lưới

  1. Bằng phương pháp kết tinh thủy nhiệt ở 95oC, từ cao lanh A Lưới ñã tổng hợp thành công vật liệu zeolit NaY có tỉ số Si/ Al =1,9 trong sự có mặt của chất tạo cấu trúc hữu cơ ña năng CNy. Vật liệu tạo thành có ñộ tinh thể 95%, có dung lượng trao ñổi ion 255 meq/100g, ñộ hấp phụ nước và benzen ở trang thái tĩnh tương ứng bằng 23 và 26%. 2. Đã...

  pdf25 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 18/04/2019 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Nghiên cứu chiết tách, xác định thành phần một số axit hữu cơ trong lá cây sống đờiLuận văn Nghiên cứu chiết tách, xác định thành phần một số axit hữu cơ trong lá cây sống đời

  Độ ẩm trung bình trong lá sống ñời tươi Kalanchoe Pinnata là: 92,3%, hàm lượng tro trung bình trong lá là: 1,06%. 2. Nguyên liệu cho nhiều axit nhất là lá tươi, dung môi chiết cho tổng lượng axit nhiều nhất là C2H5OH, thời gian chiết là 10 giờ, tỉ lệ rắn/ lỏng chiết hợp lí là 20g lá tươi trong 250mL dung môi. 3. Xác ñịnh các axit phân cực yếu ...

  pdf26 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 18/04/2019 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Đo đo xác suất và ứng dụngLuận văn Đo đo xác suất và ứng dụng

  Luận văn Đo đo xác suất và ứng dụng Các kết quả chính của luận văn Đo đo xác suất và ứng dụng đã tập trung nghiên cứu và trình bày một số vấn đề 1. Hệ thống hóa các kiến thức cơ bản về lý thuyết độ đo và lý thuyết xác suất 2. Nghiên cứu xác suất điều kiện và kỳ vọng điều kiện

  pdf26 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 18/04/2019 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0