• Giáo dục phổ thông huyện văn yên, tỉnh yên bái từ năm 1991 đến năm 2015Giáo dục phổ thông huyện văn yên, tỉnh yên bái từ năm 1991 đến năm 2015

  Củng cố và kiện toàn hội đồng giáo dục từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở, chỉ đạo tiến hành đại hội giáo dục cấp xã, cấp huyện, chuẩn bị đại hội giáo dục cấp tỉnh vào năm 2010. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành giáo dục với các địa phương. Củng cố hệ thống khuyến học từ tỉnh đến cơ sở, với các hình thức hoạt động phong phú, thiết thực.Huy động...

  pdf107 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 03/08/2017 | Lượt xem: 734 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Quy luật sự phù hợp qhsx và trình độ phát triển llsx và sự vận dụng trong nền kinh tế nhiều thành phần ở Việt NamĐề tài Quy luật sự phù hợp qhsx và trình độ phát triển llsx và sự vận dụng trong nền kinh tế nhiều thành phần ở Việt Nam

  Trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta, LLSX phát triển chưa cao và có nhiều trình độ khác nhau. Do đó, trong nền KT tồn tại ba hình thức sở hữu TLSX cơ bản: SH toàn dân, SH tập thể, SH tư nhân. Trên 3 hình thức SH cơ bản đó, hình thành 5 thành phần KT. * QL QHSX phải phù hợp với tính chất và trình độ PT của LLSX là Qluật chung cho mọi phươn...

  pdf8 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 03/08/2017 | Lượt xem: 824 | Lượt tải: 0

 • Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin trong quản lý hành chính nhà nươcKỹ năng thu thập và xử lý thông tin trong quản lý hành chính nhà nươc

  Kỹ năng xử lý thông tin có vai trò quyết định đến chất lượng thông tin và do đó đến hiệu lực và hiệu quả quản lý. Người cán bộ xử lý thông tin không chỉ rất cần thiết về chuyên môn kỹ thuật xử lý thông tin mà còn phải có khả năng ứng xử, xử lý tình huống, có kinh nghiệm và cả nghệ thuật xử lý thông tin để trong mọi trường hợp đều có thể đạt được k...

  pptChia sẻ: phamthachthat | Ngày: 03/08/2017 | Lượt xem: 2069 | Lượt tải: 6

 • Phòng chống bạo lực gia đình đối với phụ nữ qua thực tiễn tại huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng NamPhòng chống bạo lực gia đình đối với phụ nữ qua thực tiễn tại huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam

  Để tăng cường pháp chế trong lĩnh PCBLGĐ đối với phụ nữ, cần thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ như xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về PCBLGĐ, tổ chức thực hiện tốt pháp luật PCBLGĐ, kịp thời đấu tranh kiên quyết với những hành vi vi phạm phạm pháp luật PCBLGĐ nhất là hành vi vi phạm pháp luật PCBLGĐ đối với phụ nữ. Để có được một hệ thốn...

  doc85 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 03/08/2017 | Lượt xem: 1184 | Lượt tải: 13

 • Đề tài Hiện tượng siêu dẫn nhiệt độ caoĐề tài Hiện tượng siêu dẫn nhiệt độ cao

  Đề tài “Hiện siêu dẫn nhiệt độ cao” được thực hiện với mong muốn được nâng cao hiểu biết về hiện tượng siêu dẫn, nhanh chóng tiếp cận với những kiến thức và những ứng dụng mới lạ của hiện tượng này trong khoa học – đời sống. Tìm ra vật liệu siêu dẫn nhiệt độ cao là một bước tiến quan trọng trong quá trình cải tiến và tìm kiếm vật liệu mới. Kể từ đ...

  docx34 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 03/08/2017 | Lượt xem: 1047 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Hiện trạng khai thác và phát triển du lịch sinh thái tại khu du lịch vinh sangĐề tài Hiện trạng khai thác và phát triển du lịch sinh thái tại khu du lịch vinh sang

  Về phía chính quyền địa phương thì các cấp lãnh đạo của UBND tỉnh Vĩnh Long cần phải có sự quan tâm sâu sắc, chỉ đạo hoạt động thường xuyên đối với KDL Vinh Sang. Phổ biến công tác du lịch về giữ gìn cảnh quan và bản sắc văn hóa trong du lịch. Bên cạnh đó chính quyền cần hỗ trợ nguồn vốn nhằm đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thu...

  pdf43 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 03/08/2017 | Lượt xem: 840 | Lượt tải: 3

 • Đề tài Tạo động lực cho người lao động tại các doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn hiện nayĐề tài Tạo động lực cho người lao động tại các doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn hiện nay

  Mỗi doanh nghiệp, tuỳ thuộc vào điều kiện tình hình thực tế cũng như đặc thù riêng của mình để tổ chức công tác tạo động lực cho người lao động một cách phù hợp nhưng tựu chung lại đều nhằm khuyến khích nhân viên tham gia đóng góp sức lao động của mình, đáp ứng đủ các tiêu chí cho công việc, nhằm đạt năng suất lao động cao. Do vậy, tạo động lực cho...

  docx34 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 03/08/2017 | Lượt xem: 1975 | Lượt tải: 19

 • Mối quan hệ giữa đất đai và văn hoá tộc người: nhìn từ một vài điển cứuMối quan hệ giữa đất đai và văn hoá tộc người: nhìn từ một vài điển cứu

  Dựa trên kết quả đánh giá các giá trị văn hóa và rà soát quỹ đất, cần tính đến mức độ tổn thương của văn hóa truyền thống ở từng vùng để có thể xác định khung và phạm vi điều chỉnh của Luật Đất đai trong giai đoạn tiếp theo: Vùng nào buộc phải chấp nhận hội nhập; vùng nào có thể tái xác lập sở hữu cộng đồng để tái tạo không gian văn hóa, phát...

  pdf29 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 03/08/2017 | Lượt xem: 526 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Dân số - Môi trường và phòng chống ma túyĐề tài Dân số - Môi trường và phòng chống ma túy

  Nước Úc Dân số: 23.13 triệu (tính đến tháng 6/2013). Tỷ lệ tăng dân số: 1.8% (năm 2013) Mật độ dân số 2,8 người/km² vẫn nằm trong hàng thấp nhất trên thế giới.

  pptx61 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 03/08/2017 | Lượt xem: 573 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Cu đơ Hà Tĩnh dưới gốc nhìn văn hóaĐề tài Cu đơ Hà Tĩnh dưới gốc nhìn văn hóa

  Ẩm thực là một bộ phận thiết yếu cấu thành bản sắc văn hóa dân tộc, là một trong những lãnh vực thể hiện đặc tính của một dân tộc. Trên giãi đất Việt Nam thân yêu này, ngoài những đặc trưng chung nhất về ẩm thực thì vẫn còn có những kiểu khẩu vị riêng của từng vùng. Sở dĩ như vậy là do có sự khác biệt về điều kiện địa lý, môi trường sinh thái và...

  pdf23 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 03/08/2017 | Lượt xem: 769 | Lượt tải: 3