• Đề tài Thực trạng, điều kiện và biện pháp thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở tại một số tỉnh thành phía namĐề tài Thực trạng, điều kiện và biện pháp thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở tại một số tỉnh thành phía nam

  - Trên cơ sở nghị quyết của Quốc hội về mục tiêu, về trách nhiệm của công dân, gia đình, tổ chức và Nhà nước, về tổ chức thực hiện PCGDTHCS, đề nghị Chính phủ và Bộ Giáo dục - Đào tạo sớm ban hành các văn bản pháp quy để chỉ đạo và hướng dẫn cụ thể việc thực hiện các mục tiêu và điều kiện PCGDTHCS chung cho cả nước và cho từng vùng nhất là vấn ...

  pdf60 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 345 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Khảo sát chủ yếu ở bậc tiểu học tại địa bàn TP Hồ Chí Minh và 4 tỉnh, thành Đồng Nai, Bình Dương, Lâm Đồng, Đà NẵngĐề tài Khảo sát chủ yếu ở bậc tiểu học tại địa bàn TP Hồ Chí Minh và 4 tỉnh, thành Đồng Nai, Bình Dương, Lâm Đồng, Đà Nẵng

  Thực hiện mục tiêu mỹ dục trong việc giảng dạy các bộ môn nghệ thuật (nhạc - hát, mỹ thuật, kỹ thuật) cho học sinh tiểu học. (gợi ý tọa đàm) 1. Tình hình giảng dạy các môn nghệ thuật tại trường đồng chí trước khi có chỉ thị "dạy đủ 9 môn " của Bộ GD -ĐT. 2. Từ khi có chủ trương dạy đủ các môn nghệ thuật, nhà trường đã thực hiện thế nào (sắp x...

  pdf52 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 197 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Thuật ngữ về khoa học trái đất (Pháp - Anh - Việt)Đề tài Thuật ngữ về khoa học trái đất (Pháp - Anh - Việt)

  z. inondable floodable zone vùng dễ ngập lụt z. intertidale tidal zone, intertidale zone đới thủv triều, vùng triều z. lavée flushed z. vùng nước chảy xiết, V. giộirửa z. littorale coastal zone vùng duyên hải z. minéralisée mineralized zone vùng bị khoáng hoa z. non saturée unsaturated zone, vadose z.,non satured zonevùng không ứ nước (lớpnước...

  pdf433 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 225 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Thuật ngữ địa lý Pháp - Việt và Việt - Pháp dùng trong nhà trườngĐề tài Thuật ngữ địa lý Pháp - Việt và Việt - Pháp dùng trong nhà trường

  189. Uruguay République Orientale de 1'UruguayNước U ru goay Cộng hòa Đông phươngU ru goay 190. Vanuatu République de Vanuatu Nước Va nu a tu Cộng hòa Va nu a tu 191. Vatican Etat de la cité du Vatican Nước Va ti căng Tòa thánh Va ti căng 192. Vénézuéla République du Vénézuéla Nước Vê nê xu ê la Cộng hòa Vê nê xu êla 193. Viet Nam République so...

  pdf223 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 275 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Sự tồn tại và nghiệm tối ưu của một số bài toán trong giải tích phi tuyếnĐề tài Sự tồn tại và nghiệm tối ưu của một số bài toán trong giải tích phi tuyến

  11. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI  Phương trình trong không gian Banach có nhiều ứng dụng trong các bài toán chứa kì dị. Phương trình đã được xét thỏa điều kiện Lipschitz. Việc nghiên cứu các phương trình mà điều kiện Lipschitz không được thỏa mãn là cần thiết.  Các kết quả định tính về  - nghiệm xấp xỉ cho các bài toán lồi còn rất hạn chế và ch...

  pdf73 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 249 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Quan điểm về đạo đức và lối sống của sinh viên trường Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí MinhĐề tài Quan điểm về đạo đức và lối sống của sinh viên trường Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh

  Qua phần kết luận trên, nhóm nghiên cứu đề xuất một số ý kiến sau : 1. Sinh viên thanh niên nói chung, sinh viên sư phạm nói riêng, là những thành phần ưu tú của xã hội. Kết quả này là do sự đào luyện của gia đình, nhà trường và xã hội. Ở đây vai trò của gia đình rất quan trọng. Do đó, chúng ta cần có những tác động tích cực hơn đến gia đình để...

  pdf145 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 245 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Quá trình hình thành và phát triển đường lối cách mạng XHCN của Đảng taĐề tài Quá trình hình thành và phát triển đường lối cách mạng XHCN của Đảng ta

  CNXH có thể tiếp cận từ các góc độ khác nhau. Với tính cách là một học thuyết, là một phong trào quần chúng và một chế độ xã hội hiện thực, liên quan mật thiết đến lợi ích của mỗi con người Việt Nam, chủ nghĩa Mác-Lênin được Hồ Chí Minh đưa vào Việt Nam và đã được vận dụng cụ thể, sáng tạo và linh hoạt. Đối với thực tiễn đất nước, chúng ta chỉ c...

  pdf97 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 229 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Quá trình hình thành bản sắc văn hóa Việt NamĐề tài Quá trình hình thành bản sắc văn hóa Việt Nam

  Nền kinh tế tự cấp tự túc tồn tại lâu dài, tự nó mang tính khép kín tương đối khiến lưu thông, thương mại và kinh tế thị trường hàng hóa nói chung kém phát triển. Phép vua thua lệ làng là chuẩn mực ứng xử của nền dân chủ xóm làng, một thời đã giữ an bình cho người dân, Hẳn không mấy thích hợp với đổi mới ngày nay. Cần pháp luật: một sự qui định...

  pdf163 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 220 | Lượt tải: 0

 • Báo cáo Phương pháp đại số giải phương trình Schrodinger cho nguyên tử hydro trong từ trường với cường độ bất kỳBáo cáo Phương pháp đại số giải phương trình Schrodinger cho nguyên tử hydro trong từ trường với cường độ bất kỳ

  Như vậy trong công trình này, bằng phương pháp toán tử chúng tôi đã đưa ra được lời giải chính xác bằng số cho bài toán nguyên tử hydro hai chiều trong từ trường đều với cường độ bất kỳ không nhũng cho trạng thái cơ bản mà cả cho các trạng thái kích thích. Ở đây lời giải chính xác bao gồm cả năng lượng và hàm sóng, còn bài toán Hydro hai chiều ...

  pdf27 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 256 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Phương hướng xây dựng chương trình đại học đào tạo giáo viên dạy nghệ thuật bậc tiểu họcĐề tài Phương hướng xây dựng chương trình đại học đào tạo giáo viên dạy nghệ thuật bậc tiểu học

  Qua các nghiên cứu, đề tài rút ra các kết luận sau đây : + Mặc dù đạt được những thành tựu to lớn trong việc đào tạo GV dạy các môn nghệ thuật cho nhà trường phổ thông, nhưng CTĐT loại hình giáo GV này cũng còn rất nhiều bất cập. Các CTĐT đều được xây dựng theo niên chế nên khi chuyển đổi qui trình đào tạo theo học chế (học trình, học phần) có ...

  pdf130 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 201 | Lượt tải: 0