• Luận án Tác động của tín dụng vi mô đối với thu nhập của các hộ nghèo ở khu vực đông Nam BộLuận án Tác động của tín dụng vi mô đối với thu nhập của các hộ nghèo ở khu vực đông Nam Bộ

  Bên cạnh đó, trước giai đoạn mới của công cuộc giảm nghèo với các tiêu chí đánh giá đa chiều hơn không chỉ xác định dựa vào tiêu chí thu nhập mà còn nhiều tiêu chí khác: y tế, giáo dục, tiếp cận thông tin của người nghèo nên việc nhìn nhận và đánh giá chỉ dựa vào tiêu chí thu nhập là chưa đủ, chưa thể hiện một cách toàn diện các vấn đề hiện tạ...

  pdf217 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Luận án Nghiên cứu một số đặc trưng thủy lực ở đập tràn thực dụng có tường ngực biên congLuận án Nghiên cứu một số đặc trưng thủy lực ở đập tràn thực dụng có tường ngực biên cong

  Luận án đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu tổng quan, phân tích kế thừa kinh nghiệm; phương pháp thực nghiệm mô hình vật lý để nghiên cứu xác định các đặc trưng thuỷ lực ở đập tràn có tường ngực biên cong. Với việc kiểm chứng với những kết quả trong và ngoài nước đã được công bố, luận án đã đạt được những kết quả chính về khoa học và các đón...

  pdf137 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Luận án Chất lượng tín dụng hộ sản xuất ở ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt NamLuận án Chất lượng tín dụng hộ sản xuất ở ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

  Cho vay ngành lương thực, bao gồm các HSX trồng lúa, hộ chế biến gạo, mua lúa của nông dân: Doanh số cho vay hàng năm trong các năm 2009 - 2014 đạt bình quân 29.040 tỷ đồng, riêng năm 2014, đạt 32.098 tỷ đồng, dư nơ cuối năm đạt 18.114 tỷ đồng. Trước đó, năm 2013 đạt 31.966 tỷ đồng. Dư nợ đến 31/12/2013 là 16.765 tỷ đồng, so với năm 2012 tăng 1...

  pdf237 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 1

 • Luận án Quản lý rủi ro tín dụng ở ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt NamLuận án Quản lý rủi ro tín dụng ở ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

  Trong kinh doanh ngân hàng, việc NHTM phải đương đầu với RRTD là điều không thể tránh khỏi được. Điều quan trọng là làm thế nào để hạn chế RRTD ở một tỷ lệ thấp nhất, có thể chấp nhận được. Trong thông lệ quốc tế, tổn thất 1% tổng dư nợ bình quân hàng năm là một ngân hàng có trình độ quản lý tốt và hoàn toàn không tác động xấu đến ngân hàng. R...

  pdf259 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Nợ xấu của hệ thống ngân hàng thương mại Việt NamLuận văn Nợ xấu của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam

  Do kết quả nghiên cứu cho thấy nợ xấu bị ảnh hưởng bởi mức độ cạnh tranh trong ngành Ngân hàng cao, hay theo quan điểm cạnh tranh dễ gây đổ vỡ, điều này cho thấy hệ thống NHTM Việt Nam vẫn cần đến sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan nhà nước. Hiện nay, giám sát của Việt Nam theo mô hình phân tán dựa trên cơ sở thể chế nghĩa là khuôn khổ giám s...

  pdf280 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Nghiên cứu xây dựng mô hình hoạt động của tập đoàn dầu khí quốc gia Việt NamLuận văn Nghiên cứu xây dựng mô hình hoạt động của tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam

  Chính phủ có chỉ đạo Bộ Công Thƣơng: + Rà soát lại Luật dầu khí, có kiến nghị Chính phủ để trình Quốc hội xem xét sửa đổi phù hợp với tình hình mới (luật dầu khí đƣợc ban hành năm 1993, sửa đổi bổ sung năm 2000, 2008). + Tổ chức đánh giá, nghiên cứu mô hình quản lý nhà nƣớc về dầu khí ở Việt Nam thời gian qua, từ đó có đánh giá các ƣu điểm, nh...

  pdf181 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Nguồn nhân lực nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta - Đặc điểm và xu hướng phát triểnĐề tài Nguồn nhân lực nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta - Đặc điểm và xu hướng phát triển

  Chương trình tín dụng nông thôn của Ngân hàng nông nghiệp Việt Nam. - Chương trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn. - Chương trình của các tổ chức quần chúng và phi chính phủ thực hiện với nguồn vốn tự có hoặc với sự tài trợ của các tổ chức quốc tế nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho các thành viên của mình. - Chương trình hỗ trợ trồng rừ...

  pdf155 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Tác động của chính sách tiền tệ đến thị trường chứng khoán Việt NamTác động của chính sách tiền tệ đến thị trường chứng khoán Việt Nam

  Tính thức thời biểu hiện khả năng thanh khoản của TTCK qua các chỉ tiêu như: thời gian thực hiện giao dịch, số lượng nhà đầu tư tham gia thị trường, số lượng công ty niêm yết, số ngày giao dịch có tỷ suất sinh lời bằng 0. Từ thời điểm mới chính thức đi vào hoạt động, trên TTGDCK TP.HCM mỗi tuần chỉ tổ chức 3 phiên giao dịch với thời gian thanh ...

  pdf171 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Tác động của cạnh tranh tới sự ổn định tài chính của các ngân hàng thương mại Việt NamLuận văn Tác động của cạnh tranh tới sự ổn định tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam

  Nghiên cứu tác động của cạnh tranh tới sự ổn định tài chính của ngân hàng thương mại là trung tâm của những cuộc tranh luận về học thuật và chính sách trong hơn hai thập kỷ qua, đặc biệt là từ sau cuộc khủng hoảng tài chính 2008. Luận án được thực hiện nhằm mục tiêu phân tích tác động của cạnh tranh tới sự ổn định tài chính của các ngân hàng th...

  pdf148 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Hệ thống quỹ tín dụng nhân dân với phát triển kinh tế nông thôn Việt NamLuận văn Hệ thống quỹ tín dụng nhân dân với phát triển kinh tế nông thôn Việt Nam

  Tỷ ệ hụ h ộc càng cao h mức chi i đời sống càng hấ . Đi nà hoàn oàn hù hợ ới ý h ế hực ế à ế q ả của các nghi n cứ rước. Nế ỷ ệ hụ h ộc càng cao c nghĩa à mộ người ao động hải n i sống nhi người hơn do đ mức chi i đời sống nh q ân sẽ giảm x ống. Ở mức ý nghĩa 5% nế ỷ ệ hụ h ộc ăng n 1 h mức chi i cho đời sống nh của hộ x ống 55.000 đồng/người...

  pdf209 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0