• Khóa luận Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp trong doanh nghiệp PH XBP hiện nayKhóa luận Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp trong doanh nghiệp PH XBP hiện nay

  Trong những năm gần đây, công cuộc đổi mới đã làm cho mọi lĩnh vực trong đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi, với chính sách mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế, vai trò của văn hóa đã được thể hiện khá rõ nét. Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường và mở rộng giao lưu quốc tế, Đảng và Nhà nước ta luôn nhấn mạnh phải đặc biệt quan tâm và giữ ...

  pdf124 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Hôn nhân người xtiêng ở xã Lộc an huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình PhướcKhóa luận Hôn nhân người xtiêng ở xã Lộc an huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

  Để hoàn thành bài khóa luận, người viết đã vận dụng nhiều phương pháp khác nhau, trong đó chủ yếu sử dụng phương pháp chính là: Điền dã Dân tộc học:Là phương pháp tiếp cận chính khi nghiên cứu đề tài khóa luận này với các kỹ thuât sử dụng chủ yếu như: quan sát, phỏng vấn, ghi chép,ghi âm, chụp ảnh, quap phim. Phương pháp nghiên cứu tài liệu th...

  pdf12 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Xúc tiến tiêu thụ sách thiếu nhi ở nhà xuất bản kim đồng trong 2 năm (2008 – 2009)Xúc tiến tiêu thụ sách thiếu nhi ở nhà xuất bản kim đồng trong 2 năm (2008 – 2009)

  Trong quá trình nghiên cứu em đã sử dụng một số phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp luận triết học. - Phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh. - Phương pháp điều tra. - Phương pháp quan sát. 4. Đóng góp của đề tài. Đề tài đề cập đến hệ thống hóa lý luận tiêu thụ xuất bản phẩm trong nền kinh tế hội nhập, đặc biệt đi sâu nghiên cứu t...

  pdf7 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Bảo tồn và phát huy văn hoá phi vật thể của tộc người chứt (nhóm mã liềng) ở bản Rào tre, xã Hương liên, huyện Hương khê, tỉnh Hà TĩnhKhóa luận Bảo tồn và phát huy văn hoá phi vật thể của tộc người chứt (nhóm mã liềng) ở bản Rào tre, xã Hương liên, huyện Hương khê, tỉnh Hà Tĩnh

  Cung cấp và bổ sung thêm thông tin về văn hóa phi vật thể của người Mã Liềng ở bản Rào Tre, xã Hương Liên, Hương Khê, Hà Tĩnh. Đồng thời, góp một tiếng nói đáng kể vào việc định hướng bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của người Mã Liềng trong đời sống hiện nay, thực hiện thắng lợi chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đố...

  pdf9 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Hoạt động tiêu thụ sách giáo khoa tại công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Nghệ an trong 2 năm 2010 – 2011Hoạt động tiêu thụ sách giáo khoa tại công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Nghệ an trong 2 năm 2010 – 2011

  Đối tượng nghiên cứu là tìm hiểu hoạt động tiêu thụ Sách giáo khoa ở Công ty CP Sách và TBTH Nghệ An - Phạm vi nghiên cứu: đề tài tập trung nghiên cứu ở Công ty cổ phần Sách và TBTH Nghệ An và các cửa hàng bán lẻ trực thuộc 4. Phương pháp nghiên cứu Trong quá trình nghiên cứu, người viết đã sử dụng một số phương pháp nghiên cứu sau: - Phương...

  pdf7 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Tìm hiểu di tích nhà thờ danh nhân đặng Tiến ĐôngKhóa luận Tìm hiểu di tích nhà thờ danh nhân đặng Tiến Đông

  Nhận thức được vấn đề đó, được sự đồng ý của khoa Bảo tàng - Trường Đại học Văn hoá Hà Nội cùng với sự gợi ý của thầy giáo Nguyễn Quốc Hùng, tôi chọn di tích nhà thờ danh nhân Đặng Tiến Đông – làng Lương Xá – xã Lam Điền - huyện Chương Mỹ - Hà Nội làm đối tượng nghiên cứu cho bài khoá luận tốt nghiệp của mình. Hy vọng rằng, những kết quả nghiên...

  pdf10 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Quản lý hoạt động dịch vụ karaoke trên địa bàn thị xã Cửa lò, tỉnh Nghệ AnKhóa luận Quản lý hoạt động dịch vụ karaoke trên địa bàn thị xã Cửa lò, tỉnh Nghệ An

  Phương pháp nghiên cứu tài liệu; - Phương pháp quan sát; - Phương pháp thống kê; - Phương pháp phân tích; - Phương pháp tổng hợp. 4. Đóng góp của đề tài. - Các giải pháp được đề xuất cho nghiên cứu của khóa luận thể góp phần ứng dụng vào thực tiễn quản lý hoạt động dịch vụ karaoke tại địa bàn thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

  pdf8 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Quản lý văn hóa trên địa bàn huyện Thuận thành, tỉnh Bắc ninh hiện nayQuản lý văn hóa trên địa bàn huyện Thuận thành, tỉnh Bắc ninh hiện nay

  Quản lý: Quản lý là hoạt động tất yếu khách quan của mọi quá trình lao động xã hội. Nói quản lý là nói đến một dạng hoạt động có mục đích của chủ thể quản lý tác động lên đối tượng quản lý nhằm thực hiện những mục tiêu nhất định đã định trước thông qua nguyên tắc, hình thức, phương pháp nào đó thích hợp. Quản lý bao giờ cũng có tính mục đích, t...

  pdf10 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Tìm hiểu lễ hội tịch điền - Phường Minh nông - thành phố Việt trì - tỉnh Phú ThọKhóa luận Tìm hiểu lễ hội tịch điền - Phường Minh nông - thành phố Việt trì - tỉnh Phú Thọ

  Theo chiều dài của lịch sử, lễ hội Tịch Ðiền ở Minh Nông tưởng chừng đã mai một, nhân dân trong vùng không còn tổ chức hằng năm như trước. Ðến những năm gần đây, nhận thức rõ tầm quan trọng của sự tích "Vua Hùng dạy dân cấy lúa" là một trong những tập tục tín ngưỡng đặc trưng của cư dân nông nghiệp Việt Nam. Lễ hội được khởi nguồn từ những huyề...

  pdf6 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Khóa luận Nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu thụ xuất bản phẩm tại công ty cổ phần văn hóa và truyền thông Nhã NamKhóa luận Nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu thụ xuất bản phẩm tại công ty cổ phần văn hóa và truyền thông Nhã Nam

  Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động tiêu thụ và các hình thức nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu thụ xuất bản phẩm. Phạm vi nghiên cứu: + Không gian: Công ty cổ phần văn hóa và truyền thông Nhã Nam. + Thời gian: 2012 – 2013. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích: Nhận diện Công ty cổ phần văn hóa và truyền thông Nhã Nam và vấn đề nâng cao hiệu ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0