• Nhà nước tư sản Pháp thời kỳ tư bản tự do cạnh tranhNhà nước tư sản Pháp thời kỳ tư bản tự do cạnh tranh

  Lãnh đạo cuộc cách mạnh này là giai cấp tư sản pháp tương đối thuần nhất, tràn đầy tinh thần cách mạng triệt để. Cách mạng của quần chúng vượt qua tầm nhìn hạn chế của hiệp hội Girôngđanh, thì phái Giacôbanh đã lên nắm quyền, lãnh đạo, tiếp tục đưa cách mạng tiến lên và nền dân chủ đạt đến những thành tựu to lớn.

  pptx22 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 03/08/2017 | Lượt xem: 1583 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Mối quan hệ biện chứng giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt NamĐề tài Mối quan hệ biện chứng giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam

  Đồng thời với việc gia nhập ASEAN, WTO công cuộc đổi mới kinh tế đã thu được kết quả to lớn trên mọi mặt về kinh tế, chính trị, xã hội. o Trong công cuộc đổi mới Đảng ta đặc biệt nhấn mạnh đổi mới tư duy và nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, đó là một điều quan trọng trong công cuộc đổi mới. Việc đổi mới tư duy lãnh đạo để có thể tạo ra một các...

  pdf10 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 03/08/2017 | Lượt xem: 879 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Phép biện chứng duy vật với quá trình đổi mới kinh tế ở Việt Nam hiện nayĐề tài Phép biện chứng duy vật với quá trình đổi mới kinh tế ở Việt Nam hiện nay

  Nhận thức được tính khách quan và tất yếu của đổi mới kinh tế - Đổi mới kinh tế là một hiện tượng khách quan và tất yếu. - Muốn đổi mới phát triển kinh tế phải có sự thay đổi về chất và lượng, đó là sự thay đổi nền kinh tế tập trung bao cấp bằng nền kinh tế thị trường.

  pdf10 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 03/08/2017 | Lượt xem: 810 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Tầm quan trọng của văn hóa hành chính trong quá trình hình thành nhân cách người cán bộ, công chứcĐề tài Tầm quan trọng của văn hóa hành chính trong quá trình hình thành nhân cách người cán bộ, công chức

  Thúc đẩy sự tham gia một cách có hiệu quả của ngƣời dân vào các hoạt động quản lý nhà nƣớc. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Do đó, chỉ khi nào người dân thực sự đóng vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động quản lý của Nhà nước thì việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền mới thực ...

  pdf31 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 03/08/2017 | Lượt xem: 636 | Lượt tải: 4

 • Đề tài Sách lược ngoại giao của Việt Nam sau cách mạng tháng Tám 1945 – 19/12/1946Đề tài Sách lược ngoại giao của Việt Nam sau cách mạng tháng Tám 1945 – 19/12/1946

  Hoạt động ngoại giao của Việt Nam trong thời kí 1945-1946 rất linh hoạt, khôn khéo. Dấu ấn đậm nét của thắng lợi ngoại giao thời kì này là đối sách và ứng xử tài tình cũng một lúc với nhiều nước lớn, đối phó với bốn đạo quân nước ngoài với trên 30 vạn binh lính có mặt tại Việt Nam. Mối quan hệ giữa các nước lớn luôn có nhiều xung đột và mâu thuẫn v...

  docx20 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 03/08/2017 | Lượt xem: 2312 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Từ láy trong thơ văn của Nguyễn Đình ChiểuĐề tài Từ láy trong thơ văn của Nguyễn Đình Chiểu

  Nguyễn Đình Chiểu là ngôi sao sáng trên bầu trời văn học Việt Nam. Điều đáng trân trọng và làm nên giá trị đặc sắc cho tác phẩm của ông là một tấm lòng luôn thiết tha tình đời, tình người và lòng yêu nước thương dân sâu sắc. Văn chương của Nguyễn Đình Chiểu là văn chương chở đạo với nghệ thuật viết mộc mạc, đơn giản, chất phác nhưng dễ làm rung độn...

  docx29 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 03/08/2017 | Lượt xem: 1213 | Lượt tải: 1

 • Quy luật quan hệ sản xuất - Lực lượng sản xuất trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nayQuy luật quan hệ sản xuất - Lực lượng sản xuất trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay

  Một số giải pháp CNH - HĐH. 4.1 Xây dựng cơ sở hạ tầng. 4.2 Đào tạo đội ngũ cán bộ. 4.3 Xây dựng cơ cấu kinh tế mới hợp lý. 4.4 Huy động và sử dụng vốn hiệu quả. 4.5 Trang bị công cụ thích hợp theo hướng hiện đại hoá cho các ngành kinh tế quốc dân, thông qua cách mạng khoa học công nghệ và chuyển giao công nghệ hiện đại. 4.6 Ứng dụng khoa h...

  pdf10 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 03/08/2017 | Lượt xem: 829 | Lượt tải: 0

 • Phương thức ẩn dụ thể hiện qua thơ tình của Xuân DiệuPhương thức ẩn dụ thể hiện qua thơ tình của Xuân Diệu

  Trong ngôn ngữ, cũng như trong tiếng Việt, ẩn dụ là một phương thức chuyển nghĩa quan trọng. Nó giúp cách diễn đạt của thêm hàm súc, ít lời mà nhiều ý, đặc biệt là bóng bẩy, giàu hình ảnh và tràn đầy cảm xúc. Đối với thơ ẩn dụ là một phương diện tu từ quan trọng, không thể thiếu trong ngôn ngữ nghệ thuật, nhằm tạo ra sức hấp dẫn, gợi cảm trong sức...

  doc27 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 03/08/2017 | Lượt xem: 2484 | Lượt tải: 3

 • Đề tài Phát triển đội ngũ giáo viên các trường mầm non trên địa bàn quận Nam Từ Liêm - Hà NộiĐề tài Phát triển đội ngũ giáo viên các trường mầm non trên địa bàn quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

  Luận văn đã đề xuất biện pháp phát triển ĐNGV các trường MN công lập trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, với mong muốn là đội ngũ này sớm được hoàn thiện về số lượng, nâng cao chất lượng và đồng bộ về cơ cấu. Các biện pháp phát triển đội ngũ GVMN nêu trên đều khẳng định tính cần thiết và tính khả thi qua kết quả thăm dò ý kiến của các nhóm đối tượng (Cá...

  docx128 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 03/08/2017 | Lượt xem: 2892 | Lượt tải: 32

 • Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộcTiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc

  Chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ thông tin phát triển, cần tận dụng phát huy mạnh mẽ chức năng thông tin, giáo dục, tổ chức và phản biện xã hội của các phương tiện thông tin đại chúng vì lợi ích của nhân dân và đất nước; thông qua truyền thông, internet, có thể truyền tải nét đẹp văn hoá của vùng miền mình chia sẻ đến các nước bạn qua mạ...

  doc30 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 03/08/2017 | Lượt xem: 2165 | Lượt tải: 6