• Công chức bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2011 phần quản lý Nhà nướcCông chức bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2011 phần quản lý Nhà nước

  Đáp án câu hỏi ôn thi công chức Bảo hiểm xã hội Việt Nam Các bạn ông kỹ phần điểm Quản lý nhà nước sẽ đạt trên 80 điểm. Chúc các bạn thi sinh ôn thi đạt kết quả cao trong kỳ thi công chức bảo hiểm chuyển bị tới. Chào thân ái.

  pdf47 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 7199 | Lượt tải: 120

 • Thi công chức ngành giáo dụcThi công chức ngành giáo dục

  Nội dung tài liệu gồm: I. Nhóm câu hỏi về quan điểm, đường lối phát triển giáo dục và Luật giáo dục: II. Công chức, viên chức, luật thực hành tiết kiệm, luật phòng chống tham nhũng III. Những việc nhà giáo, cán bộ công chức được biết, tham gia ý kiến, giám sát kiểm tra thông qua hình thức dân chủ trực tiếp hoặc thông qua các tổ chức, đoàn thể tr...

  doc39 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 7222 | Lượt tải: 26

 • Đề cương ôn thi công chức bảo hiểm xã hội 2011 mới raĐề cương ôn thi công chức bảo hiểm xã hội 2011 mới ra

  Câu 1: Trình bày khái niệm về bảo hiểm xã hội? Trình bày các nguyên tắc của Bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật BHXH? Câu 2: Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thương mại có gì giống nhau và khác nhau? Câu 3: Luật BHXH quy định những loại hình BHXH nào? Đối tượng áp dụng của những loại hình BHXH đó? Câu 4: Luật BHXH quy định cơ quan quản lý Nhà nước...

  doc3 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 4083 | Lượt tải: 10

 • Luật bảo biểm xã hộiLuật bảo biểm xã hội

  Chương i những quy định chung chưương ii quyền, trách nhiệm của người lao động, ngưười sử dụng lao động, tổ chức bảo hiểm xã hội chương iii bảo hiểm xã hội bắt buộc chương iv bảo hiểm xã hội tự nguyện chương v bảo hiểm thất nghiệp chương vi quỹ bảo hiểm xã hội

  doc19 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 1844 | Lượt tải: 5

 • Đề cương ôn tập thi tuyển Công chức ngành bảo hiểm xã hội năm 2011Đề cương ôn tập thi tuyển Công chức ngành bảo hiểm xã hội năm 2011

  1. Môn kiến thức chung 2. Môn nghiệp vụ chuyên ngành 3.Mon Tin học

  doc19 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 7982 | Lượt tải: 40

 • Tài liệu ôn thi Công chức bảo hiẻm xã hộiTài liệu ôn thi Công chức bảo hiẻm xã hội

  Đây là tài liệu ôn thi công chức vào Bảo hiêm Xã hội Mình đã sưu tầm có chọn lọc bao gồm đầy đủ những gi cần học Năm áp dụng 2011

  doc9 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 2271 | Lượt tải: 3

 • Chuyên đề Bộ máy nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt NamChuyên đề Bộ máy nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Khách quan. +Nguyên tắc ưu tiên. +Công khai. +Chất lượng. +Xuất phát từyêu cầu thực tế. *Người được tuyển dụng phải trải qua một thời gian tập sựtheo quy định (trừ1 sốtrường hợp không thực hiện chế độtập sự). *Sau thời gian tập sựnếu đạt yêu cầu cơquan có thẩm quyền quyết định bổnhiệm vào ngạch công chức. 5-Sửdụng công chức: *Bố...

  pdf61 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 6933 | Lượt tải: 18

 • Ôn thi quản lý hành chính nhà nướcÔn thi quản lý hành chính nhà nước

  CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NHÀ NƯỚC, QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, CÔNG VỤ VÀ CÔNG CHỨC. A. Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước Câu 1: Những nguyên tắc cơ bản về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước XHCN Việt nam 1. Nguyên tắc nhân dân tham gia vào công việc quản lý nhà n ước, quản lý xã hội. Nội dung của nguyên tắc: Công dâ...

  doc16 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 12485 | Lượt tải: 35

 • Công chức bảo hiểm xã hội đề thi và tài liệu ôn thiCông chức bảo hiểm xã hội đề thi và tài liệu ôn thi

  - Đề thi công chức BHXH của các tỉnh, thành phố năm đã qua; - Tài liệu ôn thi công chức BHXH (Ôn kỹ, trong tài liệu đỗ >90%). Chúc các bạn thành công. Thân ái.

  doc11 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 4653 | Lượt tải: 15

 • Tổng hợp đề thi cán bộ công chức 2005 - 2006 - Quản lý nhà nướcTổng hợp đề thi cán bộ công chức 2005 - 2006 - Quản lý nhà nước

  Tổng hợp tài liệu cực hữu ích Bao gồm tài liệu ôn thi, đề thi trắc nghiệm, đề thi tiếng anh trong thi tuyển công chức - quản lý nhà nước, đề thi tin học Tổng hợp đầy đủ hết cho cán bộ thi công chức Đề thi số 1 (BN-HP) Câu 1: Những nội dung chủ yếu của quản lý nhà nước (QLNN) về kinh tế ở nước ta hiện nay? Bài làm: Việc quản lý nhà nước ...

  doc16 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 3153 | Lượt tải: 17