• Đề tài Về chiến lược giá sản phẩm cho công ty cổ phần vận tải biển Viship - Biển Đông VinashinĐề tài Về chiến lược giá sản phẩm cho công ty cổ phần vận tải biển Viship - Biển Đông Vinashin

  Đề tài giới thiệu về công ty cổ phần vận tải biển Viship từ trước khi xảy ra vụ thua lỗ của Vinashin Phân tích về tình hình của công ty, tính toán được giá thành của sản phẩm vận tải của công ty cung cấp Đánh giá mức độ cạnh tranh của công ty với các đối thủ là doanh nghiệp trong nước và nước ngoài Bài viết dễ hiểu, bao quát chung tình hình vận ...

  doc43 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 2913 | Lượt tải: 6

 • Mẫu CV tiếng AnhMẫu CV tiếng Anh

  Appointed entertainment coordinator for the Employee Outing Committee 1999 & 2003 (set up & arrange program of events, entertainment, prizes) liaised with all committee members concerned. oOrganized the Annual Hotel Kristal Charity Golf Tournament since 1999 up to present (invitation, sponsorship, advertising, entertainment/ program of even...

  pdf7 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 3047 | Lượt tải: 2

 • Xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta: Quan điểm của Đảng cộng sản Việ tNam về xây dựng pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân đã được cụ thể hóa tại Hải Phòng năm 1992Xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta: Quan điểm của Đảng cộng sản Việ tNam về xây dựng pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân đã được cụ thể hóa tại Hải Phòng năm 1992

  a- KN : NN p quyền là NN được tổ chức và hoạt động dựa trên khung PL . Trong NNQP thì PL là tối cao, tối thượng không ai đứng trên PL và cũng thong ai đứng ngoài PL . b- Đặc điểm của NN pháp quyền : + NN pháp quyền là NN q lý XH bằng PL, trong hệ thống pháp luật H pháp là tối cao, các dạo luật chiếm ưu thế trong hệ thống PL + PL trong NN PQ là P...

  doc1 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 4531 | Lượt tải: 10

 • Hành chính nhà nước và và cải cách hành chính nhà nướcHành chính nhà nước và và cải cách hành chính nhà nước

  1.Nền hành chính là gì ? Theo nghĩa rộng : Hành chính là hoạt động quản lý, điều hành công việc của mọi tổ chức n nước cũng như của DN, các tổ cjhức chính trị, tổ chức chính trị, XH . theo chức năng, điều lệ của tổ chức . 2.Hành chính NN là hoạt động cuỉa các cơ quan thực thi quyền lực NN để quản lý, điều hành các lĩnh vực của đời sống Xh theo PL...

  doc2 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 16701 | Lượt tải: 21

 • Quan điểm về đổi mới hệ thống chính trị và cơ cấu tổ chức hoạt động bộ máy nhà nướcQuan điểm về đổi mới hệ thống chính trị và cơ cấu tổ chức hoạt động bộ máy nhà nước

  Khái niệm : - Theo nghĩa rộng : HTCT là khái niệm dùng để chỉ toàn bộ lĩnh vực chính trị của đời sống XH, với tư cách là 1 hệ thống bao gồm các tổ chức, các chủ thể ch trị, các quan điểm, quan hệ ch trị, hệ tư tưởng và các chuẩn mực ch trị . - Theo nghĩa hẹp : HTCT là khái niệm dùng để chỉ hệ thống các tổ chức, các cơ quan thực hiện chức năng ch...

  doc3 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 4376 | Lượt tải: 15

 • Chức năng - Kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý hành chính nhà nướcChức năng - Kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý hành chính nhà nước

  1. Khái niệm : Văn bản QL HCNN là những QĐ và Thông tin quản lý thành văn do các cơ quan quản lý HCNN ban hành theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục và hình thức nhất định nhằm điều chỉnh các mối quan hệ q lý HCNN giữa các cơ quan NN với nhau và giữa các cơ quan NN với tổ chức và công dân . 2. VB QL HCNN được cấu thành :

  doc2 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 6524 | Lượt tải: 30

 • Các loại cơ quan nhà nước nước taCác loại cơ quan nhà nước nước ta

  Các cơ quan quyền lực NN (QH là cơ quan q lực cao nhất, HĐND là cơ quan q lực nhà nước ở địa phương) - Các cơ quan HC NN gồm : CP, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, c quan thuộc CP, UBND các cấp và các cơ quan ch môn thuộc UBND . - Các cơ quan xét xử (TA ND tối cao, TAND địa phương, TA quân sự, TA quân sự, TA đặc biệt, TA khác do luật định) . - Các cơ q...

  doc2 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 16946 | Lượt tải: 15

 • Trình bày yếu tố Cấu thành và đặc điểm nền hành chính nhà nước taTrình bày yếu tố Cấu thành và đặc điểm nền hành chính nhà nước ta

  Theo nghĩa rộng : Hành chính là hoạt động quản lý, điều hành công việc của mọi tổ chức n nước cũng như của DN, các tổ cjhức chính trị, tổ chức chính trị, XH . theo chức năng, điều lệ của tổ chức . -.Hành chính NN là hoạt động cuỉa các cơ quan thực thi quyền lực NN để quản lý, điều hành các lĩnh vực của đời sống Xh theo PL . Đó là CP và cơ quan chí...

  doc2 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 8770 | Lượt tải: 11

 • Hỏi đáp nghị định 68/2006/NĐ-CP của chính phủ ban hành ngày 18/7/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phíHỏi đáp nghị định 68/2006/NĐ-CP của chính phủ ban hành ngày 18/7/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

  Câu hỏi 1: Phạm vi điều chỉnh Nghị định 68 quy định việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí như thế nào ? Đáp : 1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tiền, tài sản nhà nước và tài nguyên thiên nhiên. 2. Cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng lao động, thời gian lao động và người lao động trong khu vực nhà nước. 3. Tổ c...

  doc5 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 1954 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Mô tả hệ thống, chức năng và phương hướng công chức bộ máy hành chính nhà nươcĐề tài Mô tả hệ thống, chức năng và phương hướng công chức bộ máy hành chính nhà nươc

  1 Khái niện Hành chính NN là hoạt động cuỉa các cơ quan thực thi quyền lực NN để quản lý, điều hành các lĩnh vực của đời sống Xh theo PL . Đó là CP và cơ quan chính quyền các cấp, không kể các tổ chức NN nhưng không nằm trong các cơ quan quỳen lực như DN và đơn vị sự nghiệp . Bộ máy HCNN được thiết lập để thực thi quyền hành pháp (quyền thi PL) ...

  doc1 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 9236 | Lượt tải: 5